Mal:Infoboks geografi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search
Advarsel Advarsel! Denne malen gjør bruk av svært kompliserte parametere. Du bør ikke redigere den med mindre du vet akkurat hva du gjør, og er forberedt på å gjøre opp igjen eventuell skade. Den skal derimot ikke være vanskelig i bruk.

Denne malen benytter {{Infoboks geografi grunnmal}} som grunnlag.

Dokumentasjonsikon Maldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]

Formål[rediger kilde]

Malen {{Infoboks geografi}} skaper en infoboks som passer i artikler om bosetninger (byer, landsbyer, osv.) og undernasjonale administrativ-geografiske områder som kommuner, fylker, provinser, osv. Malen har mange parametre som passer til forskjellige formål. Hvis du savner en parameter eller har spørsmål om hvilke du bør bruke, kan du spørre på diskusjonssiden.

Bruk[rediger kilde]

Som oftest vil det bare være nødvendig med et fåtall av parametrene, de viktigste, for en vanlig by er:

{{Infoboks geografi
| navn = 
| senter = 
| kart = 
| befolkning = 
| grunnlagt = 
| befolkningsår = 
| areal = 
| status = 
| breddegrad = 
| lengdegrad = 
}}

Parametrene befolkning og areal bør gis i maskinlesbart format (ikke mellomrom mellom tall og med . i stedet for , som desimalskille. Malen ordner deretter tallene skikkelig og beregner automatisk befolkningstetthet). Breddegrad og lengdegrad er gitt i desimalgrader (lenke til bruksanvisning for å finne desimalgrader).

Mer utdypende liste over parametre[rediger kilde]

Dette er TemplateData-dokumentasjonen for malen, som brukes av VisualEditor og andre verktøy.

Infoboks geografi

Infoboks for geografiske områder og forvaltningsenheter; tettsteder, byer, kommuner, delstater, osv…

Malparametre

ParameterBeskrivelseTypeStatus
Navnnavn

Offisielt navn, helst på norsk. Se også «lokalt navn» for navn på lokalt språk

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Alternativt navnnavn2

Alternativt navn

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Lokalt navnlokalt navn

Navn på lokalt språk. For å angi hvilket språk; bruk «lokalt språk».

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Språk for lokalt navnlokalt språk

Språkkode for språket brukt i «lokalt navn».

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Innbyggernavninnbyggernavn

Navn på stedets innbyggere (demonym).

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Statusstatus

F.eks. «fylke».

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Bystatusbystatus

Når stedet evt. fikk bystatus.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Flaggflagg

Filnavn til flaggbilde

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Flagg-artikkelflagglenke

Artikkel om flagget. Lenkes automatisk, ikke bruk klammer.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Sidevalgfri
Våpenvåpen

Filnavn til enhetens våpen

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Våpen-artikkelvåpenlenke

Artikkel om våpenet. Lenkes automatisk, ikke bruk klammer.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Sidevalgfri
Bildebilde

Filnavn til et representativt bilde

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Bildestørrelsebildestørrelse

Bredden til bildet

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Kartkart

Filnavn til kart. Brukes når posisjonskart ikke finnes eller ikke egner seg.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Kart-undertekstkarttekst

Tekst under kartet.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Posisjonskartposisjonskart

Navn på kart som kan brukes sammen med «breddegrad» og «lengdegrad» for å vise stedets punktplassering med en indikator. Se Mal:Kartposisjon for en oversikt over hvilke kart som finnes.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Breddegradbreddegrad

Breddegrad i desimalgrader. Steder sør for ekvator har negative breddegrader.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Tallvalgfri
Lengdegradlengdegrad

Lengdegrad i desimalgrader. Steder vest for Greenwich-meridianen har negative lengdegrader.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Tallvalgfri
Koordinatregionkoordinatregion

ISO 3166-2 for området stedet ligger i. Hentes fra posisjonskartmalen om ingenting oppgis.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Kartskalakartskala

