Hopp til innhold

Mal:Infoboks geografi

Denne malen er semibeskyttet.
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «Mal:Infoboks by»)
Advarsel! Denne malen gjør bruk av svært kompliserte parametere. Du bør ikke redigere den med mindre du vet akkurat hva du gjør, og er forberedt på å gjøre opp igjen eventuell skade. Den skal derimot ikke være vanskelig i bruk.
Maldokumentasjon


Denne malen benytter {{Infoboks geografi grunnmal}} som grunnlag.

Formål

Malen {{Infoboks geografi}} skaper en infoboks som passer i artikler om bosetninger (byer, landsbyer, osv.) og undernasjonale administrativ-geografiske områder som kommuner, fylker, provinser, osv. Malen har mange parametre som passer til forskjellige formål. Hvis du savner en parameter eller har spørsmål om hvilke du bør bruke, kan du spørre på diskusjonssiden.

Bruk

Som oftest vil det bare være nødvendig med et fåtall av parametrene, de viktigste, for en vanlig by er:

{{Infoboks geografi
| navn = 
| land = 
| provins = 
| areal = 
| befolkning = 
| befolkningsår = 
| grunnlagt = 
| status = 
| zoom = 
}}

Parametrene befolkning og areal bør gis i maskinlesbart format (ikke mellomrom mellom tall og med . i stedet for , som desimalskille. Malen ordner deretter tallene skikkelig og beregner automatisk befolkningstetthet). Geografiske koordinater blir hentet automatisk fra WikiData hvis de mangler. Parameteren provins er bare et eksempel. Bruk den administrative enheten som gjelder for landet.

Ofte vil mange av parametrene være forhåndsregistrert i Wikidata og bli hentet derfra. Følgende kortversjon vil da kunne gi mye informasjon til infoboksen:

{{Infoboks geografi
| provins = 
| zoom = 
}}

Parameteren provins er bare et eksempel. Bruk den administrative enheten som gjelder for landet.

Mer utdypende liste over parametre

Dette er TemplateData-dokumentasjonen for malen, som brukes av VisualEditor og andre verktøy.

Infoboks geografi

Infoboks for geografiske områder og forvaltningsenheter; tettsteder, byer, kommuner, delstater, osv…

Malparametre[Rediger maldata]

Denne malen foretrekker at parametrene blokk-formateres (én parameter per linje).

ParameterBeskrivelseTypeStatus
Navnnavn

Offisielt navn, helst på norsk. Se også «lokalt navn» for navn på lokalt språk

tekstlinjevalgfri
Alternativt navnnavn2

Alternativt navn

tekstlinjevalgfri
Lokalt navnlokalt navn

Navn på lokalt språk. For å angi hvilket språk; bruk «lokalt språk».

tekstlinjevalgfri
Språk for lokalt navnlokalt språk

Språkkode for språket brukt i «lokalt navn».

tekstlinjevalgfri
Innbyggernavninnbyggernavn

Navn på stedets innbyggere (demonym).

tekstlinjevalgfri
Statusstatus

F.eks. «fylke».

tekstlinjevalgfri
Regionsenterregionsenter

Navn på regionsenteret i et distrikt/landskap/region.

tekstlinjevalgfri
Bystatusbystatus

Når stedet evt. fikk bystatus.

tekstlinjevalgfri
Flaggflagg

Filnavn til flaggbilde

tekstlinjevalgfri
Flagg-artikkelflagglenke

Artikkel om flagget. Lenkes automatisk, ikke bruk klammer.

Sidenavnvalgfri
Våpenvåpen

Filnavn til enhetens våpen

tekstlinjevalgfri
Våpen-artikkelvåpenlenke

Artikkel om våpenet. Lenkes automatisk, ikke bruk klammer.

