Hopp til innhold

ICD-10 kapittel I: A00-B99 – Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Denne artikkel er første kapittel av ICD-10 klassifiseringen.

A00-B99 – Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Sykdommer som er allment godtatte som smittsomme eller overførbare
Merk: Bruk hvis mulig tilleggskodene U80.x-U89.x for å angi hvilket antibiotikum en bakterie er resistent mot.
Eksklusiv: Z22.x – Bærer eller mistenkt bærer av infeksjonssykdom
O98.x – Infeksjonssykdommer og parasittsykdommer som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid (unntatt Stivkrampe under fødsel og humant immunsviktvirus-sykdom (hiv-sykdom))
P35-P39 – Infeksjonssykdommer og parasittsykdommer spesifikke for perinatalperioden (unntatt stivkrampe hos nyfødt, medfødt syfilis, perinatal gonokokkinfeksjon eller perinatal sykdom som følge av humant immunsviktvirus (hiv))
J00-J22 – Influensa og andre akutte luftveisinfeksjoner
Visse lokaliserte infeksjoner

A00-A09 – Infeksiøse tarmsykdommer[rediger | rediger kilde]

A00 – Kolera (cholera)[rediger | rediger kilde]

A00.0 – Kolera som skyldes Vibrio cholerae 01, biovar cholerae
Klassisk kolera
A00.1 – Kolera som skyldes Vibrio cholerae 01, biovar eltor
Kolera eltor
A00.9 – Uspesifisert kolera

A01 – Tyfoidfeber og paratyfoidfeber[rediger | rediger kilde]

A01.0 – Tyfoidfeber
Infeksjon som skyldes Salmonella typhi
A01.1 – Paratyfoidfeber A
A01.2 – Paratyfoidfeber B
A01.3 – Paratyfoidfeber C
A01.4 – Uspesifisert paratyfoidfeber
Infeksjon som skyldes Salmonella paratyphi ikke nærmere angitt

A02 – Andre salmonellainfeksjoner[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Infeksjon eller matforgiftning som skyldes alle andre salmonella-arter enn Salmonella typhi og Salmonella paratyphi
A02.0 – Salmonellaenteritt
Salmonellose
A02.1 – Salmonellasepsis
A02.2 – Lokaliserte salmonellainfeksjoner
Salmonella:
-artritt se M01.3
-meningitt se G01
-osteomyelitt se M90.2
-pneumoni se J17.0
Tubulointerstitiell nyresykdom som skyldes Salmonella se N16.0
A02.8 – Andre spesifiserte salmonellainfeksjoner
A02.9 – Uspesifisert salmonellainfeksjon

A03 – Shigellose[rediger | rediger kilde]

A03.0 – Shigellose som skyldes Shigella dysenteriae
Shigellose, serogruppe A (Shiga-Kruse-dysenteri)
A03.1 – Shigellose som skyldes Shigella flexneri
Shigellose, serogruppe B
A03.2 – Shigellose som skyldes Shigella boydii
Shigellose, serogruppe C
A03.3 – Shigellose som skyldes Shigella sonnei
Shigellose, serogruppe D
A03.8 – Annen spesifisert shigellose
A03.9 – Uspesifisert shigellose
Basillær dysenteri ikke nærmere angitt

A04 – Andre bakterielle tarminfeksjoner[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: Matforgiftninger klassifisert annet sted
A18.3 – tuberkuløs enteritt
A04.0 – Infeksjon som skyldes enteropatogen Escherichia coli
A04.1 – Infeksjon som skyldes enterotoksigen Escherichia coli
A04.2 – Infeksjon som skyldes enteroinvasiv Escherichia coli
A04.3 – Infeksjon som skyldes enterohemoragisk Escherichia coli
A04.4 – Andre tarminfeksjoner som skyldes Escherichia coli
Enteritt som skyldes Escherichia coli ikke nærmere angitt
A04.5 – Enteritt som skyldes Campylobacter
A04.6 – Enteritt som skyldes Yersinia enterocolitica
Eksklusiv: A28.2 – Ekstraintestinal yersiniose
A04.7 – Enterokolitt som skyldes Clostridium difficile
Matforgiftning av Clostridium difficile
Pseudomembranøs kolitt
A04.8 – Andre spesifiserte bakterielle tarminfeksjoner
A04.9 – Uspesifisert bakteriell tarminfeksjon
Bakteriell enteritt ikke nærmere angitt

A05 – Andre bakterielle matforgiftninger, ikke klassifisert annet sted[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: A04.0-A04.4 Infeksjon som skyldes Escherichia coli
A32 – Listeriose
A02 – Matbåren infeksjon og matforgiftning som skyldes Salmonella
T61-T62 – Toksisk virkning av skadelige stoffer i matvarer
A05.0 – Matforgiftning som skyldes Staphylococcus
A05.1 – Botulisme
Matforgiftning som skyldes Clostridium botulinum
A05.2 – Matforgiftning som skyldes Clostridium perfringens (Clostridium welchii)
Enteritis necroticans
A05.3 – Matforgiftning som skyldes Vibrio parahaemolyticus
A05.4 – Matforgiftning som skyldes Bacillus cereus
A05.8 – Andre spesifiserte bakterielle matforgiftninger
A05.9 – Uspesifisert bakteriell matforgiftning

A06 – Amøbeinfeksjon[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Infeksjon som skyldes Entamoeba histolytica
Eksklusiv: A07 – Andre protozosykdommer i tarmkanalen
A06.0 – Akutt amøbedysenteri
Akutt amøbeinfeksjon
Amøbeinfeksjon i tarmkanalen ikke nærmere angitt
A06.1 – Kronisk amøbeinfeksjon i tarmkanalen
A06.2 – Amøbekolitt uten dysenteri
A06.3 – Amøbom i tarmkanalen
Amøbom ikke nærmere angitt
A06.4 – Amøbeabscess i lever
Amøbeinfeksjon i lever
A06.5 – Amøbeabscess i lunge se J99.8
Amøbeabscess i lunge (og lever)
A06.6 – Amøbeabscess i hjerne se G07
Amøbeabscess i hjerne (og lever/og lunge)
A06.7 – Amøbeinfeksjon i hud
A06.8 – Amøbeinfeksjon med annen spesifisert lokalisasjon
Amøbe:
-appendisitt
-balanitt† se N51.2
A06.9 – Uspesifisert amøbeinfeksjon

A07 – Andre protozosykdommer i tarmkanalen[rediger | rediger kilde]

A07.0 – Balantidiasis
Dysenteri som skyldes Balantidium
A07.1 – Infeksjon som skyldes Giardia lamblia
A07.2 – Cryptosporidiosis
A07.3 – Isosporiasis
Infeksjon som skyldes Isospora belli og Isospora hominis
Isosporose
Koksidiose i tarmkanalen
A07.8 – Andre spesifiserte protozosykdommer i tarmkanalen
Sarkocystose
Sarkosporidiose
Trikomonasinfeksjon i tarmkanalen
A07.9 – Uspesifisert protozosykdom i tarmkanalen
Flagellatdiaré
Protozo:
-diaré
-dysenteri
-kolitt

A08 – Virusinfeksjoner og andre spesifiserte infeksjoner i mage-tarmkanalen[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: J10.8 og J11.8 – Influensa med affeksjon av fordøyelseskanal
A08.0 – Rotavirusenteritt
A08.1 – Akutt gastroenteritt som skyldes Norwalk-faktor
Enteritt med små runde virus
A08.2 – Adenovirusenteritt
A08.3 – Annen virusenteritt
A08.4 – Uspesifisert virusinfeksjon i mage-tarmkanalen
Virus:
-enteritt ikke nærmere angitt
-gastroenteritt ikke nærmere angitt
A08.5 – Andre spesifiserte mage-tarminfeksjoner

A09 – Diaré og gastroenteritt med antatt infeksiøs årsak[rediger | rediger kilde]

Merk: I land der enhver betegnelse som er nevnt i A09 uten ytterligere spesifikasjoner kan antas å være ikke-infeksiøs, skal tilstanden klassifiseres under K52.9.
Diaré:
-dysenterisk
-epidemisk
-infeksiøs ikke nærmere angitt
-ikke nærmere angitt
Enteritt ikke nærmere angitt hemoragisk septisk
Gastroenteritt ikke nærmere angitt hemoragisk septisk
Kolitt ikke nærmere angitt hemoragisk septisk
Tarmkatarr
Eksklusiv: A00-A08 – Diaré og gastroenteritt som skyldes bakterier, protozoer, virus eller andre spesifiserte smittestoff
K52.9 – Ikke-infeksiøs diaré
P78.3 – Hos nyfødt

A15-A19 – Tuberkulose[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Infeksjoner som skyldes Mycobacterium tuberculosis og Mycobacterium bovis
Eksklusiv: B90.x – Følgetilstander etter tuberkulose
Medfødt tuberkulose se P37.0
Pneumokoniose i forbindelse med tuberkulose se J65
Silikose med tuberkulose se J65

A15 – Tuberkulose i åndedrettsorganer, bakteriologisk og histologisk bekreftet[rediger | rediger kilde]

A15.0 – Lungetuberkulose bekreftet ved mikroskopi av sputum med eller uten kultur
Tuberkuløs:
Bronkiektasi bekreftet ved mikroskopi av sputum med eller uten kultur
Lungefibrose bekreftet ved mikroskopi av sputum med eller uten kultur
Pneumoni bekreftet ved mikroskopi av sputum med eller uten kultur
Pneumotoraks bekreftet ved mikroskopi av sputum med eller uten kultur
A15.1 – Lungetuberkulose, kun bekreftet ved kultur
Tilstander nevnt i A15.0, kun bekreftet ved kultur
A15.2 – Lungetuberkulose, histologisk bekreftet
Tilstander nevnt i A15.0, histologisk bekreftet
A15.3 – Lungetuberkulose, bekreftet på ikke angitt måte
Tilstander nevnt i A15.0, bekreftet, men ikke spesifisert om det er bakteriologisk eller histologisk
A15.4 – Tuberkulose i intratorakale lymfeknuter, bakteriologisk og histologisk bekreftet
Tuberkulose i lymfeknuter i:
Hilus bakteriologisk og histologisk bekreftet
Mediastinum bakteriologisk og histologisk bekreftet
Trakeobronkialt bakteriologisk og histologisk bekreftet
Eksklusiv: A15.7 – Spesifisert som primær
A15.5 – Tuberkulose i strupehode, glottis, luftrør og bronkie, bakteriologisk og histologisk bekreftet
Tuberkulose i én eller flere av de ovennevnte lokalisasjonene, bakteriologisk og histologisk bekreftet
A15.6 – Tuberkuløs pleuritt, bakteriologisk og histologisk bekreftet
Tuberkulose i brysthinne bakteriologisk og histologisk bekreftet
Tuberkuløst empyem bakteriologisk og histologisk bekreftet
Eksklusiv: A15.7 – Ved primær tuberkulose i åndedrettsorganer, bakteriologisk og histologisk bekreftet
A15.7 – Primær tuberkulose i åndedrettsorganer, bakteriologisk og histologisk bekreftet
A15.8 – Annen spesifisert tuberkulose i åndedrettsorganer, bakteriologisk og histologisk bekreftet
A15.9 – Uspesifisert tuberkulose i åndedrettsorganer, bakteriologisk og histologisk bekreftet

A16 – Tuberkulose i åndedrettsorganer, ikke bekreftet bakteriologisk eller histologisk[rediger | rediger kilde]

A16.0 – Lungetuberkulose, bakteriologisk og histologisk negativ
Tuberkuløs:
-bronkiektasi bakteriologisk og histologisk negativ
-lungefibrose bakteriologisk og histologisk negativ
-pneumoni bakteriologisk og histologisk negativ
-pneumotoraks bakteriologisk og histologisk negativ
A16.1 – Lungetuberkulose, bakteriologisk og histologisk undersøkelse ikke utført
Tilstander nevnt i A16.0, bakteriologisk og histologisk undersøkelse ikke utført
A16.2 – Lungetuberkulose, bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt
Lungetuberkulose ikke nærmere angitt (bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt)
Tuberkuløs:
-bronkiektasi ikke nærmere angitt (bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt)
-lungefibrose ikke nærmere angitt (bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt)
-pneumoni ikke nærmere angitt (bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt)
-pneumotoraks ikke nærmere angitt (bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt)
A16.3 – Tuberkulose i intratorakale lymfeknuter, bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt
Tuberkulose i lymfeknuter i:
-hilus ikke nærmere angitt (bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt)
-intratorakalt ikke nærmere angitt (bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt)
-mediastinum ikke nærmere angitt (bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt)
-trakeobronkialt ikke nærmere angitt (bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt)
Eksklusiv: A16.7 – Når spesifisert som primær
A16.4 – Tuberkulose i strupehode, luftrør og bronkie, bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt
Tuberkulose i:
-bronkie ikke nærmere angitt (bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt)
-glottis ikke nærmere angitt (bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt)
-luftrør ikke nærmere angitt (bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt)
-strupehode ikke nærmere angitt (bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt)
A16.5 – Tuberkuløs pleuritt, bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt
Tuberkulose i brysthinne ikke nærmere angitt (bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt)
Tuberkuløs pleuritt ikke nærmere angitt (bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt)
Tuberkuløst empyem ikke nærmere angitt (bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt)
Eksklusiv: A16.7 – Pleuritt ved primær lungetuberkulose
A16.7 – Primær tuberkulose i åndedrettsorganer, bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt
Primær lungetuberkulose ikke nærmere angitt
Tuberkuløst primærkompleks
A16.8 – Annen spesifisert tuberkulose i åndedrettsorganer, bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt
Tuberkulose i mediastinum ikke nærmere angitt (bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt)
Tuberkulose i nasopharynx ikke nærmere angitt(bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt)
Tuberkulose i:
-i bihule ikke nærmere angitt (bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt)
-i nese ikke nærmere angitt (bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt)
A16.9 – Uspesifisert tuberkulose i åndedrettsorganer, bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt
Tuberkulose, organ ikke spesifisert ikke nærmere angitt
Tuberkulose ikke nærmere angitt