Anbefalt målestokk for å vise stedet på et kart. Oppgi kun tallet etter «1:», f.eks. «1000» for «1:1000». Verdien brukes ved lenking til eksterne karttjenester.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Tallvalgfri
Alternativt posisjonskartalternativt posisjonskart

Filnavn til kart som skal vises istedenfor posisjonskartet.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Stedstypetype

Stedstype, for bruk av eksterne karttjenester. Merk at kun bestemte verdier kan brukes. Se Wikipedia:Geografiske posisjoner.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Grunnlagtgrunnlagt

Årstall for grunnleggelse, evt. med dato

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Grunnleggelsesnr. for norske byergrunnleggelsesnr

Indeks i listen over Norges eldste byer.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Tallvalgfri
Oppkalt etteroppkalt etter

Hva/hvem enheten er oppkalt etter

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Etnisitetetnisitet

Viktigste etnisiteter. Kan oppgis hvis ukontroversielt

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Religionreligion

Viktigste religioner

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Lesekyndigelesekyndige

Andel lesekyndige

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Språkspråk

Viktigste språk

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Høydehøyde

Stedets høyde over havet

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Tidssonetidssone

Stedets tidssone. Lenk gjerne til en artikkel om tidssonen.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Commons-kategoricomcat

Navn på Commons-kategori. Lenkes automatisk, ikke bruk klammer.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Befolkningstallbefolkning

Befolkningstall. Angis uten bruk av mellomrom eller punktum (eksempel: 100635) Bruk feltet «befolkningsår» for å angi årstall og kilde.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Tallvalgfri
Befolkning i byregionbefolkning_metro

Bruk feltet «befolkningsår» for å angi årstall og kilde.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Tallvalgfri
Årstall og kilde for befolkningstallbefolkningsår

Årstall og kilde for befolkningstall

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Arealareal

Areal i kvadratkilometer. Oppgis uten enhet. Desimaler angis bak punktum (eksempel: 52.35)

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Tallvalgfri
Areal-rangeringareal_rang

Areal-rangering innenfor overliggende geografiske enhet.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Tallvalgfri
Byregions arealareal_metro

Areal i kvadratkilometer. Oppgis uten enhet.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Tallvalgfri
Landland

Land stedet inngår i. Lenkes automatisk, ikke bruk klammer.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Sidevalgfri
Øyøy

Øy stedet befinner seg på. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Delstatdelstat

Delstat stedet inngår i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel. Se også «senter».

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Fylkefylke

Fylke stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Kommunekommune

Kommune stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Territoriumterritorium

Territorium stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Guvernementguvernement

Guvernement stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Emiratemirat

Emirat stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Provinsprovins

Provins stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Voivodskapvoivodskap

Voivodskap stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Powiatpowiat

Powiat stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Kantonkanton

Kanton stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Periferiperiferi

Periferi stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Distriktdistrikt

Distrikt stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Regionregion

Region stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Arrondissementarrondissement

Arrondissement stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Departementdepartement

Departement stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Amtamt

Amt stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Prestegjeldprestegjeld

Prestegjeld stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Bydelbydel

Bydel stedet befinner seg i. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Landskaplandskap

Landskap (landsdel) stedet inngår i. Brukes for steder i Sverige og Finland. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Länlen

Län stedet inngår i. Brukes for steder i Sverige. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Hovedstadhovedstad

Navn på enhetens hovedstad. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel. Se også «senter».

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Sentersenter

Navn på enhetens administrasjonssenter. Bruk klammer for å wikilenke til en evt. artikkel.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Presidentpresident

Navn på nåværende president. Brukes sammen med «presidentparti» og «presidentår».

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Presidentårpresidentår

Årstall for når president ble oppdatert. Brukes sammen med «president» og «presidentparti».

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Presidentens partipresidentparti

Hvilket parti president tilhører. Brukes sammen med «president» og «presidentår».