Sidenavnvalgfri
Bildebilde

Filnavn til et representativt bilde

tekstlinjevalgfri
Bildestørrelsebildestørrelse

Bredden til bildet

tekstlinjevalgfri
Kartkart

Filnavn til kart. Brukes når posisjonskart ikke finnes eller ikke egner seg.

tekstlinjevalgfri
Kart-undertekstkarttekst

Tekst under kartet.

tekstlinjevalgfri
Posisjonskartposisjonskart

Navn på kart som kan brukes sammen med «breddegrad» og «lengdegrad» for å vise stedets punktplassering med en indikator. Se Mal:Kartposisjon for en oversikt over hvilke kart som finnes.

tekstlinjevalgfri
Breddegradbreddegrad

Breddegrad i desimalgrader. Steder sør for ekvator har negative breddegrader.

Tallvalgfri
Lengdegradlengdegrad

Lengdegrad i desimalgrader. Steder vest for Greenwich-meridianen har negative lengdegrader.

Tallvalgfri
Koordinatregionkoordinatregion

ISO 3166-2 for området stedet ligger i. Hentes fra posisjonskartmalen om ingenting oppgis.

tekstlinjevalgfri
Kartskalakartskala

Anbefalt målestokk for å vise stedet på et kart. Oppgi kun tallet etter «1:», f.eks. «1000» for «1:1000». Verdien brukes ved lenking til eksterne karttjenester.

Tallvalgfri
Alternativt posisjonskartalternativt posisjonskart

Filnavn til kart som skal vises istedenfor posisjonskartet.

tekstlinjevalgfri
Stedstypetype

Stedstype, for bruk av eksterne karttjenester. Merk at kun bestemte verdier kan brukes. Se Wikipedia:Geografiske posisjoner.

tekstlinjevalgfri
Grunnlagtgrunnlagt

Årstall for grunnleggelse, evt. med dato

tekstlinjevalgfri
Grunnleggelsesnr. for norske byergrunnleggelsesnr

Indeks i listen over Norges eldste byer.

Tallvalgfri
Oppkalt etteroppkalt etter

Hva/hvem enheten er oppkalt etter

tekstlinjevalgfri
Etnisitetetnisitet

Viktigste etnisiteter. Kan oppgis hvis ukontroversielt

tekstlinjevalgfri
Religionreligion

Viktigste religioner

tekstlinjevalgfri
Lesekyndigelesekyndige

Andel lesekyndige

tekstlinjevalgfri
Språkspråk

Viktigste språk

tekstlinjevalgfri
Høydehøyde

Stedets høyde over havet

tekstlinjevalgfri
Tidssonetidssone

Stedets tidssone. Lenk gjerne til en artikkel om tidssonen.

tekstlinjevalgfri
Befolkningstallbefolkning

Befolkningstall. Angis uten bruk av mellomrom eller punktum (eksempel: 100635) Bruk feltet «befolkningsår» for å angi årstall og kilde.

Tallvalgfri
Befolkning i storbyområdebefolkning_metro

Dette tallet er vanligvis høyere enn parameteren «befolkning».

Tallvalgfri
Befolkning i byområdebefolkning_by

Dette tallet er vanligvis lavere enn parameteren «befolkning». Omhandler sentrum i et større område.

Tallvalgfri
Årstall og kilde for befolkningstallbefolkningsår

Årstall og kilde for befolkningstall

Strengvalgfri
Arealareal

Areal i kvadratkilometer. Oppgis uten enhet. Desimaler angis bak punktum (eksempel: 52.35). Referanse kan legges inn som en separat parameter: areal_ref

Tallvalgfri
Areal-rangeringareal_rang

Areal-rangering innenfor overliggende geografiske enhet.

Tallvalgfri
Storbyområdets arealareal_metro

Areal i kvadratkilometer. Oppgis uten enhet.

Tallvalgfri
Byområdets arealareal_by

Areal i kvadratkilometer. Oppgis uten enhet.