A17 – Tuberkulose i nervesystemet[rediger | rediger kilde]

A17.0 – Tuberkuløs meningitt se G01
Tuberkulose i hjernehinner (cerebrale/spinale)
Tuberkuløs leptomeningitt
A17.1 – Meningealt tuberkulom se G07
Tuberkulom i hjernehinner
A17.8 – Annen spesifisert tuberkulose i nervesystemet
Tuberkulom i hjerne se G07
Tuberkulose i ryggmarg se G07
Tuberkuløs:
-abscess i hjerne se G07
-meningoencefalitt se G05.0
-myelitt se G05.0
-polynevropati se G63.0
A17.9 – Uspesifisert tuberkulose i nervesystemet se G99.8

A18 – Tuberkulose i andre organer[rediger | rediger kilde]

A18.0 – Tuberkulose i ben og ledd
Tuberkulose i:
-hofte se M01.1
-kne se M01.1
-ryggsøyle se M49.0
Tuberkuløs:
-artritt se M01.1
-bennekrose se M90.0
-mastoiditt se H75.0
-osteomyelitt se M90.0
-ostitt se M90.0
-synovitt se M68.0
-tenosynovitt se M68.0
A18.1 – Tuberkulose i urin- og kjønnsorganer
Tuberkulose i:
-blære se N33.0
-livmorhals se N74.0
-mannlige kjønnsorganer se N51.x
-nyre se N29.1
-urinleder se N29.1
Tuberkuløs infeksjon i kvinnelige bekkenorganer se N74.1
A18.2 – Tuberkuløs sykdom i perifere lymfeknuter
Tuberkuløs adenitt
Eksklusiv: Tuberkulose i lymfeknuter:
A15.4 og A16.3 – Intratorakale
A18.3 – Mesenteriale og retroperitoneale
A15.4 og A16.3 – Tuberkuløs trakeobronkial kjertelsykdom
A18.3 – Tuberkulose i tarmer, bukhinne og lymfeknuter i mesenterium
Tuberkulose i:
-endetarmsåpning og endetarm† se K93.0
-retroperitoneale (lymfeknuter)
-tykk- op tynntarm se K93.0
Tuberkuløs:
-ascites
-enteritt se K93.0
-peritonitt se K67.3
A18.4 – Tuberkulose i hud og underhudsvev
Lupus:
-exedens
-vulgaris:
-i øyelokk se H03.1
-ikke nærmere angitt
Skrofulodermi
Tuberkuløs erythema induratum
Eksklusiv: L93.x – Lupus erythematosus
M32.x – Systemisk Lupus erythematosus(SLE)
A18.5 – Tuberkulose i øye
Tuberkuløs:
-chorioretinitt se H32.0
-episkleritt se H19.0
-interstitiell keratitt se H19.2
-iridosyklitt se H22.0
-interstitiell- eller med flyktene keratokonjunktivitt se H19.2
Eksklusiv: A18.4 – Lupus vulgaris i øyelokk
A18.6 – Tuberkulose i øre
Tuberkuløs mellomørebetennelse se H67.0
Eksklusiv: A18.0 – Tuberkuløs mastoiditt
A18.7 – Tuberkulose i binyrer se E35.1
Tuberkuløs Addisons sykdom
A18.8 – Tuberkulose i andre spesifiserte organer
Tuberkulose i:
-endokard se I39.8
-myokard se I41.0
-perikard se I32.0
-skjoldbruskkjertel se E35.0
-spiserør se K23.0

Tuberkuløs cerebral arteritt se I68.1

A19 – Miliærtuberkulose[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Tuberkulose:
Disseminert
Generalisert
Tuberkuløs polyserositt
A19.0 – Akutt miliærtuberkulose, én enkelt spesifisert lokalisasjon
A19.1 – Akutt miliærtuberkulose, flere lokalisasjoner
A19.2 – Uspesifisert akutt miliærtuberkulose
A19.8 – Annen spesifisert miliærtuberkulose
A19.9 – Uspesifisert miliærtuberkulose

A20-A28 – Visse bakterielle zoonoser[rediger | rediger kilde]

A20 – Pest (pestis)[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Infeksjon som skyldes Yersinia pestis
A20.0 – Bubonpest
A20.1 – Hudpest
A20.2 – Lungepest
A20.3 – Pestmeningitt
A20.7 – Sepsispest
A20.8 – Annen spesifisert pest
Abortiv pest
Asymptomatisk pest
Pestis minor
A20.9 – Uspesifisert pest

A21 – Tularemi[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Harepest
Hjortefluefeber
Infeksjon som skyldes Francisella tularensis
A21.0 – Ulceroglandulær tularemi
A21.1 – Okuloglandulær tularemi
Oftalmisk tularemi
A21.2 – Pulmonal tularemi
A21.3 – Gastrointestinal tularemi
Abdominal tularemi
A21.7 – Generalisert tularemi
A21.8 – Annen spesifisert tularemi
A21.9 – Uspesifisert tularemi

A22 – Miltbrann (anthrax)[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Infeksjon som skyldes Bacillus anthracis
A22.0 – Hudmiltbrann
Ondartet:
Karbunkel
Pustel
A22.1 – Lungemiltbrann
Inhalasjonsmiltbrann
Klutesamlersykdom
Ullsorterersykdom
A22.2 – Gastrointestinal miltbrann
A22.7 – Miltbrannsepsis
A22.8 – Annen spesifisert miltbrann
Miltbrannmeningitt (G01)
A22.9 – Uspesifisert miltbrann

A23 – Brucellose[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Febris undulans
Malta-feber
Middelhavsfeber
A23.0 – Brucellose som skyldes Brucella melitensis
A23.1 – Brucellose som skyldes Brucella abortus
A23.2 – Brucellose som skyldes Brucella suis
A23.3 – Brucellose som skyldes Brucella canis
A23.8 – Annen spesifisert brucellose
A23.9 – Uspesifisert brucellose

A24 – Snive og melioidose[rediger | rediger kilde]

A24.0 – Snive
Infeksjon som skyldes Pseudomonas mallei
Malleus
A24.1 – Akutt og fulminant melioidose
Melioidose:
-pneumoni
-sepsis
A24.2 – Subakutt og kronisk melioidose
A24.3 – Annen melioidose
A24.4 – Uspesifisert melioidose
Infeksjon som skyldes Pseudomonas pseudomallei ikke nærmere angitt
Whitmores sykdom

A25 – Rottebittfeber[rediger | rediger kilde]

A25.0 – Spirillose
Sodoku
A25.1 – Streptobasillose
Epidemisk artrittisk erytem
Haverhillfeber
Streptobasillær rottebittfeber
A25.9 – Uspesifisert rottebittfeber

A26 – Erysipeloid[rediger | rediger kilde]

A26.0 – Kutan erysipeloid
A26.7 – Sepsis som skyldes Erysipelothrix
A26.8 – Annen spesifisert erysipeloid
A26.9 – Uspesifisert erysipeloid

A27 – Leptospirose[rediger | rediger kilde]

A27.0 – Leptospirosis icterohaemorrhagica
Leptospirose som skyldes Leptospira interrogans, serovar icterohaemorrhagiae
A27.8 – Annen spesifisert leptospirose
A27.9 – Uspesifisert leptospirose

A28 – Andre bakterielle zoonoser, ikke klassifisert annet sted[rediger | rediger kilde]

A28.0 – Pasteurellose
A28.1 – Katteklorfeber
Felinosis
A28.2 – Ekstraintestinal yersiniose
Eksklusiv: A04.6 – Enteritt som skyldes Yersinia enterocolitica
Pest se A20.x
A28.8 – Andre spesifiserte bakterielle zoonoser, ikke klassifisert annet sted
A28.9 – Uspesifisert bakteriell zoonose

A30-A49 – Andre bakteriesykdommer[rediger | rediger kilde]

A30 – Lepra (Hansens sykdom)[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Infeksjon som skyldes Mycobacterium leprae
Eksklusiv: B92 – Følgetilstander etter lepra
A30.0 – Ubestemt lepra
Lepra type I
A30.1 – Tuberkuloid lepra
Lepra type TT
A30.2 – Tuberkuloid lepra av grensetype
Lepra type BT
A30.3 – Lepra av grensetype
Lepra type BB
A30.4 – Lepromatøs lepra av grensetype
Lepra type BL
A30.5 – Lepromatøs lepra
Lepra type LL
A30.8 – Annen spesifisert lepra
A30.9 – Uspesifisert lepra

A31 – Infeksjon som skyldes andre mykobakterier[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: A30.x – Lepra
tuberkulose se A15-A19
A31.0 – Mykobakteriell lungeinfeksjon
Infeksjon som skyldes Mycobacterium:
-avium
-intracellulare (Batteys basill)
-kansasii
A31.1 – Mykobakteriell hudinfeksjon
Burulisår
Infeksjon som skyldes Mycobacterium:
-marinum
-ulcerans
A31.8 – Andre spesifiserte infeksjoner som skyldes mykobakterier
A31.9 – Uspesifisert infeksjon som skyldes mykobakterier
Atypisk mykobakterieinfeksjon ikke nærmere angitt
Mykobakteriose ikke nærmere angitt

A32 – Listeriose[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Matbåren listeriainfeksjon
Eksklusiv: P37.2 – Neonatal (disseminert) listeriose
A32.0 – Hudlisteriose
A32.1 – Meningitt og meningoencefalitt som skyldes Listeria
Listeria:
-meningitt se G01
-meningoencefalitt se G05.0
A32.7 – Listeriasepsis
A32.8 – Annen spesifisert listeriose
Cerebral arteritt som skyldes Listeria se I68.1
Endokarditt som skyldes Listeria se I39.8
Okuloglandulær listeriose
A32.9 – Uspesifisert listeriose

A33 – Stivkrampe hos nyfødt (tetanus neonatorum)[rediger | rediger kilde]

A34 – Stivkrampe etter fødsel[rediger | rediger kilde]

A35 – Annen stivkrampe (tetanus)[rediger | rediger kilde]

Stivkrampe ikke nærmere angitt
Eksklusiv: Stivkrampe:
-etter fødsel se A34
-hos nyfødt se A33

A36 – Difteri[rediger | rediger kilde]

A36.0 – Svelgdifteri
Difteri som omfatter mandler
Difterisk membranøs halsesyke
A36.1 – Difteri i nasopharynx
A36.2 – Larynksdifteri
Difterisk laryngotrakeitt
A36.3 – Kutan difteri
Eksklusiv: L08.1 – Erythrasma
A36.8 – Annen spesifisert difteri
Difterisk:
-konjunktivitt se H13.1
-myokarditt se I41.0
-polynevritt se G63.0
A36.9 – Uspesifisert difteri

A37 – Kikhoste[rediger | rediger kilde]

A37.0 – Kikhoste som skyldes Bordetella pertussis
A37.1 – Kikhoste som skyldes Bordetella parapertussis
A37.8 – Kikhoste som skyldes andre spesifiserte bordetella-arter
A37.9 – Uspesifisert kikhoste

A38 – Skarlagensfeber[rediger | rediger kilde]

Scarlatina
Eksklusiv: J02.0 – Halsbetennelse forårsaket av Streptococcus

A39 – Meningokokkinfeksjon[rediger | rediger kilde]

A39.0 – Meningokokkmeningitt se G01
A39.1 – Waterhouse-Friderichsens syndrom se E35.1
Binyresyndrom som skyldes meningokokkinfeksjon
Hemoragisk meningokokkadrenalitt
A39.2 – Akutt meningokokkemi
Meningokokksepsis
A39.3 – Kronisk meningokokkemi
A39.4 – Uspesifisert meningokokkemi
Meningokokkbakteriemi ikke nærmere angitt
A39.5 – Hjertesykdom forårsaket av Meningococcus
Meningokokk-:
-endokarditt se I39.8
-karditt ikke nærmere angitt se I52.0
-myokarditt se I41.0
-perikarditt se I32.0
A39.8 – Andre spesifiserte meningokokkinfeksjoner
Artritt etter meningokokkinfeksjon se M03.0
Meningokokk:
-artritt se M01.0
-encefalitt se G05.0
-konjunktivitt se H13.1
Retrobulbær meningokokknevrittH48.1
A39.9 – Uspesifisert meningokokkinfeksjon
Meningokokksykdom ikke nærmere angitt

