Modul:WikidataBilde

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Dokumentasjonsikon Moduldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]

Formål[rediger kilde]

Hvis Wikidata har definert et bilde leveres det bildet tilbake dersom det ikke er gitt et bilde med som argument.

Det er mulig å spesifisere at det ikke skal være noe bilde selv om Wikidata skulle ha et bilde ved å gi bilde som uten.

Bruk[rediger kilde]

Modulen brukes ved å legge inn : {{#invoke:WikidataBilde|velgbilde}} i en mal. Malen {{Bilde fra Wikidata}} har implementert dette. Dette gjøres best ved å legge inn bilde={{Bilde fra Wikidata|{{{bilde|}}}}} inn i en mal som kan ha bilde. For at artiklene skal kategoriseres med de skjulte kategoriene Kategori:Artikler hvor bilde er hentet fra Wikidata, Kategori:Artikler hvor bilde mangler på Wikidata, Kategori:Artikler med bilde forskjellig fra Wikidata og Kategori:Artikler hvor bilde fra Wikidata også brukes utenfor infoboks må det i slutten av malen for infoboks også legges inn en {{#invoke:WikidataBilde|sammenlignMedWikidataValgtBilde|bilde={{{bilde|}}}}}. Legg dette etter slutten av selve infoboksen.

Det er også mulig å bare teste for bilder fra Wikidata ved å legge inn {{#invoke:WikidataBilde|sammenlignbilde|bilde={{{bilde|}}}}} i slutten av malen. Dette passer også best inn etter slutten av selve infoboksen. Her vil en Kategori:Artikler hvor bilde er samme som på Wikidata kunne bli lagt inn.

Metoden WikidataBilde|bildeOgTekst lager en infoboks rad med bilde, bildetekst og byline som enten er gitt til metoden som argument, eller bilde og bildetekst fra Wikidata. Den metoden kan hente alle former for commonsmedia gitt egenskaps-id.

Parametre:

bilde - filnavnet på en fil på commons, uten eller blank
bildetekst - bildetekst som tilhører det gitte filnavnet. Ignoreres hvis filnavn ikke er gitt.
byline - navn på den som har laget bildet.
pid - egenskaps id som skal hente bilde. Eksempler: P18 for vanlig bilde, P154 for logo, P990 for lydavspiller for stemme.
qid - wikidata-element hvor dette eventuelt skal hentes fra hvis det ikke er fra samme side.
pix - bildestørrelse, f.eks. 250px
overskrift - tekst som vil bli overskrift på raden over bildet. Raden lages bare hvis overskriften har verdi og raden med bilde også lages. Denne kan enten brukes slik at den alltid er bestemt av infoboksen eller slik at den også kan overstyres fra artikkelen.

Hvis det er gitt bilde=uten, vil det ikke bli noen rad for bildet. Hvis det er gitt et feil filnavn, vil dette ikke oppdages og innholdet vil bli feil. Hvis argumentet er blankt eller utelatt, vil bilde hentes fra Wikidata, da basert på argumentet pid.

Hvis det finnes en kvalifikator bildetekst med språk nb tilhørende dette bildet, vil den teksten bli brukt som bildetekst. Foreløpig hentes ikke byline, men når det blir mulig å spørre commons, kan det bli aktuelt å hente fotograf derfra.

Bruk: : {{#invoke:WikidataBilde|bildeOgTekst|bilde={{{bilde|}}}|bildetekst ={{{bildetekst|}}}|byline={{{byline|}}}|pid=P18|qid={{{qid|}}}|bildestørrelse={{{bildestørrelse|}}}|overskrift={{{overskrift|en normal overskrift for denne typen bilde}}} }}

local p = {}

function dump( out )
  if type( out ) == 'table' then
    local s = '{ '
    for k,v in pairs( out ) do
        if type( k ) ~= 'number' then k = '"'..k..'"' end
        s = s .. '['..k..'] = ' .. dump( v ) .. ','
    end
    return s .. '} '
  else
    return tostring( out )
  end
end

