Denne malen er semibeskyttet.

Mal:Infoboks geografi grunnmal

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Dialog-warning.svg Advarsel! Denne malen gjør bruk av svært kompliserte parametere. Du bør ikke redigere den med mindre du vet akkurat hva du gjør, og er forberedt på å gjøre opp igjen eventuell skade. Den skal derimot ikke være vanskelig i bruk.
Mal:Infoboks geografi grunnmal
Dokumentasjonsikon Maldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]

Klikk her for å lage en testmal

Formål

Denne malen skal sjelden brukes direkte. Den brukes som regel av andre maler, som hovedsakelig omhandler politisk geografi.

Bruk

Malen har en lang rekke parametre som kan benyttes. Disse kan deles inn i følgende kategorier:

Infoboksparametre

 • infoboksklasse

Overskriftsdata

 • navn
 • undertekst
 • bilde
  • bildetekst
  • bildestørrelse
  • byline
 • våpen
  • våpenstørrelse
  • våpenlenke
 • flagg
  • flaggstørrelse
  • flagglenke
 • kart (*) (**)
  • kartstørrelse
  • karttekst
  • kart_topp (*)
  • kartinndeling1 (**)
  • kartinndeling2 (**)
  • kartsted (**)
  • long (**)
  • lat (**)
  • posisjonskart (***)
  • posisjonskartX (***)
  • posisjonskartY (***)
  • posisjonskartstørrelse (***)
  • posisjonskartmarkør (***)
  • posisjonskartmarkørstørrelse (***)
  • posisjonskart-venstre (***)
  • posisjonskart-høyre (***)
  • posisjonskart-topp (***)
  • posisjonskart-bunn (***)
 • motto
  • motto-overskrift
(*) Kartet kan enten vises oppe i «toppen» på siden av våpenet (ved å sette kart_topp=ja) eller på sin «vanlige» plass.

(**) Dersom det ikke er definert et kart, så kan det vises automatisk et tomt posisjonskart fra {{Kartposisjon}}-systemet. Dersom long- og lat-parametrene defineres, vil disse brukes for å vises posisjonen på dette kartet. Dersom ikke disse finnes, vil det forsøkes å hente automatisk posisjon fra {{Kartposisjon}}-systemet dersom det er definert. kartinndeling1 og kartinndeling2 er da en del av denne strukturen. kartsted brukes for under det automatiske oppslaget.

(***) Disse verdiene kan brukes for å spesifikt sette de angitte parametrene for posisjonskartet. posisjonskartstørrelse regnes som regel ut automatisk, men i visse tilfeller kan det være ønskelig å kunne sette denne selv. posisjonskartX og posisjonskartY setter posisjonskartmarkøren sitt midtpunkt på den angitte plassen over posisjonskartet. posisjonskartmarkørstørrelse er viktig å sette dersom man endrer posisjonskartmarkøren, og skal være størrelsen av en av sidene for markøren (standardmarkøren har en størrelse på 13x13 pixler, og har derfor en posisjonskartmarkørstørrelse13). posisjonskart-venstre, -høyre, -topp og -bunn benyttes for å gi grenseverdiene for posisjonskartet.

Basisdata

 • jubileum
 • grunnlagt
 • oppkalt etter
 • innbyggernavn
 • hovedstad
 • senter
 • største by
 • status
 • administrasjon
  • administrasjonsnavn

Lokalisering

 • kart
  • karttekst
  • kartstørrelse
 • kart_bunn
  • kart_bunntekst
  • kart_bunnstørrelse
 • koordinater
 • land
 • delstat
 • provins
 • distrikt
 • region
 • fylke
 • departement
 • landskap
 • amt
 • kommune
 • avstand_hovedstad
 • avstand_senter
 • grenseland
 • tidssone

Karakteristikker

 • befolkning
  • befolkning_menn
  • befolkning_kvinner
  • tetthet
 • areal
  • areal_land
  • areal_vann
 • hdi
 • høyeste
 • laveste
 • høyde
 • landegrenser
 • kystlinje
 • klima
 • terreng
 • naturressurser
 • areal_dyrket
 • areal_avling
 • areal_beite
 • areal_skog
 • areal_annet
 • areal_irrigert
 • Nynorsk
  • målform
  • nynorskandel

Sluttparametre

 • endcomment
 • comcat
 • commons

Brukerkontrollerte verdier

For mer avansert bruk, så er det mulig å benytte opp til 36 (av hver type) valgfrie rader som følger:

 • dobbel1 = valgfri første dobbeltrad. Denne vil oppta hele bredden av infoboksen.
 • dobbel1rclass = valgfri første dobbeltrads radklasse. Denne er satt til rad dersom ikke noe annet blir satt. Avhengig av hvilke klasser som er tilgjengelig i globale stilark (rad, overskrift).
 • dobbel1class = valgfri første dobbeltrads celleklasse. Avhengig av hvilke klasser som er tilgjengelig i globale stilark.
 • 4rad1 = valgfri første 4-cellers rad. Denne brukes som test for om raden skal skrives ut.
 • 4rad1_1 = valgfri første 4-cellers rads første celle.
 • 4rad1_2 = valgfri første 4-cellers rads andre celle.
 • 4rad1_3 = valgfri første 4-cellers rads tredje celle.
 • 4rad1_4 = valgfri første 4-cellers rads fjerde celle.
 • 4rad1rclass = valgfri første 4-cellers radklasse. Denne er satt til rad dersom ikke noe annet blir satt. Avhengig av hvilke klasser som er tilgjengelig i globale stilark (rad, overskrift).
 • 4rad1span1 = valgfri første 4-cellers rads første celle's colspan-attributt.
 • 4rad1span2 = valgfri første 4-cellers rads andre celle's colspan-attributt.
 • 4rad1span3 = valgfri første 4-cellers rads tredje celle's colspan-attributt.
 • 4rad1span4 = valgfri første 4-cellers rads fjerde celle's colspan-attributt.
 • 4rad1width1 = valgfri første 4-cellers rads første celle's width-attributt.
 • 4rad1width2 = valgfri første 4-cellers rads andre celle's width-attributt.
 • 4rad1width3 = valgfri første 4-cellers rads tredje celle's width-attributt.
 • 4rad1width4 = valgfri første 4-cellers rads fjerde celle's width-attributt.
 • 4rad1class1 = valgfri første 4-cellers rads første celle's klasse.
 • 4rad1class2 = valgfri første 4-cellers rads andre celle's klasse.
 • 4rad1class3 = valgfri første 4-cellers rads tredje celle's klasse.
 • 4rad1class4 = valgfri første 4-cellers rads fjerde celle's klasse.
 • venstre1 = valgfri første rad, venstre felt, vanligvis en beskrivelse. Denne vil fremstå som et header-type felt
 • høyre1 = valgfri første rad, høyre felt, vanligvis et innhold. Denne vil fremstå som et vanlig felt

Se også