A40 – Streptokokksepsis[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: T81.4 – Etter inngrep
Etter:
-abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola se O03-O07 og O08.0
-infusjon, transfusjon eller terapeutisk injeksjon se T80.2
-vaksinasjon se T88.0
Hos nyfødt se P36.0 og P36.1
I barseltid se O85
Under fødsel se O75.3
A40.0 – Sepsis som skyldes Streptococcus, serogruppe A
A40.1 – Sepsis som skyldes Streptococcus, serogruppe B
A40.2 – Sepsis som skyldes Streptococcus, serogruppe D
A40.3 – Sepsis som skyldes Streptococcus pneumoniae
Pneumokokksepsis
A40.8 – Annen spesifisert streptokokksepsis
A40.9 – Uspesifisert streptokokksepsis

A41 – Annen sepsis[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: A49.9 – Bakteriemi ikke nærmere angitt
Etter:
-abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola se O03-O07 og O08.0
-infusjon, transfusjon eller terapeutisk injeksjon se T80.2
-vaksinasjon se T88.0
Sepsis som skyldes/ved:
-aktinomykose se A42.7
-Candida se B37.7
-ekstraintestinal yersiniose se A28.2
-Erysipelothrix se A26.7
-etter inngrep se T81.4
-Gonococcus se A54.8
-herpesvirus se B00.7
-hos nyfødt se P36.x
-i barseltid se O85
-Listeria se A32.7
-Meningococcus se A39.2-A39.4
-miltbrann se A22.7
-Streptococcus se A40.x
-tularemi se A21.7
Sepsis:
-melioidose se A24.1
-pest se A20.7
Toksisk sjokksyndrom (TSS) se A48.3
Under fødsel se O75.3
A41.0 – Sepsis som skyldes Staphylococcus aureus
A41.1 – Sepsis som skyldes andre spesifiserte stafylokokker
Sepsis som skyldes hvite stafylokokker
Sepsis som skyldes koagulase-negative stafylokokker
A41.2 – Sepsis som skyldes uspesifiserte stafylokokker
A41.3 – Sepsis som skyldes Haemophilus influenzae
A41.4 – Sepsis som skyldes anaerobe bakterier
Eksklusiv: A48.0 – Gassgangren
A41.5 – Sepsis som skyldes andre gram-negative organismer
Gram-negativ sepsis ikke nærmere angitt
A41.8 – Annen spesifisert sepsis
A41.9 – Uspesifisert sepsis
Septisk sjokk

A42 – Aktinomykose[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: B47.1 – Aktinomycetom
A42.0 – Pulmonal aktinomykose
A42.1 – Abdominal aktinomykose
A42.2 – Cervikofacial aktinomykose
A42.7 – Aktinomykotisk sepsis
A42.8 – Annen spesifisert aktinomykose
A42.9 – Uspesifisert aktinomykose

A43 – Nokardiose[rediger | rediger kilde]

A43.0 – Pulmonal nokardiose
A43.1 – Kutan nokardiose
A43.8 – Annen spesifisert nokardiose
A43.9 – Uspesifisert nokardiose

A44 – Bartonellose (Carrions sykdom)[rediger | rediger kilde]

A44.0 – Systemisk bartonellose
Oroyafeber
A44.1 – Kutan og mukokutan bartonellose
Verruga peruana (verruca peruviana)
A44.8 – Annen spesifisert bartonellose
A44.9 – Uspesifisert bartonellose

A46 – Erysipelas (Rosen)[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: O86.8 Erysipelas etter fødsel eller i barseltid

A48 – Andre bakteriesykdommer, ikke klassifisert annet sted[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: B47.1 – Aktinomycetom
A48.0 – Gassgangren
Clostridium-:
-cellulitt
-myonekrose
A48.1 – Legionærsykdom
A48.2 – Legionærsykdom uten pneumoni (Pontiac-feber)
A48.3 –Toksisk sjokksyndrom (TSS)
Eksklusiv: R57.8 – Endotoksisk sjokk ikke nærmere angitt
sepsis ikke nærmere angitt se A41.9
A48.4 – Brasiliansk purpura fulminans
Systemisk infeksjon som skyldes Haemophilus aegyptius
A48.8 – Andre spesifiserte bakteriesykdommer

A49 – Bakterieinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: B95 og B96 – Bakterie som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
Klamydiainfeksjon ikke nærmere angitt se A74.9
Meningokokkinfeksjon ikke nærmere angitt se A39.9
Rickettsiainfeksjon ikke nærmere angitt se A79.9
Spiroketeinfeksjon ikke nærmere angitt se A69.9
A49.0 – Uspesifisert stafylokokkinfeksjon
A49.1 – Uspesifisert streptokokkinfeksjon
A49.2 – Uspesifisert infeksjon som skyldes Haemophilus influenzae
A49.3 – Uspesifisert mykoplasmainfeksjon
A49.8 – Andre bakterieinfeksjoner med uspesifisert lokalisasjon
A49.9 – Uspesifisert bakterieinfeksjon
Bakteriemi ikke nærmere angitt

A50-A64 – Hovedsakelig seksuelt overførbare infeksjoner[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: B20-B24 – Humant immunsviktvirus-sykdom (hiv-sykdom)
Reiters sykdom se M02.3
Uspesifikk uretritt som ikke skyldes Gonococcus se N34.1

A50 – Medfødt syfilis (lues congenita)[rediger | rediger kilde]

A50.0 – Tidlig medfødt syfilis, symptomgivende
Alle tilstander av medfødt syfilis spesifisert som tidlig eller manifest mindre enn to år etter fødselen.
Tidlig medfødt syfilis:
-kutan
-mukokutan
-visceral
Tidlig medfødt syfilitisk:
-faryngitt
-laryngitt
-okulopati
-osteokondropati
-pneumoni
-rinitt
A50.1 – Tidlig medfødt syfilis, latent
Medfødt syfilis uten kliniske manifestasjoner, med positiv serologisk reaksjon og manglende spesifikke antistoffer i cerebrospinalvæske, mindre enn to år etter fødselen.
A50.2 – Tidlig medfødt syfilis, uspesifisert
Medfødt syfilis ikke nærmere angitt mindre enn to år etter fødselen.
A50.3 – Øyesykdom ved sen medfødt syfilis
Interstitiell keratitt ved sen medfødt syfilis se H19.2
Øyesykdom ved sen medfødt syfilis IKAS se H58.8
Eksklusiv: A50.5 – Hutchinsons triade
A50.4 – Medfødt nevrosyfilis(juvenil nevrosyfilis)
Bruk hvis mulig tilleggskode for å identifisere tilknyttet psykisk lidelse.
Demens med lammelse hos unge
Juvenil:
-paralysis generalis
-tabes dorsalis
-taboparetisk nevrosyfilis
Sen medfødt syfilitisk:
-encefalitt se G05.0
-meningitt se G01
-polynevropati se G63.0
Eksklusiv: A50.5 – Hutchinsons triade
A50.5 – Annen sen medfødt syfilis med symptomer eller stigmata
Alle tilstander av medfødt syfilis spesifisert som sen eller som er manifest to år eller mer etter fødselen.
Cluttons ledd se M03.1
Hutchinsons:
-tenner
-triade
Sen medfødt:
-kardiovaskulær syfilis se I98.0
-syfilitisk:
-artropati se M03.1
-osteokondropati se M90.2
Syfilitisk sadelnese
A50.6 – Sen medfødt syfilis, latent
Medfødt syfilis uten kliniske manifestasjoner, med positiv serologisk reaksjon og manglende spesifikke antistoffer i cerebrospinalvæske to år eller mer etter fødselen.
A50.7 – Sen medfødt syfilis, uspesifisert
Medfødt syfilis ikke nærmere angitt to år eller mer etter fødselen.
A50.9 – Uspesifisert medfødt syfilis

A51 – Tidlig syfilis[rediger | rediger kilde]

A51.0 – Primær genital syfilis
Syfilitisk sjanker ikke nærmere angitt
A51.1 – Primær anal syfilis
A51.2 – Primær syfilis med annen lokalisasjon
A51.3 – Sekundær syfilis i hud og slimhinner
Flate kondylomer (condyloma latum)
Syfilitisk:
-alopesi se L99.8
-leukodermi se L99.8
-mukøs flekk
A51.4 – Annen sekundær syfilis
Sekundær syfilitisk:
-infeksjon i kvinnelige bekkenorganer se N74.2
-iridosyklitt se H22.0
-lymfadenopati
-meningitt se G01
-myositt se M63.0
-periostitt se M90.1
-øyesykdom IKAS se H58.8
A51.5 – Tidlig latent syfilis
Syfilis (ervervet) uten kliniske manifestasjoner, med positiv serologisk reaksjon og manglende spesifikke antistoffer i cerebrospinalvæske, mindre enn to år etter infeksjon.
A51.9 – Uspesifisert tidlig syfilis

A52 – Sensyfilis[rediger | rediger kilde]

A52.0 – Kardiovaskulær syfilis
Kardiovaskulær syfilis ikke nærmere angitt se I98.0
Syfilitisk:
-aorta-aneurisme se I79.0
-aortaklaffefeil se I39.1
-aortitt se I79.1
-cerebral arteritt se I68.1
-endokardittikke nærmere angitt se I39.8
-myokarditt se I41.0
-perikarditt se I32.0
-pulmonal insuffisiens se I39.3
A52.1 – Symptomgivende nevrosyfilis
Charcots ledd se M14.6
Sensyfilitisk:
-akustikusnevritt se H94.0
-encefalitt se G05.0
-meningitt se G01
-polynevropati se G63.0
-retrobulbær nevritt se H48.1
-synsnerveatrofi se H48.0
Syfilitisk parkinsonisme se G22
Tabes dorsalis
A52.2 – Asymptomatisk nevrosyfilis
A52.3 – Uspesifisert nevrosyfilis
Gumma (syfilitisk) i sentralnervesystemet ikke nærmere angitt
Syfilis (sen) i sentralnervesystemet ikke nærmere angitt
Syfilom i sentralnervesystemet ikke nærmere angitt
A52.7 – Annen symptomgivende sensyfilis
Glomerulær sykdom ved syfilis se N08.0
Gumma (syfilitisk) alle lokalisasjoner, unntatt de som er klassifisert i A52.0-A52.3
Sen eller tertiær syfilis alle lokalisasjoner, unntatt de som er klassifisert i A52.0-A52.3
Sensyfilitisk:
-bursitt se M73.1
-chorioretinitt se H32.0
-episkleritt se H19.0
-infeksjon i kvinnelige bekkenorganer se N74.2
-leukodermise L99.8
-okulopati IKAS se H58.8
-peritonittse K67.2
Syfilis (uspesifisert stadium) i:
-knokkel se M90.2
-lever se K77.0
-lunge se J99.8
-muskel se M63.0
-synovialhinne se M68.0
A52.8 – Latent sensyfilis
Syfilis (ervervet) uten kliniske manifestasjoner, med positiv serologisk reaksjon og manglende spesifikke antistoffer i cerebrospinalvæske, to år eller mer etter infeksjon.
A52.9 – Uspesifisert sensyfilis

A53 – Annen og uspesifisert syfilis[rediger | rediger kilde]

A53.0 – Latent syfilis, der debuttidspunkt ikke er spesifisert
Latent syfilis ikke nærmere angitt
Positiv serologisk reaksjon for syfilis
A53.9 – Uspesifisert syfilis
Infeksjon som skyldes Treponema pallidum ikke nærmere angitt
Syfilis (ervervet) ikke nærmere angitt
Eksklusiv: A50.2 – Syfilis ikke nærmere angitt som fører til døden før fylte to år

A54 – Gonokokkinfeksjon[rediger | rediger kilde]

A54.0 – Gonokokkinfeksjon i nedre urogenitalsystem uten periuretral abscess eller abscess i tilliggende kjertler
Gonokokk:
-cervicitt ikke nærmere angitt
-cystittikke nærmere angitt
-uretrittikke nærmere angitt
-vulvovaginittikke nærmere angitt
Eksklusiv: Med
-abscess i kjertel i nedre urogenitalsystem se A54.1
-periuretral abscess se A54.1
A54.1 – Gonokokkinfeksjon i nedre urogenitalsystem med periuretral abscess og abscess i tilliggende kjertel
Gonokokkabscess i bartholinsk kjertel
A54.2 – Gonokokkpelviperitonitt og andre gonokokkinfeksjoner i kjønnsorganer og urinveier
Gonokokk:
-epididymitt se N51.1
-infeksjon i kvinnelige bekkenorganer se N74.3
-orkitt se N51.1
-prostatitt se N51.0
Eksklusiv: A54.8 – Gonokokkperitonitt
A54.3 – Gonokokkinfeksjon i øye
Gonokokk:
-iridosyklitt se H22.0
-konjunktivitt se H13.1
Oftalmi som skyldes Gonococcus hos nyfødt
A54.4 – Gonokokkinfeksjon i muskel-skjelettsystem
Gonokokk:
-artritt se M01.3
-bursitt se M73.0
-osteomyelitt se M90.2
-synovitt se M68.0
-tenosynovitt se M68.0
A54.5 – Gonokokkfaryngitt
A54.6 – Gonokokkinfeksjon i endetarmsåpning og endetarm
A54.8 – Andre spesifiserte gonokokkinfeksjoner
Gonokokk:
-endokarditt se I39.8
-hjerneabscess se G07
-hudlesjoner
-meningitt se G01
-myokarditt se I41.0
-perikarditt se I32.0
-peritonitt se K67.1
-pneumoni se J17.0
-sepsis
Eksklusiv: A54.2 – Gonokokkpelviperitonitt
A54.9 – Uspesifisert gonokokkinfeksjon