local kategori = {[5] = "biografi" }
local resten = "[[Kategori:Artikler hvor bilde er hentet fra Wikidata]]"

function getProp(qid,pid)
	local entity = mw.wikibase.getEntity(qid)

	if not entity then

		return {}

	end
	return entity:getBestStatements(pid)
end


function finnKategori(frame)
  if not mw.wikibase then
    return resten
  end
  local artikkel = mw.wikibase.getEntityObject()
  if not artikkel then
    return resten
  end
  local claims = artikkel:getBestStatements( 'P31' )
  if not claims then
    return resten
  end
  for _,v in ipairs( claims ) do
  	if v.type == 'statement' then
  		local snak = v.mainsnak
  		if snak.snaktype == 'value' then
  			if snak.datatype == 'wikibase-item' then
  				local data = snak.datavalue
  				if data.type == 'wikibase-entityid' then
  					local value = data.value
  					if value["entity-type"] == "item" then
  						if kategori[value["numeric-id"]] then
  							return "[[Kategori:Artikler hvor bilde er hentet fra Wikidata - " .. kategori[value["numeric-id"]] .. "]]"
  						end
						end
					end
				end
			end
		end
	end

  -- failed to find correct type
	return resten
end

-- Return bilde til artikkelen
function p.wikidatabilde(frame)
  if not mw.wikibase then
    return ""
  end
  local artikkel = mw.wikibase.getEntityObject()
  if not artikkel then
    return ""
  end
  local claims = artikkel:getBestStatements( 'P18' )
  if not claims then
    return ""
  end
  for _,v in ipairs( claims ) do
  	if v.type == 'statement' then
  		local snak = v.mainsnak
  		if snak.snaktype == 'value' then
  			if snak.datatype == 'commonsMedia' then
  				local data = snak.datavalue
  				if data.type == 'string' then
  					return data.value
					end
				end
			end
		end
	end
	
  -- failed to find correct type
  return ""
end

function p.framebilde(frame)
  local args = frame.args
  if args[1] == nil then
    local pFrame = frame:getParent();
    args = pFrame.args;
    for k,v in pairs( frame.args ) do
      args[k] = v;
    end
   end
   if args['bilde'] then
    return args['bilde']
   end
   return ""
end

function p.framekart(frame)
  local args = frame.args
  if args[1] == nil then
    local pFrame = frame:getParent();
    args = pFrame.args;
    for k,v in pairs( frame.args ) do
      args[k] = v;
    end
   end
   if args['kart'] then
    return args['kart']
   end
   return ""
end

function p.velgbilde(frame)
  local bilde = p.framebilde(frame)
  if bilde then
    if bilde == "" then
--      return ""
    elseif bilde == "uten" then
  	  return ""
    else
      return bilde
    end
  else
    return ""
  end
  local frawikidata = p.wikidatabilde(frame)
  local framekart = p.framekart(frame)
  if framekart == frawikidata then
  	return ""
  end

  return frawikidata
end

function p.bildetekst(frame)
  
  if not mw.wikibase then
    return ''
  end
  local artikkel = mw.wikibase.getEntityObject()
  if not artikkel then
    return ''
  end
  local claims = artikkel:getBestStatements( 'P18' )
  if not claims then
    return ''
  end
  for _,v in ipairs( claims ) do
  	if v.type == 'statement' then
  		local snak = v.mainsnak
  		if snak.snaktype == 'value' then
  			if snak.datatype == 'commonsMedia' then
  				local data = snak.datavalue
  				if data.type == 'string' then
						local q	= v.qualifiers
						if q then
							wdcaptions = q['P2096']
						end
						if wdcaptions then
							for k, l in pairs(wdcaptions) do
								if l.datavalue.value and l.datavalue.value.text and l.datavalue.value.language == 'nb' then
									return l.datavalue.value.text
								end
							end
						end
					end
				end
			end
		end
	end
	
