Hopp til innhold

Hjelp:Flette to artikler

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

For å flette to artikler til å kun bli en artikkel finnes det en metode som vil tillate all gammel historikk å bli bevart i begge artiklene som blir til en. På grunn av metoden som benyttes er det kun administratorer som har mulighet til å utføre en slik fletting.

Metoden fører til at det etterpå blir umulig å sammenligne differ og er sterkt frarådet på engelsk Wikipedia: «Warning: this procedure may only be undone by spending quite silly amounts of time. To undo a merge, see below. Do not do this if you're not sure what you're doing.»

Som hovedregel er det helt tilstrekkelig å velge hvilken historikk som skal være hovedartikkel dvs. er eldst og kopiere stoff fra den andre artikkelen inn hit. Etterpå kan det være behov for å la historikkene bytte plass. Da flyttes hovedartikkelen (1) til navnet til den nyeste (2) så flyttes først den nyest til et alternativt navn (3), hovedartikkelen flyttes dit den nyeste lå og den nyeste flyttes til det gamle navnet til hovedartikkelen, dvs. man bytter navn på begge artikler. Dvs. artikkel 2 flyttes til 3, 1 flyttes til 2 og 3 flyttes til 1. Flytting må skje uten at det etterlates en omdirigering.

Historikk fletting er forsvarlig når ingen av historikkene overlapper i tid. Hvis en artikkel for eksempel bare er redigert i 2012–2013 og artikkelen som ønskes flettet med den kun er redigert i 2015 så vil diffene etter en historikkfletting fortsatt vise riktige sammenligninger, dvs. diffene vil gjenspeile en redigering og ikke sammenligne to forskjellige artikler.

Oppskriften er som følger:

 • Velg ut hvilken av artiklene sitt tittel som skal være det endelige navnet (heretter kalt artikkel-1)
 • Gå til den andre artikkelen (heretter kalt artikkel-2) og velg Flytt
  • På flyttesiden, skriver du inn tittelen på den første artikkelen. Dette betyr at du flytter artikkel-2 over artikkel-1. Siden du er administrator vil du få lov til dette og artikkel-1 sine revisjoner vil dermed bli slettet.
 • Gå deretter til artikkel-1, som nå har innholdet til artikkel-2
  • Gå inn i historikk på artikkelen (artikkel-1)
  • Velg Se eller gjenopprett x slette(de) endring(er)? for å få opp alle de gamle revisjonene.
  • Velg alle revisjonene som skal gjenopprettes, legg inn en forklaring (f.eks. Fletter artikkel) og velg Gjenopprett.
 • Du har nå en historikk på artikkel-1 som er en fletting av historikken til de to artiklene. Det er den nyeste revisjonen av de to artiklene som er den gjeldende versjonen.
 • Gå nå inn i den revisjonen du vil skal være utgangspunktet og flett inn informasjonen fra den siste revisjonen av den andre artikkelen.

På denne måten vil artikkel-1 ha historikken til både artikkel-1 og artikkel-2, som da tilfredsstiller GFDL-kravet. På grunn av flettingen av historikken, vil man måtte gjøre kreative sammenligninger for å spore nøyaktig hvilken tekst som ble skrevet av hvem, men det er fullt mulig.

For et eksempel på en slik fletting, se Padmé Amidala. Legg særlig merke til denne diffen med redigeringsforklaringen « (robot Tilføyer: tr:Padmé Amidala)» som fremstår som en botredigering. Her sammenlignes versjoner fra to opprinnelig forskjellige artikler og det er åpenbart ikke den redigeringen som boten gjorde. Den viser veldig tydelig at etter at to historikker er flettet er det ikke lenger mulig å se hva brukerne bidro med i artikkelen og kravet til navngivelse for et brukerbidrag i lisensen vår blir brutt.