A55 – Klamydialymfogranulom (venereum)[rediger | rediger kilde]

Durand-Nicolas-Favres sykdom
Esthiomene
Klimatisk eller tropisk bubo
Lymphogranuloma inguinale

A56 – Andre seksuelt overførte klamydiasykdommer[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Seksuelt overførte sykdommer som skyldes Chlamydia trachomatis
Eksklusiv: Klamydial neonatal
-konjunktivitt se P39.1
-pneumoni se P23.1
Klamydialymfogranulom se A55
Tilstander klassifisert i A74.x
A56.0 – Klamydiainfeksjon i nedre urogenitalsystem
Klamydia:
-cervicitt
-cystitt
-uretritt
-vulvovaginitt
A56.1 – Klamydiainfeksjon i urin- og kjønnsorganer eller pelviperitoneum
Klamydia:
-epididymitt se N51.1
-infeksjon i kvinnelige bekkenorganer se N74.4
-orkitt se N51.1
A56.2 – Uspesifisert klamydiainfeksjon i kjønnsorganer og urinveier
A56.3 – Klamydiainfeksjon i endetarmsåpning (anus), analkanal (canalis analis) og endetarm (rectum)
A56.4 – Klamydiainfeksjon i svelg (pharynx)
A56.8 – Seksuelt overført klamydiainfeksjon med annen spesifisert lokalisasjon

A57 – Bløt sjanker[rediger | rediger kilde]

Ulcus molle

A58 – Granuloma inguinale[rediger | rediger kilde]

Donovaniasis

A59 – Trikomonasinfeksjon[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: A07.8 – Trikomonasinfeksjon i tarmkanalen
A59.0 – Urogenital trikomonasinfeksjon
Leukoré som skyldes Trichomonas vaginalis
Prostatitt se N51.0 som skyldes Trichomonas vaginalis
A59.8 – Trikomonasinfeksjon med annen spesifisert lokalisasjon
A59.9 – Uspesifisert trikomonasinfeksjon

A60 – Anogenital herpesvirusinfeksjon (herpes simplex)-infeksjon[rediger | rediger kilde]

A60.0 – Herpesvirusinfeksjon i kjønnsorganer og urinveier
Herpesvirusinfeksjon i indre eller ytre kjønnsorganer:
-hos kvinner se N77.0 og N77.1
-hos menn N51.x
A60.1 – Herpesvirusinfeksjon i hud omkring endetarmsåpning, i analkanal og endetarm
A60.9 – Uspesifisert anogenital herpesvirusinfeksjon

A63 – Andre hovedsakelig seksuelt overførbare sykdommer, ikke klassifisert annet sted[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: B08.1 – Molluscum contagiosum
Papillom i livmorhals se D26.0
A63.0 – Anogenitale (veneriske) vorter
A63.8 – Andre spesifiserte hovedsakelig seksuelt overførbare sykdommer

A64 – Uspesifiserte seksuelt overførbare sykdommer[rediger | rediger kilde]

Venerisk sykdom ikke nærmere angitt

A65-A69 Andre spiroketsykdommer[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: A27.x – Leptospirose
Syfilis se A50-A53

A65 – Ikke-venerisk syfilis[rediger | rediger kilde]

Bejel
Endemisk syfilis
Njovera

A66 – «Yaws»[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Bouba
Framboesia (tropica)
Pian
A66.0 – Primære lesjoner ved «yaws»
Begynnende eller primær frambøsi
Buba madre (mother yaw)
Primært frambøsialt ulcus
Sjanker ved «yaws»
A66.1 – Multiple papillomer og «wet crab yaws»
Frambøsiom
Papillom på fotsåler eller i håndflater ved «yaws»
Pianom
A66.2 – Andre tidlige hudlesjoner ved «yaws»
Frambøsider ved tidlig «yaws»
Kutan «yaws», mindre enn fem år etter infeksjon
Tidlig «yaws» (kutan/makuløs/makupapuløs/mikropapuløs/papuløs)
A66.3 – Hyperkeratose ved «yaws»
«Ghoul hand»
Hyperkeratose i håndflater eller på fotsåler (tidlig eller sen) ved «yaws»
A66.4 – Gumma og ulcus ved «yaws»
Gummøse frambøsider
Nodulær sen «yaws» (ulcerøs)
A66.5 – Gangosa
Mutilerende rinofaryngitt
A66.6 – Knokkel- og leddlesjoner ved «yaws»
Ganglion ved «yaws» (sen)
Hydrops ved «yaws» (sen)
Ostitt ved «yaws» (sen)
Periostitt (hypertrofisk) ved «yaws» (sen)
Goundou ved «yaws» (tidlig eller sen)
Gumma i knokler ved «yaws» (tidlig eller sen)
Gummøs ostitt eller periostitt ved «yaws» (tidlig eller sen)
A66.7 – Andre manifestasjoner ved «yaws»
Juksta-artikulære knuter ved «yaws»
«Yaws» i slimhinner
A66.8 – Latent «yaws»
«yaws» uten klinisk manifestasjon, seropositiv
A66.9 – Uspesifisert «yaws»

A67 – Pinta (carate)[rediger | rediger kilde]

A67.0 – Primære lesjoner ved pinta
Papel (primær) ved pinta (carate)
Sjanker (primær) ved pinta (carate)
A67.1 – Intermediære lesjoner ved pinta
Erytematøs plakk ved pinta (carate)
Hyperkeratose ved pinta (carate)
Hyperkromatiske lesjoner ved pinta (carate)
Pintider
A67.2 – Sene lesjoner ved pinta
Hudlesjoner:
-akromatiske ved pinta (carate)
-cicatrisielle ved pinta (carate)
-dyskromatiske ved pinta (carate)
Kardiovaskulære lesjoner se I98.1 ved pinta (carate)
A67.3 – Blandede lesjoner ved pinta
Akromatisk med hyperkromatiske hudlesjoner ved pinta (carate)
A67.9 – Uspesifisert pinta

A68 – Tilbakefallsfeber[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Rekurrensfeber (febris recurrens)
Eksklusiv: A69.2 – Borreliose
A68.0 – Tilbakefallsfeber overført ved lus
Tilbakefallsfeber som skyldes Borrelia recurrentis
A68.1 – Tilbakefallsfeber overført ved flått
Tilbakefallsfeber som skyldes alle andre borrelia-arter enn Borrelia recurrentis
A68.9 – Uspesifisert tilbakefallsfeber

A69 – Andre spiroketinfeksjoner[rediger | rediger kilde]

A69.0 – Nekrotiserende ulcerøs stomatitt
Cancrum oris
Fusospiroketal gangren
Gangrenøs stomatitt (stomatitis gangrenosa)
Noma
A69.1 – Andre Vincent-infeksjoner
Fusospiroketal faryngitt
Nekrotiserende ulcerøs (akutt):
-gingivitt
-gingivostomatitt
Spiroketal stomatitt
«Trench mouth»
Vincents:
-angina
-gingivitt
A69.2 – Borreliose
Kronisk migrerende erytem (erythema chronicum migrans) som skyldes Borrelia burgdorferi
A69.8 – Andre spesifiserte spiroketinfeksjoner
A69.9 – Uspesifisert spiroketinfeksjon

A70-A74 – Andre sykdommer forårsaket av klamydia[rediger | rediger kilde]

A70 – Chlamydia psittaci-infeksjon[rediger | rediger kilde]

Ornitose
Papegøyesyke
Psittakose

A71 – Trakom[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: B94.0 – Følgetilstander etter trakom
A71.0 – Tidlig stadium av trakom
Trachoma dubium
A71.1 – Aktivt stadium av trakom
Granulær konjunktivitt (trakomatøs)
Trakomatøs:
-follikulær konjunktivitt
-pannus
A71.9 – Uspesifisert trakom

A74 – Andre sykdommer forårsaket av klamydia[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: J16.0 – Klamydiapneumoni
Neonatal klamydia:
-konjunktivitt se P39.1
-pneumoni se P23.1
Seksuelt overførte klamydiasykdommer se A55-A56
A74.0 – Klamydiakonjunktivitt se H13.1
Paratrakom
A74.8 – Andre spesifiserte klamydiasykdommer
Klamydiaperitonitt se K67.0
A74.9 – Uspesifisert klamydiainfeksjon
Klamydiose (chlamydiosis)ikke nærmere angitt

A75-A79 – Rickettsioser[rediger | rediger kilde]

A75 – Flekktyfus overført ved lus, lopper og midd[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: A79.8 – Rickettsiose som skyldes Ehrlichia sennetsu
A75.0 – Epidemisk flekktyfus som skyldes Rickettsia prowazekii, overført ved lus
Epidemisk flekktyfus (overført ved lus)
Klassisk flekktyfus
A75.1 – Flekktyfus med gjenoppblussing (Brills sykdom)
Brill-Zinssers sykdom
A75.2 – Flekktyfus som skyldes Rickettsia typhi
Musetyfus (overført ved lopper)
A75.3 – Flekktyfus som skyldes Rickettsia tsutsugamushi
Busktyfus (overført ved midd)
Tsutsugamushi
A75.9 – Uspesifisert flekktyfus
Flekktyfus ikke nærmere angitt

A77 – Flekkfeber (rickettsioser overført ved flått)[rediger | rediger kilde]

A77.0 – Flekkfeber som skyldes Rickettsia rickettsii
Rocky Mountain-flekkfeber
Sao Paulo-feber
A77.1 – Flekkfeber som skyldes Rickettsia conorii
Afrikansk flekktyfus
Boutonneuse-feber
Indisk flekktyfus
Kenyansk flekktyfus
Marseillefeber
Middelhavsfeber overført ved flått
A77.2 – Flekkfeber som skyldes Rickettsia siberica
Nordasiatisk flåttfeber
Sibirsk flekktyfus
A77.3 – Flekkfeber som skyldes Rickettsia australis

A80-A89 – Virusinfeksjoner i sentralnervesystemet[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: Følgetilstander etter:
Poliomyelitt se B91
Virusencefalitt se B94.1

A80 – Akutt poliomyelitt[rediger | rediger kilde]

A80.0 – Akutt poliomyelitt med lammelse forårsaket av vaksine
A80.1 – Akutt poliomyelitt med lammelse forårsaket av importerte ville virusstammer
A80.2 – Akutt poliomyelitt med lammelse forårsaket av ikke-importerte ville virusstammer
A80.3 – Annen og uspesifisert akutt poliomyelitt med lammelse
A80.4 – Akutt poliomyelitt uten lammelse
A80.9 – Uspesifisert akutt poliomyelitt

A81 – Atypiske virusinfeksjoner i sentralnervesystemet[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Prionsykdommer i sentralnervesystemet
A81.0 – Creutzfeldt-Jakobs sykdom
Subakutt spongiform encefalopati
A81.1 – Subakutt skleroserende panencefalitt
Dawsons encefalitt
Van Bogaerts skleroserende leukoencefalopati
A81.2 – Progressiv multifokal leukoencefalopati
Multifokal leukoencefalopati ikke nærmere angitt
A81.8 – Andre spesifiserte atypiske virusinfeksjoner i sentralnervesystemet
Kuru
A81.9 – Uspesifisert atypisk virusinfeksjon i sentralnervesystemet
Prionsykdommer i sentralnervesystemet ikke nærmere angitt

A82 – Rabies (hundegalskap)[rediger | rediger kilde]

A82.0 – Sylvatisk rabies
A82.1 – Urban rabies
A82.9 – Uspesifisert rabies

A83 – Virusencefalitt overført ved mygg[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Virusmeningoencefalitt overført ved mygg
Eksklusiv: A92.2 – Venezuelansk heste-encefalitt (VEE)
A83.0 – Japansk encefalitt
A83.1 – Vestlig heste-encefalitt
A83.2 – Østlig heste-encefalitt
A83.3 – St Louis-encefalitt
A83.4 – Australsk encefalitt
Kunjinvirussykdom
A83.5 – Californisk encefalitt
Californisk meningoencefalitt
La Crosse-encefalitt
A83.6 – Rociovirussykdom
A83.8 – Annen spesifisert virusencefalitt overført ved mygg
A83.9 – Uspesifisert virusencefalitt overført ved mygg

A84 – Virusencefalitt overført ved flått[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Virusmenigoencefalitt overført ved flått
A84.0 – Orientalsk encefalitt overført ved flått (Russian spring-summer encephalitis (RSSE))
A84.1 – Sentraleuropeisk encefalitt overført ved flått
A84.8 – Annen spesifisert virusencefalitt overført ved flått
«Louping ill»
Powassanvirussykdom
A84.9 – Uspesifisert virusencefalitt overført ved flått

