Mal:Primærkilde

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Maldokumentasjon

Formål[rediger kilde]

Siden Wikipedia er et tertiærleksikon, skal opplysninger belegges med pålitelige, uhildede kilder, helst sekundærkilder, slik som vitenskapelige publikasjoner, aviser, tidsskrifter el.l. som har gjennomgått en redaksjonell kontroll.

Primærkilder, slik som f.eks. biografisubjekters personlige hjemmesider eller bedrifters årsmeldinger skal om mulig ikke benyttes, idet man ikke har noen garanti for at de er nøytrale og siden de ikke er gjennomgått av en uhildet profesjonell redaksjon.

Bruk[rediger kilde]

Settes inn i artikler hvor referansene i for stor grad viser til kilder som står artikkelsubjektet nært eller er utgitt av subjektet selv.

Eksempler[rediger kilde]

Se også[rediger kilde]