  -- failed to find correct type
  return ''

end
function p.byline(frame)
  
  if not mw.wikibase then
    return ''
  end
  local artikkel = mw.wikibase.getEntityObject()
  if not artikkel then
    return ''
  end
  local claims = artikkel:getBestStatements( 'P18' )
  if not claims then
    return ''
  end
  for _,v in ipairs( claims ) do
  	if v.type == 'statement' then
  		local snak = v.mainsnak
  		if snak.snaktype == 'value' then
  			if snak.datatype == 'commonsMedia' then
  				local data = snak.datavalue
  				if data.type == 'string' then
						local q	= v.qualifiers
						if q then
							wdcaptions = q['P2093']
						end
						if wdcaptions then
							for k, l in pairs(wdcaptions) do
								if l.datavalue.value and l.datavalue.value.text then
									return l.datavalue.value.text
								end
							end
						end
					end
				end
			end
		end
	end
	
  -- failed to find correct type
  return ''

end

function p.finnesbildeiartikkel(frame)
	local innhold = mw.title.getCurrentTitle():getContent() or ''
	local frawikidata = p.wikidatabilde(frame):gsub("[%-%+%*%?%^%%%(%)]", "%%%0") -- Erstatter visse spesialtegn (spesialtegn for Lua) med escapede versjoner av samme spesialtegn
	frawikidata = frawikidata:gsub("[_ ]", "[_ ]") -- Erstatter understrek eller mellomrom med mønsteret [_ ], så søket nedenfor finner begge varianter
	if innhold:find(":" .. frawikidata) then
		return "[[Kategori:Artikler hvor bilde fra Wikidata også brukes utenfor infoboks]]"
	else
		return ""
	end
end
 
function p.sammenlignbilde(frame)
  local fraframe = p.framebilde(frame)
  local frawikidata = p.wikidatabilde(frame)
  if fraframe == frawikidata then
    if fraframe == "" then
      return ""
    else
      return "[[Kategori:Artikler hvor bilde er samme som på Wikidata]]"
    end
  else
    if frawikidata == "" then
      return "[[Kategori:Artikler hvor bilde mangler på Wikidata]]"
    end
    if fraframe == "" then
      return "[[Kategori:Artikler uten bilde i infoboks med bilde på Wikidata]]"
    end
    return "[[Kategori:Artikler med bilde forskjellig fra Wikidata]]"
  end
end

function p.sammenlignMedWikidataValgtBilde(frame)
  local fraframe = p.framebilde(frame)
  local frawikidata = p.wikidatabilde(frame)
  local framekart = p.framekart(frame)
  local finnesbildeiartikkel = p.finnesbildeiartikkel(frame)
  if fraframe == frawikidata then
    if fraframe == "" then
      return ""
    else
      return 
    end
  else 
    if frawikidata == "" then
      return "[[Kategori:Artikler hvor bilde mangler på Wikidata]]"
    end
  	if framekart == frawikidata then
  		return "[[Kategori:Artikler hvor kart er samme som bilde på Wikidata]]"
  	end
    if fraframe == "" then
      return finnKategori(frame) .. finnesbildeiartikkel
    end
    return "[[Kategori:Artikler med bilde forskjellig fra Wikidata]]"
  end
end

function bilde(snak)
	assert ( snak )
	
	local item = nil

	if snak.snaktype == "value" and snak.datatype == "commonsMedia" then

		value = snak.datavalue.value or nil
	end
	return value
end

-- returnerer en rad for overskrift og en avsluttning hvis det er nødvendig
function formatOverskrift (overskrift,kollaps)
	local oversk = ""
	local avslutt = ""
	if overskrift and overskrift ~= "" then
		oversk = string.format([[
		<tr class="overskrift" valign="top"><td colspan="4">%s</td></tr>
		]], overskrift)
	end
	if kollaps and kollaps ~= "" then
	end
	return oversk,avslutt
end