Tallvalgfri
Landland

Land stedet inngår i. Lenkes automatisk, ikke bruk klammer. Uoppført hentes land fra Wikidata. I tilfeller der dette ikke fungerer tilfredsstillende kan land føres opp i malen uten verdi; den vil da ikke vises. I stedet kan parameteren «land2» brukes.

tekstlinjevalgfri
Land2land2

Brukes hvis stedet ligger i flere enn ett land. Hvis flagg og lenker er ønskelig må dette legges til av brukeren. Eksempel: {{Flagg|Norge|lenke}}<br />{{Flagg|Sverige|lenke}}

tekstlinjevalgfri
Øyøy

Øy stedet befinner seg på. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

tekstlinjevalgfri
Delstatdelstat

Delstat stedet inngår i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel. Se også «senter».

tekstlinjevalgfri
Fylkefylke

Fylke stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

tekstlinjevalgfri
Kommunekommune

Kommune stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

tekstlinjevalgfri
Byby

By stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

Eksempel
New York
tekstlinjevalgfri
Oblastoblast

Oblast stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

tekstlinjevalgfri
Rajonrajon

Rajon stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

tekstlinjevalgfri
Territoriumterritorium

Territorium stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

tekstlinjevalgfri
Guvernementguvernement

Guvernement stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

tekstlinjevalgfri
Emiratemirat

Emirat stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

tekstlinjevalgfri
Provinsprovins

Provins stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

tekstlinjevalgfri
Voivodskapvoivodskap

Voivodskap stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

tekstlinjevalgfri
Powiatpowiat

Powiat stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

tekstlinjevalgfri
Kantonkanton

Kanton stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

tekstlinjevalgfri
Periferiperiferi

Periferi stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

tekstlinjevalgfri
Distriktdistrikt

Distrikt stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

tekstlinjevalgfri
Regionregion

Region stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

tekstlinjevalgfri
Arrondissementarrondissement

Arrondissement stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

tekstlinjevalgfri
Departementdepartement

Departement stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

tekstlinjevalgfri
Amtamt

Amt stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

tekstlinjevalgfri
Prestegjeldprestegjeld

Prestegjeld stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

tekstlinjevalgfri
Parishparish

Parishet stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

tekstlinjevalgfri
Bispedømmebispedømme

Bispedømmet stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

tekstlinjevalgfri
Prostiprosti

prostiet stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

tekstlinjevalgfri
Kirkesognkirkesogn

kirkesognet stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

tekstlinjevalgfri
Bydelbydel

Bydel stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

tekstlinjevalgfri
Landskaplandskap

Landskap (landsdel) stedet inngår i. Brukes for steder i Sverige og Finland. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

tekstlinjevalgfri
Lenlen

Len stedet inngår i. Brukes blant annet for steder i Sverige. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

tekstlinjevalgfri
Grevskapgrevskap

Grevskapet stedet inngår i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

tekstlinjevalgfri
Inndelingnavninndelingnavn

Valgfri tittel for parameter. Brukes sammen med «inndeling». «Inndeling1navn» brukt sammen med «inndeling1» gir nok en linje med valgfri tittel. Kan gjentas opp til «inndeling4navn» og «inndeling4»

tekstlinjevalgfri
Inndelinginndeling

Verdi for valgfritt parameter. Brukes sammen med «inndelingnavn».

tekstlinjevalgfri
Hovedstadhovedstad

Navn på enhetens hovedstad. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel. Se også «senter».

tekstlinjevalgfri
Sentersenter

Navn på enhetens administrasjonssenter. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

tekstlinjevalgfri
Presidentpresident

Navn på nåværende president. Brukes sammen med «presidentparti» og «presidentår».

tekstlinjevalgfri
Presidentårpresidentår

Årstall for når president ble oppdatert. Brukes sammen med «president» og «presidentparti».

tekstlinjevalgfri
Presidentens partipresidentparti

Hvilket parti president tilhører. Brukes sammen med «president» og «presidentår».

tekstlinjevalgfri
Guvernørguvernør

Navn på nåværende guvernør. Brukes sammen med «guvernørparti» og «guvernørår».

tekstlinjevalgfri
Guvernørårguvernørår

Årstall for når guvernør ble oppdatert. Brukes sammen med «guvernør» og «guvernørparti».

tekstlinjevalgfri
Guvernørens partiguvernørparti

Hvilket parti guvernør tilhører. Brukes sammen med «guvernør» og «guvernørår».

tekstlinjevalgfri
Ordførerordførernavn

Navn på nåværende ordfører. Brukes sammen med «ordførerparti» og «ordførerår».