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Ordførerordførernavn

Navn på nåværende ordfører. Brukes sammen med «ordførerparti» og «ordførerår».

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Ordførerårordførerår

Årstall for når ordfører ble oppdatert. Brukes sammen med «ordførernavn» og «ordførerparti».

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Ordførers partiordførerparti

Hvilket parti ordfører tilhører. Brukes sammen med «ordførernavn» og «ordførerår».

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Borgermesterborgermester

Navn på nåværende borgermester.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Borgermesterårborgermesterår

Årstall for når borgermester ble oppdatert. Brukes sammen med «borgermester» og «borgermesterparti».

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Borgermesterpartiborgermesterparti

Hvilket parti borgermester tilhører. Brukes sammen med «borgermester» og «borgermesterår».

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Førsteministerførsteminister

Navn på nåværende førsteminister.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Førsteministerårførsteministerår

Årstall for når førsteminister ble oppdatert. Brukes sammen med «førsteminister» og «førsteministerparti».

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Førsteministerpartiførsteministerparti

Hvilket parti førsteminister tilhører. Brukes sammen med «førsteminister» og «førsteministerår».

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Grevskapgrevskap

Grevskap.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
URLurl

Offisielt nettsted.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri


[vis] [rediger] Posisjonskart og koordinater

Denne infoboksen bruker {{koord+kart}} for å inkludere posisjonskart og koordinater. Parameterne som skal brukes for å vise posisjonskart og/eller koordinater i artiklene er disse:

Posisjonsmarkør
| posisjonskart = Område
Navnet på landet eller området posisjonskartet skal vise. Se Mal:Kartposisjon for en oversikt over hvilke posisjonskart som finnes.
| breddegrad = 12.34567890 (legg merke til at punktum benyttes som desimalskilletegn)
Stedets breddegrad angitt i desimaler. Steder sør for ekvator har negative breddegrader.
| lengdegrad = -98.76543210 (legg merke til at punktum benyttes som desimalskilletegn)
Stedets lengdegrad angitt i desimaler. Steder vest for Greenwich-meridianen har negative lengdegrader.

Følgende parametre kan brukes om ønskelig:

| koordinatregion = ISO-kode
ISO 3166-2 for området stedet ligger i. Hentes fra posisjonskartmalen om ingenting oppgis.
| kartskala = 100000
Skala for målestokk. Hentes fra stedets type om ingenting oppgis.
| alternativt posisjonskart = bedre kart.png
Alternativ bildefil som skal vises istedenfor posisjonskartet.

Eksempler[rediger kilde]

By USA[rediger kilde]

Los Angeles

Flagg

Våpen

Kart over Los Angeles

DelstatCalifornia
FylkeLos Angeles County
Tidssone-8
Areal1 290,6 km²
Befolkning4 097 340 (2006)
Bef.tetthet3 174,76 innb./km²
Politikk
BorgermesterAntonio Villaraigosa
{{infoboks geografi
| navn = Los Angeles
| flagg = Flag of Los Angeles, California.svg
| våpen = Seal of Los Angeles, California.svg
| delstat = California
| fylke = [[Los Angeles County]]
| borgermester = Antonio Villaraigosa
| areal = 1290.6
| befolkning = 4097340
| befolkningsår = 2006
| tetthet = 3165
| tidssone = -8
| kart = LA in LA County map.png
}}

{{infoboks geografi
| navn = 
| flagg = 
| våpen = 
| delstat =
| fylke = 
| borgermester =
| areal =
| befolkning =
| befolkningsår =
| tetthet =
| tidssone =
| kart =
}}

Polsk Voivodskap[rediger kilde]