A85 – Annen virusencefalitt, ikke klassifisert annet sted[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Spesifisert virus:
Encefalomyelitt IKAS
Meningoencefalitt IKAS
Eksklusiv: – Encefalitt som skyldes:
Herpesvirus (herpes simplex) se B00.4
Kusmavirus se B26.2
Meslingvirus se B05.0
Poliovirus se A80.x
Varicella-/zostervirus se B02.0
Godartet myalgisk encefalomyelopati se G93.3
Lymfocyttisk choriomeningitt se A87.2
A85.0 – Enterovirusencefalitt se G05.1
Enterovirusencefalomyelitt
A85.1 – Adenovirusencefalitt se G05.1
Adenovirusmeningoencefalitt
A85.2 – Uspesifisert virusencefalitt overført ved artropoder
A85.8 – Annen spesifisert virusencefalitt
Encephalitis lethargica
Von Economo-Cruchets sykdom

A86 – Uspesifisert virusencefalitt[rediger | rediger kilde]

Virus:
Encefalomyelitt ikke nærmere angitt
Meningoencefalitt ikke nærmere angitt

A87 – Virusmeningitt[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: Meningitt som skyldes:
Herpesvirus (herpes simplex) se B00.3
Kusmavirus se B26.1
Meslingvirus se B05.1
Poliovirus se A80.x
Varicella-/zostervirus se B02.1
A87.0 – Enterovirusmeningitt se G02.0
Coxsackievirusmeningitt
ECHO-virusmeningitt
A87.1 – Adenovirusmeningitt se G02.0
A87.2 – Lymfocyttisk choriomeningitt
Lymfocyttisk meningoencefalitt
A87.8 – Annen spesifisert virusmeningitt
A87.9 – Uspesifisert virusmeningitt

A88 – Andre virusinfeksjoner i sentralnervesystemet, ikke klassifisert annet sted[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: Virus:
-encefalitt ikke nærmere angitt se A86
-meningitt ikke nærmere angitt se A87.9
A88.0 – Enteroviral exsanthema og feber (Boston-eksantem)
A88.1 – Smittsom svimmelhet (vertigo epidemica)
A88.8 – Annen spesifisert virusinfeksjon i sentralnervesystemet

A89 – Uspesifisert virusinfeksjon i sentralnervesystemet[rediger | rediger kilde]

A90-A99 – Virussykdommer overført ved artropoder og viral hemoragisk feber[rediger | rediger kilde]

A90 – Denguefeber (klassisk dengue)[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: A91 – Hemoragisk denguefeber

A91 – Hemoragisk denguefeber (febris dengue haemorrhagica)[rediger | rediger kilde]

A92 – Andre virussykdommer overført ved mygg[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: B33.1 – Ross River-sykdom
A92.0 – Chikungunyavirussykdom
(Hemoragisk) chikungunyafeber
A92.1 – O'nyong-nyongfeber
A92.2 – Venezuelansk hestefeber
Venezuelansk heste:
-encefalitt
-virussykdom med encefalomyelitt
A92.3 – «West Nile»-feber
A92.4 – «Rift Valley»-feber
A92.8 – Andre spesifiserte virussykdommer overført ved mygg
A92.9 – Uspesifisert virussykdom overført ved mygg

A93 – Andre virussykdommer overført ved artropoder, ikke klassifisert annet sted[rediger | rediger kilde]

A93.0 – Oropouchevirussykdom
Oropouchefeber
A93.1 – Sandfluefeber
Pappatacifeber
Phlebotomusfeber
A93.2 – Coloradoflåttfeber
A93.8 – Andre spesifiserte virussykdommer overført ved artropoder
Piryvirussykdom
Virussykdom med vesikulær stomatitt (Indiana-feber)

A94 – Uspesifisert virussykdom overført ved artropoder[rediger | rediger kilde]

Arbovirusinfeksjonikke nærmere angitt
Arbovirussykdom ikke nærmere angitt

A95 – Gulfeber (febris flava)[rediger | rediger kilde]

A95.0 – Sylvatisk gulfeber
Jungelfeber
A95.1 – Urban gulfeber
A95.9 – Uspesifisert gulfeber

A96 – Hemoragisk arenavirussykdom (febris haemorrhagica arenaviralis)[rediger | rediger kilde]

A96.0 – Hemoragisk juninvirussykdom
Argentinsk hemoragisk feber
A96.1 – Hemoragisk machupovirussykdom
Boliviansk hemoragisk feber
A96.2 – Lassafeber
A96.8 – Andre spesifiserte hemoragiske arenavirussykdommer
A96.9 – Uspesifisert hemoragisk arenavirussykdom

A98 – Annen hemoragisk virussykdom, ikke klassifisert annet sted[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: A92.0 – Hemoragisk chikungunyafeber
Hemoragisk denguefeber se A91
A98.0 – Hemoragisk krimfeber som skyldes Congo-CHF-virus
Sentralasiatisk hemoragisk feber
A98.1 – Hemoragisk Omsk-feber
A98.2 – Kyasanur Forest-sykdom
A98.3 – Marburg-virussykdom
A98.4 – Ebola-virussykdom
A98.5 – Hemoragisk feber med renalt syndrom
Hantavirussykdom
Hantavirussykdom med renale manifestasjoner
Hemoragisk feber med nefropati (nephropathia epidemica)
Hemoragisk feber:
-epidemisk
-koreansk
-russisk
Eksklusiv: B33.4 og J17.1 – Hantavirus (kardio)-pulmonalt syndrom
A98.8 – Andre spesifiserte hemoragiske virussykdommer

A99 – Uspesifisert hemoragisk virussykdom[rediger | rediger kilde]

B00-B09 – Virusinfeksjoner kjennetegnet ved hud- og slimhinnelesjoner[rediger | rediger kilde]

B00 – Herpesvirusinfeksjoner (herpes simplex)-infeksjoner[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: A60.x – Anogenital herpesvirusinfeksjon
Gammaherpesviral mononukleose se B27.0
Herpangina se B08.5
Medfødt herpesvirusinfeksjon se P35.2
B00.0 – Eczema herpeticum
Kaposis varicelliforme utslett
B00.1 – Vesikulær herpesdermatitt
Herpes simplex:
-i ansikt
-på lepper
Vesikulær dermatitt på:
-lepper som skyldes humant (alfa) herpesvirus 2
-ører som skyldes humant (alfa) herpesvirus 2
B00.2 – Herpetisk gingivostomatitt og faryngotonsillitt
Herpetisk faryngitt
B00.3 – Herpesmeningitt se G02.0
B00.4 – Herpesencefalitt se G05.1
Meningoencefalitt som skyldes herpesvirus
Simian B-sykdom
B00.5 – Okulær herpesvirussykdom
Herpes:
-dermatitt på øyelokk se H03.1
-iridosyklitt se H22.0
-iritt se H22.0
-keratitt se H19.1
-keratokonjunktivitt se H19.1
-konjunktivitt se H13.1
-uveitt, fremre se H22.0
B00.7 – Disseminert herpesvirussykdom
Herpessepsis
B00.8 – Andre spesifiserte former for herpesvirusinfeksjon
Herpes:
-hepatitt se K77.0
-neglerotbetennelse
B00.9 – Uspesifisert herpesvirusinfeksjon
Herpes simplex-infeksjon ikke nærmere angitt

B01 – Varicella (vannkopper)[rediger | rediger kilde]

B01.0 – Varicellameningitt se G02.0
B01.1 – Varicellaencefalitt (G05.1)
Encefalitt etter varicella
Varicellaencefalomyelitt
B01.2 – Varicellapneumoni se J17.1
B01.8 – Varicella med andre komplikasjoner
B01.9 – Varicella uten komplikasjoner
Varicella ikke nærmere angitt

B02 – Herpes zoster[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Helvetesild
B02.0 – Zosterencefalitt G05.1
Zostermeningoencefalitt
B02.1 – Zostermeningitt se G02.0
B02.2 – Herpes zoster med annen affeksjon av nervesystemet
Postherpetisk:
-geniculumganglionitt (Ramsay Hunt) se G53.0
-polynevropati se G63.0
-trigeminusnevralgi se G53.0
B02.3 – Herpes zoster-sykdom i øye
Zoster:
-blefaritt se H03.1
-iridosyklitt se H22.0
-iritt se H22.0
-keratitt se H19.2
-keratokonjunktivitt se H19.2
-konjunktivitt se H13.1
-skleritt se H19.0
B02.7 – Disseminert herpes zoster
B02.8 – Herpes zoster med andre komplikasjoner
B02.9 – Herpes zoster uten komplikasjoner
Herpes zoster ikke nærmere angitt

B03 – Kopper[rediger | rediger kilde]

(I 1980 fastslo den 33. Verdens helseforsamling at kopper var utryddet. Klassifikasjonen opprettholdes av beredskapshensyn.)

B04 – Apekopper[rediger | rediger kilde]

B05 – Meslinger[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Morbilli
Eksklusiv: A81.1 – Subakutt skleroserende panencefalitt
B05.0 – Meslinger med encefalitt som komplikasjon se G05.1
Encefalitt etter meslinger
B05.1 – Meslinger med meningitt som komplikasjon se G02.0
Meningitt etter meslinger
B05.2 – Meslinger med pneumoni som komplikasjon se J17.1
Pneumoni etter meslinger
B05.3 – Meslinger med mellomørebetennelse som komplikasjon se H67.1
Mellomørebetennelse etter meslinger
B05.4 – Meslinger med intestinale komplikasjoner
B05.8 – Meslinger med andre komplikasjoner
Meslinger med keratitt og keratokonjunktivitt se H19.2
B05.9 – Meslinger uten komplikasjoner
Meslinger ikke nærmere angitt

B06 – Rubella (røde hunder)[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: – Medfødt rubella se P35.0
B06.0 – Rubella med nevrologiske komplikasjoner
Rubella:
-encefalitt se G05.1
-meningitt se G02.0
-meningoencefalitt se G05.1
B06.8 –; Rubella med andre komplikasjoner
Rubella:
-artritt se M01.4
-pneumoni se J17.1
B06.9 – Rubella uten komplikasjoner
Rubella ikke nærmere angitt

B07 – Virusvorter[rediger | rediger kilde]

Verrucae:
-simplices
-vulgares
Eksklusiv: – Anogenitale (veneriske) vorter se A63.0
Papillom i:
-livmorhals se D26.0
-strupe se D14.1
-urinblære se D41.4

B08 – Andre virusinfeksjoner kjennetegnet ved hud- og slimhinnelesjoner, ikke klassifisert annet sted[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: A93.8 – Virussykdom med vesikulær stomatitt
B08.0 – Andre orthopoxvirusinfeksjoner
Kukopper
Orfvirussykdom
Pseudokukopper (melkerknuter)
Vaccinia
Eksklusiv: B04 – Apekopper
B08.1 – Molluscum contagiosum
B08.2 – Exanthema subitum (sjette barnesykdom)
B08.3 – Erythema infectiosum (femte barnesykdom)
B08.4 – Vesikulær stomatitt med eksantem som skyldes enterovirus
Hånd-munn-og-fot-syke
B08.5 – Vesikulær faryngitt som skyldes enterovirus
Herpangina
B08.8 – Andre spesifiserte virusinfeksjoner kjennetegnet ved hud- og slimhinnelesjoner
Lymfeknutefaryngitt som skyldes enterovirus
Munn-og-fot-sykdom
Tanapox
Yabapox

B09 – Uspesifisert virusinfeksjon kjennetegnet ved hud- og slimhinnelesjoner[rediger | rediger kilde]

Virus-:
-eksantem ikke nærmere angitt
-enantem ikke nærmere angitt

B15-B19 – Virushepatitt[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: B25.1 – Cytomegalovirushepatitt
Følgetilstander etter virushepatitt se B94.2
Herpeshepatitt se B00.8

B15 – Akutt hepatitt A[rediger | rediger kilde]

B15.0 – Hepatitt A med leverkoma
B15.9 – Hepatitt A uten leverkoma
Hepatitt A (akutt eller som skyldes virus) ikke nærmere angitt

B16 – Akutt hepatitt B[rediger | rediger kilde]

B16.0 – Akutt hepatitt B med delta-agens (koinfeksjon) og leverkoma
B16.1 – Akutt hepatitt B med delta-agens (koinfeksjon) uten leverkoma
B16.2 – Akutt hepatitt B uten delta-agens med leverkoma
B16.9 – Akutt hepatitt B uten delta-agens og leverkoma
Hepatitt B (akutt eller som skyldes virus) ikke nærmere angitt

B17 – Annen akutt virushepatitt[rediger | rediger kilde]

B17.0 – Akutt delta(super)infeksjon hos bærer av hepatitt B
B17.1 – Akutt hepatitt C
B17.2 – Akutt hepatitt E
B17.8 – Annen spesifisert akutt virushepatitt
Hepatitt, ikke type A, ikke type B (akutt eller som skyldes virus) ikke klassifisert annet sted

