Fremmedartslista

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Brunskogsnegl (Arion vulgaris) er vurdert til svært høy risiko (SE). Arten har siden 1980-tallet spredt seg over store deler av landet.
Mårhund (Nyctereutes procyonoides) er vurdert til svært høy risiko (SE). Arten har et høyt invasjonspotensial og er blant annet bærer av parasitter som kan ha negativ påvirkning på stedegne arter.
Kanadagås er vurdert til svært høy risiko (SE). Arten kommer opprinnelig fra Nord-Amerika og ble satt ut i Norge for jaktformål.
Regnbueørret ble i Norsk svarteliste 2012 vurdert til svært høy risko (SE), men i Fremmedartslista 2018 er den nedgradert til høy risiko (HI). Arten ble først satt ut i elver og innsjøer for fritidsfiske og er senere blitt brukt som oppdrettsfisk.
Hagelupin (Lupinus polyphyllus) er vurdert til svært høy risiko (SE). Den har et høyt invasjonspotensial og negativ økologisk påvirkning ved fortrenging av stedegne arter.
Harlekinmarihøne er vurdert til svært høy risiko (SE). Arten kommer opprinnelig fra Sentral- og Øst-Asia.

Fremmedartslista er en oversikt over fremmede arter i Norge. Arter som opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde regnes som fremmede arter. De har kommet til Norge ved menneskets bevisste eller ubevisste hjelp.

Artsdatabanken har utarbeidet lista og har risikovurdert artene. Risikokategorien bestemmes av artens økologiske effekt, og hvilket potensial den har til spredning og etablering. Det er fem risikokategorier: SE svært høy risiko, HI høy risiko, PH potensielt høy risiko, LO lav risiko og NK ingen kjent risiko. Kategorien er ment å være en objektiv vurdering av artenes økologiske risiko for norsk naturmangfold, basert på en standardisert kvantitativ metode.[1][2].

Fremmedsartslista er en videreføring av arbeidet med Norsk svarteliste, men dette begrepet brukes ikke lenger fordi man ønsker et mer nøytralt navn.[3]

Norsk svarteliste 2007[rediger | rediger kilde]

Den første offisielle økologiske risikovurderingen ble publisert i 2007 under navnet «Norsk svarteliste 2007- Økologiske risikovurderinger av fremmede arter» [4]. Denne oversikten omfattet totalt 2483 arter, fordelt på 22 artsgrupper, hvorav 217 arter var risikovurdert. Denne lista omfattet også stedegne arter spredt til nye områder i Norge som følge av menneskelig aktivitet.

Norsk svarteliste 2007 opererte med tre risikokategorier:

 • høy risiko – 93 arter
 • ukjent risiko – 83 arter
 • lav risiko – 41 arter

Norsk svarteliste 2012[rediger | rediger kilde]

«Fremmede arter i Norge- med norsk svarteliste 2012» [5] ble lansert under konferansen Natur 2012 i juni 2012. «Fremmede arter i Norge - med norsk svarteliste 2012» er en oversikt over fremmede arter i Norge med økologiske riskovurderinger. Stedegne arter som blir spredt med menneskers hjelp til nye områder i Norge er ikke inkludert i vurderingene.

I «Fremmede arter i Norge - med norsk svarteliste 2012» er artene fordelt på 4 overordnede grupper:

 1. Reproduserer i Norge - arter som er observert reproduserende og/eller etablert i Norge (1180 arter)
 2. Dørstokkarter - arter som har potensial for å reprodusere seg i norsk natur (203 arter)
 3. Ikke reproduserende - arter uten mulighet for å etablere seg og reprodusere i Norge (1140 arter)
 4. Faller utenfor prosjektets definisjon - stedegne arter som blir spredt til nye områder i Norge (72 arter)

Det er det kun arter som har potensial for å reprodusere seg i Norge innen 50 år som er risikovurdert; av totalt 2320 fremmede arter er det 1180 som er risikovurdert etter denne definisjonen.

De økologiske risikovurderingene blir gjennomført av vitenskapelige eksperter fra norske forskningsinstitusjoner ved hjelp av et kriteriesett som skal sikre en standardisert vurdering på tvers av artsgrupper. Artene vurderes etter ni ulike kriterier; 3 kriterier for invasjonspotensial og 6 kriterier for økologisk risiko. Artene vurderes til en av fem risikokategorier:

 • SE = svært høy risiko – 106 arter (inngår i norsk svarteliste 2012)
 • HI = høy risiko – 110 arter (inngår i norsk svarteliste 2012)
 • PH = potensielt høy risiko – 198 arter
 • LO = lav risiko – 393 arter
 • NK = ingen kjent risiko – 363 arter

Fremmedartslista 2018[rediger | rediger kilde]

Den tredje riskovurderingen ble publisert 5. juni 2018. Ordet «svarteliste» ble ikke brukt denne gangen fordi en ønsker å harmonisere med internasjonal begrepsbruk, og fordi en ikke ønsker å gi inntrykk av at Artsdatabanken har en mening om hvilke arter som er ønsket eller ikke ønsket i Norge. Artsdatabanken er en nøytral kunnskapsleverandør, og mange har ikke forstått forskjellen mellom Artsdatabankens svarteliste og miljømyndighetenes forbudsliste.[3]

I alt 1532 arter er riskovurdert i Norge inkludert Svalbard. Det er 352 flere enn i 2012. Arter etablert før 1800 regnes som stedegne. En har også risikovurdert regionalt fremmede arter. Det er arter som hører naturlig hjemme i deler av Norge, men som etter 1800 er blitt spredt av mennesker til steder i landet der de ikke hører hjemme.[6]

Ny kunnskap og utvikling av metodene har ført til at mange arter har endret status. Én underart, sølvtvetann (Lamiastrum galeobdolon subsp. argentatum), har økt fire trinn fra ingen kjent risiko til svært høy risiko. Sju arter har økt tre trinn, 25 arter opp to trinn, og 172 arter opp ett trinn. 216 arter har gått ned ett trinn, 52 arter ned to trinn, og 13 arter ned tre trinn.[6]

Risikovurderingen i 2018 kan oppsummeres slik:[7]

 • SE = svært høy risiko – 127 arter
 • HI = høy risiko – 106 arter
 • PH = potensielt høy risiko – 103 arter
 • LO = lav risiko – 703 arter
 • NK = ingen kjent risiko – 434 arter

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Sandvik, H., Sæther, B-E., Holmern, T., Tufto, J., Engen, S., Roy, H E. 2013. Generic ecological impact assessments of alien species in Norway: a semi-quantitative set of criteria. Biodiversity and conservation (22): 37-62 doi:10.1007/s10531-012-0394-z
 2. ^ Utvikling av den norske metoden Artsdatabanken.
 3. ^ a b «Fremmedartslista» – nytt navn på risikovurderinger Artsdatabanken, 25. mai 2018.
 4. ^ Gederaas, L., Salvesen, I. og Viken, Å. (red) 2007. Norsk svarteliste 2007 – økologiske risikovurderinger av fremmede arter.
  2007 Norwegian Black List – Ecological Risk Analysis of Alien Species. Artsdatabanken, Norway
 5. ^ Gederaas, L., Moen, T. L., Skjelseth, S., Larsen, L-K. (red.) 2012. Fremmede arter i Norge - med norsk svarteliste 2012. Artsdatabanken, Trondheim Arkivert 2015-05-16, hos Wayback Machine.
 6. ^ a b Fremmede arter i Norge – disse har økt risiko Artsdatabanken, 4. juni 2018.
 7. ^ Overblikk resultater 2018 Artsdatabanken.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]