Storpolske voivodskap
Województwo wielkopolskie

Flagg

Våpen

Kart over Storpolske voivodskap

HovedstadPoznań
Areal29 827 km²
Befolkning3 378 502 (2006)
Bef.tetthet113,27 innb./km²
{{Subst:infoboks geografi/subst
|lokalt navn='''Województwo wielkopolskie'''
|navn=Storpolske voivodskap
|flagg=POL województwo wielkopolskie flag.svg 
|våpen=POL województwo wielkopolskie COA.svg
|våpenstørrelse=70px
|hovedstad=[[Poznań]]
|areal= 29827
|befolkningsår=2006
|befolkning=3378502 
|kart=Wielkopolskie (EE,E NN,N).png
}}

{{Subst:infoboks geografi/subst
|lokalt navn=
|navn=
|flagg=
|våpen=
|våpenstørrelse=
|hovedstad=
|areal= 
|befolkningsår=
|befolkning=
|tetthet=
|kart=
}}

Australia delstat[rediger kilde]

Infoboks geografi

Kart over

LandAustralia Australia
DelstatVictoria
Tidssone+10 (sommertid +11)
Areal7 694 km²
Befolkning3 720 000 (2006)
Bef.tetthet483,49 innb./km²
{{Subst:infoboks geografi/subst
|land = Australia
|kart=Melbourne locator-MJC.png
|delstat=[[Victoria (Australia)|Victoria]]
|areal=7694
|tidssone=+10 <small>(sommertid +11)</small>
|befolkningsår=2006
|befolkning=3720000
}}

{{Subst:infoboks geografi/subst
|kart
|delstat=
|areal=
|tidssone=
|befolkningsår=
|befolkning=
|tetthet=
}}

Irske grevskap[rediger kilde]

Monaghan

Kart over Monaghan

LandNord-Irland Nord-Irland
ProvinsUlster
HovedstadMonaghan
Areal1 294 km²
Befolkning55 816 (2006)
Bef.tetthet43,13 innb./km²
{{Subst:infoboks geografi/subst
|land = Nord-Irland
|navn=Monaghan
|hovedstad=[[Monaghan]]
|areal=1294
|befolkning=55816
|befolkningsår=2006
|provins=[[Ulster]]
|kart=IrelandMonaghan.png
}}

{{Subst:infoboks geografi/subst
|land = 
|navn=
|hovedstad=
|areal=
|befolkning=
|befolkningsår=
|tetthet=
|provins=
|kart=
}}

Latviske fylker[rediger kilde]

Dobeles

Kart over Dobeles

LandLatvia Latvia
Adm. senterDobele
Areal2 449,5 km²
Befolkning40 275 (2000)
Bef.tetthet16,44 innb./km²
NettsideNettside
{{Subst:infoboks geografi/subst
|land = Latvia
|navn=Dobeles
|senter=[[Dobele]]
|areal=2449.5
|befolkning=40275
|befolkningsår=2000
|url=www.dobelesrp.lv
|kart=Latvia-Dobele.png}}

{{Subst:infoboks geografi/subst
|land = 
|navn=
|senter=
|areal=
|befolkning=
|befolkningsår=
|url=
|kart=
}}

Danske kommuner[rediger kilde]

Infoboks geografi

Kart over

LandDanmark Danmark
RegionRegion Nordjylland
Adm. senterAabybro
Areal872,92 km²
Befolkning38 787 (2007)
Bef.tetthet44,43 innb./km²
Politikk
BorgermesterMogens Christen Gade
NettsideNettside
{{Subst:infoboks geografi/subst
|land = Danmark
|region= [[Region Nordjylland]]
|senter=[[Aabybro]]
|areal= 872.92 
|befolkning = 38787
|befolkningsår=2007 
|borgermester=Mogens Christen Gade
|kart=Map DK Jammerbugt.PNG
|url=www.jammerbugt.dk}}

{{Subst:infoboks geografi/subst
|land = Danmark
|region=
|senter=
|areal= 
|befolkning =
|befolkningsår=
|borgermester=
|kart=
|url=
}}