B18 – Kronisk virushepatitt[rediger | rediger kilde]

B18.0 – Kronisk virushepatitt B med delta-agens
B18.1 – Kronisk virushepatitt B uten delta-agens
Kronisk (virus) hepatitt B
B18.2 – Kronisk virushepatitt C
B18.8 – Annen spesifisert kronisk virushepatitt
B18.9 – Uspesifisert kronisk virushepatitt

B19 – Uspesifisert virushepatitt[rediger | rediger kilde]

B19.0 – Uspesifisert virushepatitt med koma
B19.9 – Uspesifisert virushepatitt uten koma
Virushepatitt ikke nærmere angitt

B20-B24 – Humant immunsviktvirus-sykdom (hiv-sykdom)[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: Z21 – Symptomfri bærer av humant immunsviktvirus (hiv)

B20 – Humant immunsviktvirus-sykdom (hiv-sykdom) , med infeksjonssykdommer og parasittsykdommer som følge[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: B23.0 – Akutt hiv-infeksjonssyndrom
B20.0 – Hiv-sykdom med mykobakterieinfeksjon
Hiv-sykdom med tuberkulose
B20.1 – Hiv-sykdom med andre bakterieinfeksjoner
B20.2 – Hiv-sykdom med cytomegalovirussykdom
B20.3 – Hiv-sykdom med andre virusinfeksjoner
B20.4 – Hiv-sykdom med candidainfeksjon
B20.5 – Hiv-sykdom med andre soppsykdommer
B20.6 – Hiv-sykdom med pneumoni som skyldes Pneumocystis carinii
B20.7 – Hiv-sykdom med flere infeksjoner
B20.8 – Hiv-sykdom med andre spesifiserte infeksjons- og parasittsykdommer
B20.9 – Hiv-sykdom med uspesifisert infeksjons- eller parasittsykdom
Hiv-sykdom med infeksjon ikke nærmere angitt

B21 – Humant immunsviktvirus-sykdom (hiv-sykdom), med ondartede svulster som følge[rediger | rediger kilde]

B21.0 – Hiv-sykdom med Kaposis sarkom
B21.1 – Hiv-sykdom med Burkitts lymfom
B21.2 – Hiv-sykdom med andre typer non-Hodgkins-lymfom
B21.3 – Hiv-sykdom med andre ondartede svulster i lymfoid, hematopoetisk og beslektet vev
B21.7 – Hiv-sykdom med flere ondartede svulster
B21.8 – Hiv-sykdom med andre spesifiserte ondartede svulster
B21.9 – Hiv-sykdom med uspesifisert ondartet svulst

B22 – Humant immunsviktvirus-sykdom (hiv-sykdom), med andre spesifiserte sykdommer som følge[rediger | rediger kilde]

B22.0 – Hiv-sykdom med encefalopati
Hiv-demens
B22.1 – Hiv-sykdom med lymfoid interstitiell pneumonitt
B22.2 – Hiv-sykdom med avmagringssyndrom
Hiv-sykdom med allmenn svekkelse
«Slim disease»
B22.7 – Hiv-sykdom med flere sykdommer, klassifisert annet sted, som følge
Merk:Konsulter reglene for morbiditetskoding i opplæringsdelen ved bruk av denne kategorien.

B23 – Humant immunsviktvirus-sykdom (hiv-sykdom), med andre tilstander som følge[rediger | rediger kilde]

B23.0 – Akutt hiv-infeksjonssyndrom
B23.1 – Hiv-sykdom med (vedvarende) generalisert lymfadenopati
B23.2 – Hiv-sykdom med hematologiske og immunologiske abnormiteter, ikke klassifisert annet sted
B23.8 – Hiv-sykdom med andre spesifiserte tilstander som følge

B24 – Uspesifisert humant immunsviktvirus-sykdom (hiv-sykdom)[rediger | rediger kilde]

Aids (ervervet immunsviktsyndrom) ikke nærmere angitt
Aids-relatert kompleks (arc) ikke nærmere angitt

B25-B34 – Andre virussykdommer[rediger | rediger kilde]

B25 – Cytomegalovirussykdom[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: B27.1 – Cytomegalovirusmononukleose
Medfødt cytomegalovirusinfeksjon se P35.1
B25.0 – Cytomegaloviruspneumonitt se J17.1
B25.1 – Cytomegalovirushepatitt se K77.0
B25.2 – Cytomegaloviruspankreatitt se K87.1
B25.8 – Andre spesifiserte cytomegalovirussykdommer
B25.9 – Uspesifisert cytomegalovirussykdom

B26 – Kusma (parotitis epidemica)[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Parotitt
-epidemisk
-infeksiøs
B26.0 – Kusmaorkitt se N51.1
B26.1 – Kusmameningitt se G02.0
B26.2 – Kusmaencefalitt se G05.1
B26.3 – Kusmapankreatitt se K87.1
B26.8 – Kusma med andre komplikasjoner
Kusma:
-artritt se M01.5
-myokarditt se I41.1
-nefritt se N08.0
-polynevropati se G63.0
B26.9 – Kusma uten komplikasjoner
Kusma:
-parotitt ikke nærmere angitt
-ikke nærmere angitt

B27 – Mononukleose (mononucleosis infectiosa)[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Kjertelfeber (febris glandularis)
Monocytthalsesyke
Pfeiffers sykdom
B27.0 – Gammaherpesvirusmononukleose
Mononukleose som skyldes Epstein-Barr-virus (EBV)
B27.1 – Cytomegalovirusmononukleose
B27.8 – Annen spesifisert mononukleose
B27.9 – Uspesifisert mononukleose

B30 – Viruskonjunktivitt (conjuntivitis viralis)[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: – Øyesykdom som skyldes
-herpes zoster se B02.3
-herpesvirus (herpes simplex) se B00.5
B30.0 – Keratokonjunktivitt som skyldes adenovirus se H19.2
Epidemisk keratokonjunktivitt
Skipsverftsøye
B30.1 – Konjunktivitt som skyldes adenovirus se H13.1
Akutt follikulær konjunktivitt som skyldes adenovirus
Svømmebassengkonjunktivitt
B30.2 – Virus-faryngokonjunktivitt
B30.3 – Akutt epidemisk hemoragisk konjunktivitt (enteroviral) se H13.1
Hemoragisk konjunktivitt (akutt eller epidemisk)
Konjunktivitt som skyldes:
-coxsackievirus 24
-enterovirus 70
B30.8 H13.1 – Annen spesifisert viruskonjunktivitt
Newcastle-konjunktivitt
B30.9 – Uspesifisert viruskonjunktivitt

B33 – Andre virussykdommer, ikke klassifisert annet sted[rediger | rediger kilde]

B33.0 – Epidemisk myalgi (myalgia epidemica)(pleurodynia epidemica)
Bornholm-syke
B33.1 – «Ross River»-sykdom
Epidemisk polyartritt og eksantem
«Ross River»-feber
B33.2 – Viruskarditt
B33.3 – Retrovirusinfeksjoner, ikke klassifisert annet sted
Retrovirusinfeksjon ikke nærmere angitt
B33.4 J17.1 – Hantavirus (kardio)-pulmonalt syndrom (HPS)(HCPS)
Hantavirussykdom med pulmonale manifestasjoner
Sin Nombre virus-sykdom
Bruk tilleggskode N17.9, hvis ønskelig, for å angi nyresvikt i sammenheng med HPS forårsaket av Andes, Bayou og Black Creek Canal hantavirus.
Eksklusiv: A98.5 og N08.0 – Hemoragisk feber med renalt syndrom
B33.8 – Andre spesifiserte virussykdommer

B34 – Virusinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: B25.9 – Cytomegalovirussykdom ikke nærmere angitt
Herpesvirusinfeksjon (herpes simplex-infeksjon)ikke nærmere angitt se B00.9
Retrovirusinfeksjon ikke nærmere angitt se B33.3
Virus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler se B97.x
B34.0 – Uspesifisert adenovirusinfeksjon
B34.1 – Uspesifisert enterovirusinfeksjon
Coxsackievirusinfeksjon ikke nærmere angitt
ECHO-virusinfeksjon ikke nærmere angitt
B34.2 – Uspesifisert koronavirusinfeksjon
B34.3 – Uspesifisert parvovirusinfeksjon
B34.4 – Uspesifisert papovavirusinfeksjon
B34.8 – Andre virusinfeksjoner med uspesifisert lokalisasjon
B34.9 – Uspesifisert virusinfeksjon
Viremi ikke nærmere angitt

B35-B49 – Soppsykdommer[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: J67.x – Lungesykdom som skyldes organisk støv
C84.0 – Mycosis fungoidesse

B35 – Hudsoppsykdom[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Favus
Infeksjoner som skyldes arter av Epidermophyton, Microsporum og Trichophyton
Tinea av enhver type, unntatt de i B36.x
B35.0 – Skjeggsopp (tinea barbae) og hodebunnssopp (tinea capitis)
Hodebunnsringorm
Kerion
Mykotisk sykose
Skjeggringorm
B35.1 – Neglesopp (tinea unguium)
Dermatofytisk onyki
Hudsoppsykdom i negler
Negleringorm
Onykomykose
B35.2 – Håndsopp (tinea manus)
Hudsoppsykdom på hender
Håndringorm
B35.3 – Fotsopp (tinea pedis)
Fotringorm
Hudsoppsykdom på føtter
B35.4 – Kroppssopp (tinea corporis)
Ringorm på kropp
B35.5 – Kronisk kroppssopp (tinea imbricata)
Tokelau
B35.6 – Lyske- og skrittsopp (tinea cruris)
Dhobikløe
Eczema marginatum
Lyskeringorm
B35.8 – Andre spesifiserte hudsoppsykdommer
Hudsoppsykdom:
-disseminert
-granulomatøs
B35.9 – Uspesifisert hudsoppsykdom
Ringorm ikke nærmere angitt

B36 – Andre overfladiske soppsykdommer[rediger | rediger kilde]

B36.0 – Pityriasis versicolor
Tinea:
-flava
-versicolor
B36.1 – Tinea nigra
Keratomycosis nigricans palmaris
Microsporosis nigra
Pityriasis nigra
B36.2 – Tinea blanca
Hvit piedra
B36.3 – Svart piedra
B36.8 – Andre spesifiserte overfladiske soppsykdommer
B36.9 – Uspesifisert overfladisk soppsykdom

B37 – Candidainfeksjon[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Candidosis
Moniliasis
Eksklusiv: P37.5 – Candidainfeksjon hos nyfødt
B37.0 – Candidastomatitt
Munntrøske
B37.1 – Candidainfeksjon i lunger
B37.2 – Candidainfeksjon på hud og negler
Candida:
-neglerotbetennelse
-neglesengbetennelse
Eksklusiv: L22 – Bleiedermatitt
B37.3 – Candidainfeksjon i ytre kvinnelige kjønnsorganer og skjede se N77.1
Candidavulvovaginitt
B37.4 – Candidainfeksjon i kjønnsorganer og urinveier med annen lokalisasjon
Candida:
-balanitt se N51.2
-uretritt se N37.0
B37.5 – Candidameningitt se G02.1
B37.6 – Candidaendokarditt se I39.8
B37.7 – Candidasepsis
B37.8 – Candidainfeksjon med annen spesifisert lokalisasjon
Candida:
-enteritt
-keilitt (cheilitis)
B37.9 – Uspesifisert candidainfeksjon
Trøske ikke nærmere angitt

B38 – Koksidioidomykose (coccidioidomycosis)[rediger | rediger kilde]

B38.0 – Akutt pulmonal koksidioidomykose
B38.1 – Kronisk pulmonal koksidioidomykose
B38.2 – Uspesifisert pulmonal koksidioidomykose
B38.3 – Kutan koksidioidomykose
B38.4 – Koksidioidomykosemeningitt se G02.1
B38.7 – Disseminert koksidioidomykose
Generalisert koksidioidomykose
B38.8 – Andre spesifiserte former for koksidioidomykose
B38.9 – Uspesifisert koksidioidomykose

B39 – Histoplasmose (histoplasmosis)[rediger | rediger kilde]

Merk:Dersom ikke annet er nevnt, skyldes infeksjonen Histoplasma capsulatum.
B39.0 – Akutt pulmonal histoplasmose
B39.1 – Kronisk pulmonal histoplasmose
B39.2 – Uspesifisert pulmonal histoplasmose
B39.3 – Disseminert histoplasmose
Generalisert histoplasmose
B39.4 – Uspesifisert histoplasmose som skyldes Histoplasma capsulatum
Amerikansk histoplasmose
Histoplasmosis capsulati
B39.5 – Histoplasmose som skyldes Histoplasma duboisii
Afrikansk histoplasmose
Histoplasmosis duboisii
B39.9 – Uspesifisert histoplasmose

B40 – Blastomykose (blastomycosis)[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: B48.0 – Keloid blastomykose
Søramerikansk blastomykose se B41.x
B40.0 – Akutt pulmonal blastomykose
B40.1 – Kronisk pulmonal blastomykose
B40.2 – Uspesifisert pulmonal blastomykose
B40.3 – Kutan blastomykose
B40.7 – Disseminert blastomykose
Generalisert blastomykose
B40.8 – Andre spesifiserte former for blastomykose
B40.9 – Uspesifisert blastomykose