tekstlinjevalgfri
Ordførerårordførerår

Årstall for når ordfører ble oppdatert. Brukes sammen med «ordførernavn» og «ordførerparti».

tekstlinjevalgfri
Ordførers partiordførerparti

Hvilket parti ordfører tilhører. Brukes sammen med «ordførernavn» og «ordførerår».

tekstlinjevalgfri
Borgermesterborgermester

Navn på nåværende borgermester.

tekstlinjevalgfri
Borgermesterårborgermesterår

Årstall for når borgermester ble oppdatert. Brukes sammen med «borgermester» og «borgermesterparti».

tekstlinjevalgfri
Borgermesterpartiborgermesterparti

Hvilket parti borgermester tilhører. Brukes sammen med «borgermester» og «borgermesterår».

tekstlinjevalgfri
Førsteministerførsteminister

Navn på nåværende førsteminister.

tekstlinjevalgfri
Førsteministerårførsteministerår

Årstall for når førsteminister ble oppdatert. Brukes sammen med «førsteminister» og «førsteministerparti».

tekstlinjevalgfri
Førsteministerpartiførsteministerparti

Hvilket parti førsteminister tilhører. Brukes sammen med «førsteminister» og «førsteministerår».

tekstlinjevalgfri
Administrasjonsnavnadministrasjonsnavn

Valgfri tittel for politisk overhode. Brukes sammen med «administrasjon».

tekstlinjevalgfri
Administrasjonadministrasjon

Personnavn på politisk overhode. Brukes sammen med «administrasjonsnavn».

tekstlinjevalgfri
Retningretning

Retningen noe, f. eks. en dal, har.

Eksempel
Nordvest
tekstlinjevalgfri
Terrengterreng

Hvilket terreng som typisk finnes på stedet eller i området.

Eksempel
Snaufjell
tekstlinjevalgfri
Naturressursernaturressurser

By stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

Eksempel
Vannkraft
tekstlinjevalgfri
URLurl

Offisielt nettsted.

tekstlinjevalgfri
Commons-kategoricomcat

Navn på Commons-kategori. Lenkes automatisk, ikke bruk klammer.

tekstlinjevalgfri
zoomzoom

Zoom for kartet i infoboksen .

Eksempel
8
tekstlinjevalgfri


[vis] [rediger]

Kart og koordinater

Denne infoboks-malen henter data automatisk fra eksterne kilder for å inkludere kart og koordinater:

Koordinater
Koordinater hentes fra artikkelens Wikidata-side. Hvis koordinatene ikke finnes i Wikidata, kan de legges inn under coordinate location (Property:P625) i følgende format: 59°54'40"N, 10°45'10"E (eksempel)
Kart
Kartutsnittet hentes fra OpenStreetMap på grunnlag av koordinatene i artikkelens Wikidata-side.
Zoom
Zoom på kartet er forhåndsdefinert, men kan overstyres i den enkelte artikkel. Dette gjøres ved å legge inn parameteren zoom i infoboksen. Eksempel:
| zoom = 15
Zoom kan ha verdier fra 1 (svært langt unna) til maksimalt 19 (meget nært innpå).
Valgfri visning
I enkelte tilfeller kan det være ønskelig at kartet ikke vises, men for eksempel skal erstattes av et annet kart. Dette gjøres ved å legge inn denne parameteren i infoboksen i den aktuelle artikkelen:
| viskart = nei
Bruk koordinater fra et annet objekt
I enkelte spesielle tilfeller kan det være at objektet ligger i et annet objekt som det er praktisk å bruke istedet for koordinatene til objektet selv. Det kan f. eks. være at en institusjon ligger i et bygg som selv har element på Wikidata. Dette elementets id på Wikidata (Qnnnn, hvor nnnn er tall) oppgis i et slikt tilfelle:
| id = Qnnnnnnn