function formatBilderad(value)
	return string.format([[
		<tr class="bilde" valign="top"><td colspan="4" class="sentrert">%s</td></tr>
		]], value)
end

function p.bilde(qid,pid)
	local prop = getProp(qid,pid)
	if not prop or not prop[1] or not prop[1].mainsnak then
		return ""
	end
	return bilde(prop[1].mainsnak)
end

function bildetekst(qualifier)
	local P2096 = nil
	if qualifier then
		P2096 = qualifier['P2096']
	end
	if P2096 then
		for k, l in pairs(P2096) do
			if l.datavalue and l.datavalue.value and l.datavalue.value.text and l.datavalue.value.language == 'nb' then
				return l.datavalue.value.text
			end
		end
	end
	return nil
end

function byline(qualifier)
	local P2093 = nil
	if qualifier then
		P2093 = qualifier['P2093']
	end
	if P2093 then
		for k, l in pairs(P2093) do
			if l.datavalue and l.datavalue.value then
				return "Bilde: " .. l.datavalue.value
			end
		end
	end
	return nil
end

function fmtBilde(bilde,bildetekst,byline,size, alttekst)
	local tekst = ""
	local pix = size or ""
	local alt = ""
	if alttekst and alttekst ~= "" then
		alt = "|alt=" .. alttekst 
	end
	if bilde then
		tekst = "[[fil:" .. -- mw.wikibase.formatValue(snak)
		  bilde .. "|center|" .. pix .. "|frameless" .. alt .."]]"
	end
	if bildetekst or byline then
		tekst = tekst .. '<div class="thumbcaption">'
	end
	if bildetekst then
		tekst = tekst .. bildetekst
	end
	if byline then
		tekst = tekst .. '<div class="byline">' .. byline .. "</div>"
	end
	if bildetekst or byline then
		tekst = tekst .. '</div>'
	end	
	tekst = formatBilderad(tekst)
	return tekst
end

function p.bildeFraWikidata(qid,pid, pix, alttekst)
	local prop = getProp(qid,pid)
	if not prop then
		return ""
	end
	if not prop[1] then
		return ""
	end
	if not prop[1].mainsnak then
		return ""
	end
	local bildet = bilde(prop[1].mainsnak)
	local bildeteksten = bildetekst(prop[1].qualifiers)
	local byline = byline(prop[1].qualifiers)
	return fmtBilde(bildet,bildeteksten,byline, pix, alttekst)
end


function p._bildeOgTekst(qid, pid, bilde, bildetekst, byline, pix, alttekst, overskrift)
	if bilde and bilde == "uten" then
		return ""
	end
	local overskriftRad,avslutning = "",""
	if overskrift and overskrift ~= "" then
		overskriftRad,avslutning = formatOverskrift(overskrift)
	end
	local bilderad = ""
	if bilde and bilde ~= "" then
		bilderad = fmtBilde(bilde,bildetekst,byline, pix, alttekst)
	else
		bilderad = p.bildeFraWikidata(qid, pid, pix, alttekst)
	end
	if bilderad ~= "" then
		return overskriftRad .. bilderad .. avslutning
	end
	return ""
end

function p.bildeOgTekst(frame)
	local qid = frame.args["qid"] or nil
	if qid == "" then
		qid = nil
	end
	local pid = frame.args["pid"] or nil
	local bilde = frame.args["bilde"] or nil
	local bildetekst = frame.args["bildetekst"] or nil
	local byline = frame.args["byline"] or nil
	local pix = frame.args["bildestørrelse"] or ""
	local overskrift = frame.args["overskrift"] or ""
	local alttekst = frame.args["alttekst"] or ""
	return p._bildeOgTekst(qid, pid, bilde, bildetekst, byline, pix, alttekst, overskrift)
end

return p