B41 – Parakoksidioidomykose (paracoccidioidomycosis)[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: – Infeksjon som skyldes Paracoccidioides brasiliensis
Lutz' sykdom
Søramerikansk blastomykose
B41.0 – Pulmonal parakoksidioidomykose
B41.7 – Disseminert parakoksidioidomykose
Generalisert parakoksidioidomykose
B41.8 – Andre spesifiserte former for parakoksidioidomykose
B41.9 – Uspesifisert parakoksidioidomykose

B42 – Sporotrikose (sporotrichosis)[rediger | rediger kilde]

B42.0 – Pulmonal sporotrikose se J99.8
B42.1 – Lymfokutan sporotrikose
B42.7 – Disseminert sporotrikose
Generalisert sporotrikose
B42.8 – Andre spesifiserte former for sporotrikose
B42.9 – Uspesifisert sporotrikose

B43 – Kromomykose (chromomycosis) og feomykotisk abscess[rediger | rediger kilde]

B43.0 – Kutan kromomykose
Verrukøs dermatitt (dermatitis verrucosa)
B43.1 – Feomykotisk hjerneabscess
Cerebral kromomykose
B43.2 – Subkutan feomykotisk abscess og cyste
B43.8 – Andre spesifiserte former for kromomykose
B43.9 – Uspesifisert kromomykose

B44 – Aspergillose (aspergillosis)[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: – Aspergillom
B44.0 – Invasiv pulmonal aspergillose
B44.1 – Annen pulmonal aspergillose
B44.2 – Tonsillær aspergillose
B44.7 – Disseminert aspergillose
Generalisert aspergillose
B44.8 – Andre spesifiserte former for aspergillose
B44.9 – Uspesifisert aspergillose

B45 – Kryptokokkose (cryptococcosis)[rediger | rediger kilde]

B45.0 – Pulmonal kryptokokkose
B45.1 – Cerebral kryptokokkose
Kryptokokkmeningitt se G02.1
Meningocerebral kryptokokkose
B45.2 – Kutan kryptokokkose
B45.3 – Ossøs kryptokokkose
B45.7 – Disseminert kryptokokkose
Generalisert kryptokokkose
B45.8 – Andre spesifiserte former for kryptokokkose
B45.9 – Uspesifisert kryptokokkose

B46 – Zygomykose (zygomycosis)[rediger | rediger kilde]

B46.0 – Pulmonal mucormykose
B46.1 – Rinocerebral mucormykose
B46.2 – Gastrointestinal mucormykose
B46.3 – Kutan mucormykose
Subkutan mucormykose
B46.4 – Disseminert mucormykose
Generalisert mucormykose
B46.5 – Uspesifisert mucormykose
B46.8 – Andre spesifiserte zygomykoser
Entomoftoromykose
B46.9 – Uspesifisert zygomykose
Fykomykose ikke nærmere angitt

B47 – Mycetom[rediger | rediger kilde]

B47.0 – Eumycetom
Maduromykose
Mykotisk madurafot
B47.1 – Aktinomycetom
B47.9 – Uspesifisert mycetom
Madurafot ikke nærmere angitt

B48 – Andre soppsykdommer, ikke klassifisert annet sted[rediger | rediger kilde]

B48.0 – Lobomykose
Keloid blastomykose
Lobos sykdom
B48.1 – Rinosporidiose
B48.2 – Allescheriasis
Infeksjon som skyldes Pseudallescheria boydii
Eksklusiv: B47.0 – Eumycetom
B48.3 – Geotrikose
Geotrichumstomatitt
B48.4 – Penicilliose
Sykdommer som skyldes Penicillium
B48.7 – Opportunistiske soppsykdommer
Soppsykdommer som er forårsaket av sopp med lav virulens. Soppene kan bare forårsake infeksjon som konsekvens av en svekkende sykdom, legemidler som svekker immunforsvaret, andre terapeutiske midler eller strålebehandling. De fleste sopp som kan være årsak til infeksjoner, finnes normalt som råtesopp i jord eller kompost.
B48.8 – Andre spesifiserte soppsykdommer
Adiaspiromykose

B49 – Uspesifisert soppsykdom[rediger | rediger kilde]

Fungemi ikke nærmere angitt

B50-B64 – Protozosykdommer[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: A06.x – Amøbeinfeksjon
A07.x – Andre protozosykdommer i tarmkanalen

B50 – Malaria som skyldes Plasmodium falciparum[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Blandede infeksjoner som skyldes Plasmodium falciparum sammen med enhver annen plasmodiumart
B50.0 – Malaria som skyldes Plasmodium falciparum, med hjernekomplikasjoner
Cerebral malaria ikke nærmere angitt
B50.8 – Annen spesifisert alvorlig og komplisert malaria som skyldes Plasmodium falciparum
Alvorlig eller komplisert malaria som skyldes Plasmodium falciparum ikke nærmere angitt
B50.9 – Uspesifisert malaria som skyldes Plasmodium falciparum

B51 – Malaria som skyldes Plasmodium vivax[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Blandede infeksjoner som skyldes Plasmodium vivax og andre plasmodiumarter, unntatt Plasmodium falciparum
Eksklusiv: B50.x – Blandet infeksjon som skyldes Plasmodium falciparum
B51.0 – Malaria som skyldes Plasmodium vivax, med miltruptur
B51.8 – Malaria som skyldes Plasmodium vivax, med andre komplikasjoner
B51.9 – Malaria som skyldes Plasmodium vivax, uten komplikasjoner
Malaria som skyldes Plasmodium vivax ikke nærmere angitt

B52 – Malaria som skyldes Plasmodium malariae[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Blandede infeksjoner som skyldes Plasmodium malariae og andre plasmodiumarter, unntatt Plasmodium falciparum og Plasmodium vivax
Eksklusiv: Blandet infeksjon som skyldes Plasmodium:
-falciparum se B50.x
-vivax se B51.x
B52.0 – Malaria som skyldes Plasmodium malariae, med nefropati
B52.8 – Malaria som skyldes Plasmodium malariae, med andre komplikasjoner
B52.9 – Malaria som skyldes Plasmodium malariae, uten komplikasjoner
Malaria som skyldes Plasmodium malariae ikke nærmere angitt

B53 – Annen parasittologisk bekreftet malaria[rediger | rediger kilde]

B53.0 – Malaria som skyldes Plasmodium ovale
Eksklusiv: Blandet infeksjon som skyldes Plasmodium:
-falciparum se B50.x
-malariae se B52.x
-vivax se B51.x
B53.1 – Apeplasmodiamalaria
Eksklusiv: Blandet infeksjon som skyldes Plasmodium
-falciparum se B50.x
-malariae se B52.x
-ovale se B53.0
-vivax se B51.x
B53.8 – Annen spesifisert parasittologisk bekreftet malaria, ikke klassifisert annet sted
Parasittologisk bekreftet malaria ikke nærmere angitt

B54 – Uspesifisert malaria[rediger | rediger kilde]

Klinisk diagnostisert malaria uten parasittologisk bekreftelse

B55 – Leishmaniasis[rediger | rediger kilde]

B55.0 – Visceral leishmaniasis
Kala-azar
Post-kala-azar-leishmaniasis
B55.1 – Kutan leishmaniasis
B55.2 – Mukokutan leishmaniasis
B55.9 – Uspesifisert leishmaniasis

B56 – Afrikansktrypanosomiasis (trypanosomiasis africana)[rediger | rediger kilde]

B56.0 – Trypanosomiasis gambiensis
Infeksjon som skyldes Trypanosoma brucei gambiense
Vestafrikansk sovesyke
B56.1 – Trypanosomiasis rhodesiensis
Infeksjon som skyldes Trypanosoma brucei rhodesiense
Østafrikansk sovesyke
B56.9 – Uspesifisert afrikansk trypanosomiasis
Sovesyke ikke nærmere angitt
Trypanosomiasis ikke nærmere angitt på steder der afrikansk trypanosomiasis er alminnelig utbredt

B57 – Chagas sykdom (trypanosomiasis americana)[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Infeksjon som skyldes Trypanosoma cruzi
Søramerikansk trypanosomiasis
B57.0 – Akutt Chagas sykdom med hjerteaffeksjon se I41.2 og I98.1
Akutt Chagas sykdom med:
-kardiovaskulær affeksjon ikke klassifisert annet sted se I98.1
-myokarditt se I41.2
B57.1 – Akutt Chagas sykdom uten hjerteaffeksjon
Akutt Chagas sykdom ikke nærmere angitt
B57.2 – Chagas sykdom (kronisk) med hjerteaffeksjon se I41.2 og I98.1
Chagas sykdom (kronisk eller med):
-kardiovaskulær affeksjon ikke klassifisert annet sted se I98.1
-myokarditt se I41.2
-ikke nærmere angitt
Søramerikansk trypanosomiasis ikke nærmere angitt
Trypanosomiasis ikke nærmere angitt på steder der Chagas sykdom er alminnelig utbredt
B57.3 – Chagas sykdom (kronisk) med fordøyelsessystemaffeksjon
B57.4 – Chagas sykdom (kronisk) med nervesystemaffeksjon
B57.5 – Chagas sykdom (kronisk) med annen organaffeksjon

B58 – Toksoplasmose[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Infeksjon som skyldes Toxoplasma gondii
Eksklusiv: P37.1 – Medfødt toksoplasmose
B58.0 – Toksoplasma-okulopati
Chorioretinitt ved toksoplasmose se H32.0
B58.1 – Toksoplasmahepatitt se K77.0
B58.2 – Toksoplasmameningoencefalitt se G05.2
B58.3 – Pulmonal toksoplasmose se J17.3
B58.8 – Toksoplasmose med annen spesifisert organaffeksjon
Toksoplasma:
-myokarditt se I41.2
-myositt se M63.1
B58.9 – Uspesifisert toksoplasmose

B59 – Pneumocystose se J17.3[rediger | rediger kilde]

Pneumoni som skyldes Pneumocystis carinii

B60 – Andre protozosykdommer, ikke klassifisert annet sted[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: A07.2 – Cryptosporidiosis
Intestinal mikrosporidiose se A07.8
Isosporiasis se A07.3
B60.0 – Babesiose
Piroplasmose
B60.1 – Akantamøbeinfeksjon
Keratokonjunktivitt som skyldes Acanthamoeba se H19.2
Konjunktivitt som skyldes Acanthamoeba se H13.1
B60.2 – Naegleriainfeksjon
Primær amøbemeningoencefalitt se G05.2
B60.8 – Andre spesifiserte protozosykdommer
Mikrosporidiose

B64 – Uspesifisert protozosykdom[rediger | rediger kilde]

B65-B83 – Helmintoser[rediger | rediger kilde]

B65 – Schistosomiasis (bilharzia)[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Sneglefeber
B65.0 – Schistosomiasis som skyldes Schistosoma haematobium (urinblæreschistosomiasis)
B65.1 – Schistosomiasis som skyldes Schistosoma mansoni (tarmkanalschistosomiasis)
B65.2 – Schistosomiasis som skyldes Schistosoma japonicum
Asiatisk schistosomiasis
B65.3 – Cerkariedermatitt
Svømmerkløe
B65.8 – Annen spesifisert schistosomiasis
Infeksjon som skyldes Schistosoma:
-intercalatum
-mattheei
-mekongi
B65.9 – Uspesifisert schistosomiasis

B66 – Andre ikteinfeksjoner[rediger | rediger kilde]

B66.0 – Opisthorchiasis
Infeksjon som skyldes:
-katteleverikte
-Opisthorchis (felineus eller viverrini)
B66.1 – Clonorchiasis
Infeksjon som skyldes Clonorchis sinensis
Kinesisk leveriktesykdom
Orientalsk leveriktesykdom
B66.2 – Dicrocoeliasis
Infeksjon som skyldes Dicrocoelium dendriticum
Lansettikteinfeksjon
B66.3 – Fascioliasis
Infeksjon som skyldes Fasciola:
-gigantica
-hepatica
-indica
Leveriktesykdom
B66.4 – Paragonimiasis
Infeksjon som skyldes paragonimus-arter
Lungeiktesykdom
Pulmonal distomiasis
B66.5 – Fasciolopsiasis
Infeksjon som skyldes Fasciolopsis buskii
Intestinal distomiasis
B66.8 – Andre spesifiserte ikteinfeksjoner
Echinostomiasis
Heterophyasis
Metagonimiasis
Nanophyetiasis
Watsoniasis
B66.9 – Uspesifisert ikteinfeksjon

B67 – Ekinokokkose (echinococcosis)[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Hydatidose
B67.0 – Infeksjon i lever som skyldes Echinococcus granulosus
B67.1 – Infeksjon i lunger som skyldes Echinococcus granulosus
B67.2 – Infeksjon i bensom skyldes Echinococcus granulosus
B67.3 – Infeksjon som skyldes Echinococcus granulosus, andre og multiple lokalisasjoner
B67.4 – Uspesifisert infeksjon som skyldes Echinococcus granulosus
B67.5 – Infeksjon i lever som skyldes Echinococcus multilocularis
B67.6 – Infeksjon som skyldes Echinococcus multilocularis, andre og multiple lokalisasjoner
B67.7 – Uspesifisert infeksjon som skyldes Echinococcus multilocularis
B67.8 – Uspesifisert ekinokokkose i lever
B67.9 – Annen og uspesifisert ekinokokkose
Ekinokokkose ikke nærmere angitt