Eksempler

By i USA

Los Angeles

Flagg

Våpen

Kart over Los Angeles

LandUSAs flagg USA
DelstatCalifornias flagg California
FylkeLos Angeles County
Tidssone-8
Areal1 290,6 km²
Befolkning4 097 340 (2006)
Bef.tetthet3 174,76 innb./km²
Politikk
BorgermesterAntonio Villaraigosa
{{Infoboks geografi
| navn = Los Angeles
| våpen = Seal of Los Angeles, California.svg
| flagg = Flag of Los Angeles, California.svg
| kart = LA in LA County map.png
| land = USA
| delstat = {{Flagg|California|lenke}}
| fylke = [[Los Angeles County]]
| areal = 1290.6
| befolkning = 4097340
| befolkningsår = 2006
| tidssone = -8
| borgermester = Antonio Villaraigosa
}}

Polsk Voivodskap

Storpolske voivodskap
Województwo wielkopolskie

Flagg

Våpen

Kart over Storpolske voivodskap

LandPolens flagg Polen
HovedstadPoznań
Areal29 827 km²
Befolkning3 378 502 (2006)
Bef.tetthet113,27 innb./km²
{{Infoboks geografi
| navn = Storpolske voivodskap
| navn2 = '''Województwo wielkopolskie'''
| våpen = POL województwo wielkopolskie COA.svg
| flagg = POL województwo wielkopolskie flag.svg
| kart = Wielkopolskie (EE,E NN,N).png
| land = Polen
| hovedstad = [[Poznań]]
| areal = 29827
| befolkning = 3378502
| befolkningsår = 2006
}}

Australia delstat

Mal:Infoboks geografi

Kart over Mal:Infoboks geografi

LandAustralias flagg Australia
DelstatVictoria
Tidssone+10 (sommertid +11)
Areal7 694 km²
Befolkning3 720 000 (2006)
Bef.tetthet483,49 innb./km²
{{Infoboks geografi
| kart = Melbourne locator-MJC.png
| land = Australia
| delstat = [[Victoria (Australia)|Victoria]]
| areal = 7694
| befolkning = 3720000
| befolkningsår = 2006
| tidssone = +10 <small>(sommertid +11)</small>
}}

Irske grevskap

Monaghan

Kart over Monaghan

LandStorbritannias flagg Storbritannia
RiksdelNord-Irlands flagg Nord-Irland
ProvinsUlster
HovedstadMonaghan
Areal1 294 km²
Befolkning55 816 (2006)
Bef.tetthet43,13 innb./km²
{{Infoboks geografi
| navn = Monaghan
| kart = IrelandMonaghan.png
| land = Storbritannia
| inndelingnavn = [[Storbritannias riksdeler|Riksdel]]
| inndeling = {{Flagg|Nord-Irland|lenke}}
| inndeling2navn = [[Irlands provinser|Provins]]
| inndeling2 = [[Ulster]]
| hovedstad = [[Monaghan]]
| areal = 1294
| befolkning = 55816
| befolkningsår = 2006
}}

Latviske fylker

Dobeles

Kart over Dobeles

LandLatvias flagg Latvia
Adm. senterDobele
Areal2 449,5 km²
Befolkning40 275 (2000)
Bef.tetthet16,44 innb./km²
Nettsidewww.dobelesrp.lv
{{Infoboks geografi
| navn = Dobeles
| kart = Latvia-Dobele.png
| land = Latvia
| senter = [[Dobele]]
| areal = 2449.5
| befolkning = 40275
| befolkningsår = 2000
| url = www.dobelesrp.lv
}}

Danske kommuner

Mal:Infoboks geografi

Kart over Mal:Infoboks geografi

LandDanmarks flagg Danmark
RegionRegion Nordjylland
Adm. senterAabybro
Areal872,92 km²
Befolkning38 787 (2007)
Bef.tetthet44,43 innb./km²
Nettsidewww.jammerbugt.dk
Politikk
BorgermesterMogens Christen Gade
{{Infoboks geografi
| kart = Map DK Jammerbugt.PNG
| land = Danmark
| region = [[Region Nordjylland]]
| senter = [[Aabybro (by)|Aabybro]]
| areal = 872.92
| befolkning = 38787
| befolkningsår = 2007
| borgermester = Mogens Christen Gade
| url = www.jammerbugt.dk
}}