B68 – Taeniasis[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: B69.x – Cysticerkose
B68.0 – Taeniasis som skyldes Taenia solium
Svinebendelorm (infeksjon)
B68.1 – Taeniasis som skyldes Taenia saginata
Infeksjon som skyldes kjønnsmoden bendelorm av type Taenia saginata
Storfebendelorm (infeksjon)
B68.9 – Uspesifisert taeniasis

B69 – Cysticerkose[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Cysticerkinfeksjon som skyldes larvestadiet av Taenia solium
B69.0 – Cysticerkose i sentralnervesystemet
B69.1 – Cysticerkose i øye
B69.8 – Cysticerkose med annen spesifisert lokalisasjon
B69.9 – Uspesifisert cysticerkose

B70 – Diphyllobothriasis og sparganose[rediger | rediger kilde]

B70.0 – Diphyllobothriasis
Fiskebendelorm (infeksjon)
Infeksjon som skyldes (kjønnsmoden) Diphyllobothrium (latum eller pacificum)
Eksklusiv: B70.1 – Infeksjon som skyldes difyllobotriumlarver
B70.1 – Sparganose
Infeksjon som skyldes difyllobotriumlarver
Infeksjon som skyldes:
-Sparganum (mansoni eller proliferum)
-spirometralarver
Spirometrose

B71 – Andre bendelorminfeksjoner[rediger | rediger kilde]

B71.0 – Hymenolepiasis
Dvergbendelorm (infeksjon)
Rottebendelorm (infeksjon)
B71.1 – Dipylidiasis
Hundebendelorm (infeksjon)
B71.8 – Andre spesifiserte bendelorminfeksjoner
Coenurusinfeksjon
B71.9 – Uspesifisert bendelorminfeksjon
Bendelorm (infeksjon) ikke nærmere angitt

B72 – Dracunculiasis[rediger | rediger kilde]

Guineaorm-infeksjon
Infeksjon som skyldes Dracunculus medinensis

B73 – Onkocerkiasis (onchocerciasis)[rediger | rediger kilde]

Elveblindhet
Infeksjon som skyldes Onchocerca volvulus
Onkocerkose

B74 – Filariasis[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: B73 – Onkocerkiasis
Tropisk (lunge) eosinofili ikke nærmere angitt se J82
B74.0 – Filariasis som skyldes Wuchereria bancrofti
Bancrofts:
-elefantiasis
-filariasis
B74.1 – Filariasis som skyldes Brugia malayi
B74.2 – Filariasis som skyldes Brugia timori
B74.3 – Loiasis
Calabar hevelse
Loa-loa-infeksjon
B74.4 – Mansonelliasis
Infeksjon som skyldes Mansonella:
-ozzardi
-perstans
-streptocerca
B74.8 – Annen spesifisert filariasis
Dirofilariasis
B74.9 – Uspesifisert filariasis

B75 – Trikinose (trichinosis)[rediger | rediger kilde]

Infeksjon som skyldes Trichinella-arter
Trikiniasis

B76 – Hakeormsykdommer[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Uncinariasis
B76.0 – Ankylostomiasis
Infeksjon som skyldes Ancylostoma-arter
B76.1 – Necatoriasis
Infeksjon som skyldes Necator americanus
B76.8 – Andre spesifiserte hakeormsykdommer
B76.9 – Uspesifisert hakeormsykdom
Kutan larva migrans ikke nærmere angitt

B77 – Askariasis (ascariasis)[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Askaridiasis
Spolorminfeksjon
B77.0 – Askariasis med tarmkomplikasjoner
B77.8 – Askariasis med andre spesifiserte komplikasjoner
B77.9 – Uspesifisert askariasis

B78 – Strongyloidiasis[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: B81.2 – Trichostrongyliasis
B78.0 – Strongyloidiasis i tarmkanalen
B78.1 – Kutan strongyloidiasis
B78.7 – Disseminert strongyloidiasis
B78.9 – Uspesifisert strongyloidiasis

B79 – Trikuriasis[rediger | rediger kilde]

Piskeorm (infeksjon)
Trichocephaliasis

B80 – Barneorminfeksjon (oxyuriasis)[rediger | rediger kilde]

Barnemarkinfeksjon
Enterobiasis
Springorminfeksjon

B81 – Andre ormesykdommer i tarm, ikke klassifisert annet sted[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: B83.2 – Angiostrongyliasis som skyldes Parastrongylus cantonensis
B81.0 – Anisakiasis
Infeksjon som skyldes anisakislarver
B81.1 – Capillariasis i tarmkanalen
Capillariasis ikke nærmere angitt
Infeksjon som skyldes Capillaria philippinensis
Eksklusiv: B83.8 – Hepatisk capillariasis
B81.2 – Trichostrongyliasis
B81.3 – Angiostrongyliasis i tarmkanalen
Angiostrongyliasis som skyldes Parastrongylus costaricensis
B81.4 – Blandede ormesykdommer i tarm
Blandet ormesykdom ikke nærmere angitt
Infeksjon som skyldes tarmsnylteormer som kan klassifiseres i flere av kategoriene B65.0-B81.3 og B81.8
B81.8 – Andre spesifiserte ormesykdommer i tarm
Infeksjon som skyldes:
-Ternidens diminutus (ternidensiasis)
-Øsofagostomumarter (oesophagostomiasis)

B82 – Uspesifisert parasittisme i tarm[rediger | rediger kilde]

B82.0 – Uspesifisert ormesykdom i tarm
B82.9 – Uspesifisert parasittisme i tarm

B83 – Andre ormesykdommer[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: Capillariasis
-i tarm se B81.1
-ikke nærmere angitt se B81.1
B83.0 – Visceral larva migrans
Toxocariasis
B83.1 – Gnathostomiasis
Vandrende hevelse
B83.2 – Angiostrongyliasis som skyldes Parastrongylus cantonensis
Eosinofil meningoencefalitt se G05.2
Eksklusiv: B81.3 – Angiostrongyliasis i tarmkanalen
B83.3 – Syngamiasis
Syngamose
B83.4 – Innvendig hirudiniasis
Eksklusiv: B88.3 – Utvendig hirudiniasis
B83.8 – Andre spesifiserte ormesykdommer
Akantocefaliasis
Gongylonemiasis
Hepatisk capillariasis
Metastrongyliasis
Thelaziasis
B83.9 – Uspesifisert ormesykdom
Ormer ikke nærmere angitt
Eksklusiv: B82.0 – Ormesykdom i tarm ikke nærmere angitt

B85-B89 – Infestasjon av lus, midd og andre ektoparasitter[rediger | rediger kilde]

B85 – Pedikulose og ftiriasis[rediger | rediger kilde]

B85.0 – Pedikulose som skyldes Pediculus humanus capitis
Hodelusinfestasjon
B85.1 – Pedikulose som skyldes Pediculus humanus corporis
Kroppslusinfestasjon
B85.2 – Uspesifisert pedikulose
B85.3 – Ftiriasis
Infestasjon med:
-flatlus
-Phthirus pubis
B85.4 – Blandet pedikulose og ftiriasis
Infestasjon som kan klassifiseres i mer enn én av kategoriene B85.0-B85.3

B86 – Skabb[rediger | rediger kilde]

B87 – Myiasis[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Fluelarveinfestasjon
B87.0 – Kutan myiasis
Kutan larva migrans
B87.1 – Myiasis i sår
Traumatisk myiasis
B87.2 – Okulær myiasis
B87.3 – Nasofaryngeal myiasis
Laryngealmyiasis
B87.4 – Myiasis i øre
B87.8 – Myiasis med annen spesifisert lokalisasjon
Myiasis i kjønnsorganer og urinveier
B87.9 – Uspesifisert myiasis

B88 – Andre infestasjoner[rediger | rediger kilde]

B88.0 – Annen middsykdom
Dermatitt som skyldes:
-Demodeksarter
-Dermanyssus gallinae
-Liponyssoides sanguineus
Middermatitt
Trombiculiasis
Eksklusiv: B86 – Skabb
B88.1 – Tungiasis (sandloppeinfestasjon)
B88.2 – Andre artropodeinfestasjoner
Skarabiasis
B88.3 – Utvendig hirudiniasis
Igleinfestasjon ikke nærmere angitt
Eksklusiv: B83.4 – Innvendig hirudiniasis
B88.8 – Andre spesifiserte infestasjoner
Iktyoparasittisme som skyldes Vandellia cirrhosa
Linguatulose
Porocephaliasis
B88.9 – Uspesifisert infestasjon

B89 – Uspesifisert parasittsykdom[rediger | rediger kilde]

B90-B94 – Følgetilstander etter infeksjonssykdommer og parasittsykdommer[rediger | rediger kilde]

Merk: Disse kategoriene skal brukes for å vise til tilstander i Kapittel I (blokk A00-B89) som er årsak til følgetilstander klassifisert annet sted. En følgetilstand omfatter tilstander som er spesifisert som dette. De kan også inkludere senvirkninger av sykdommer som kan klassifiseres i kategoriene ovenfor, hvis det er påvist at selve sykdommen ikke lenger er til stede.

B90 – Følgetilstander etter tuberkulose[rediger | rediger kilde]

B90.0 – Følgetilstander etter tuberkulose i sentralnervesystemet
B90.1 – Følgetilstander etter tuberkulose i kjønnsorganer og urinveier
B90.2 – Følgetilstander etter tuberkulose i ben og ledd
B90.8 – Følgetilstander etter tuberkulose i andre spesifiserte organer

B90.9 – Følgetilstander etter tuberkulose i åndedrettsorganer og uspesifisert tuberkulose

Følgetilstander etter tuberkulose ikke nærmere angitt

B91 – Følgetilstander etter poliomyelitt[rediger | rediger kilde]

B92 – Følgetilstander etter lepra[rediger | rediger kilde]

B94 – Følgetilstander etter andre og uspesifiserte infeksjonssykdommer og parasittsykdommer[rediger | rediger kilde]

B94.0 – Følgetilstander etter trakom
B94.1 – Følgetilstander etter virusencefalitt
B94.2 – Følgetilstander etter virushepatitt
B94.8 – Følgetilstander etter andre spesifiserte infeksjonssykdommer og parasittsykdommer
B94.9 – Følgetilstander etter uspesifisert infeksjonssykdom og parasittsykdom

B95-B97 – Bakterier, virus og andre infeksjonsfremkallende mikroorganismer[rediger | rediger kilde]

Merk: Disse kategoriene skal aldri brukes som hovedkoder. Kategoriene er bare ment å brukes som supplement eller tilleggskoder dersom det er ønskelig å angi infeksjonsfremkallende mikroorganisme ved sykdommer klassifisert annet sted.

B95 – Streptokokker og stafylokokker som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler[rediger | rediger kilde]

B95.0 – Streptokokker, serogruppe A, som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
B95.1 – Streptokokker, serogruppe B, som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
B95.2 – Streptokokker, serogruppe D, som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
B95.3 – Streptococcus pneumoniae som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
B95.4 – Andre spesifiserte streptokokker som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
B95.5 – Uspesifiserte streptokokker som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
B95.6 – Staphylococcus aureus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
B95.7 – Andre spesifiserte stafylokokker som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
B95.8 – Uspesifiserte stafylokokker som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

B96 – Andre bakterier som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler[rediger | rediger kilde]

B96.0 – Mycoplasma pneumoniae (Forkortet: M. pneumoniae') som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
Pleuropneumonilignende organisme (PPLO)
B96.1 – Klebisella pneumoniae (Forkortet: K. pneumoniae) som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
B96.2 – Escherichia coli (Forkortet: E. coli) som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
B96.3 – Haemophilus influenzae (Forkortet: H. influenzae) som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
B96.4 – Proteusgruppens mikroorganismer som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
Morganella morganii
Proteus mirabilis
B96.5 – Pseudomonas (aeruginosa, mallei eller pseudomallei) som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
B96.6 – Bacillus fragilis (Forkortet: B. fragilis) som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
B96.7 – Clostridium perfringens (Forkortet: C. perfringens) som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
B96.8 – Andre spesifiserte bakterier som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

B97 – Virus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler[rediger | rediger kilde]

B97.0 – Adenovirus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
B97.1 – Enterovirus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
Coxsackievirus
ECHO-virus
B97.2 – Koronavirus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
B97.3 – Retrovirus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
Lentivirus
Onkovirus
B97.4 – Respiratorisk syncytialt virus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
B97.5 – Reovirus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
B97.6 – Parvovirus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
B97.7 – Papillomavirus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler
B97.8 – Andre spesifiserte virus som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler


B99 – Andre infeksjonssykdommer[rediger | rediger kilde]

B99 – Andre og uspesifiserte infeksjonssykdommer[rediger | rediger kilde]

Kilder[rediger | rediger kilde]