ICD-10 kapittel III: D50-D89 – Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Denne artikkel er tredje kapittel av ICD-10 klassifiseringen.

D50-D89 – Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: M35.9 – Autoimmun sykdom (systemisk) INA
E00-E90 – Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser
B20-B24 – Humant immunsviktvirus-sykdom [hiv-sykdom]
O00-O99 – Komplikasjoner under svangerskap, ved fødsel og i barseltid
Q00-Q99 – Medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik
S00-T98 – Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker
C00-C48 – Svulster
R00-R99 – Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted
P00-P96 – Visse tilstander som begynner i perinatalperioden

D50-D53 Mangelanemier[rediger | rediger kilde]

D50 – Jernmangelanemi[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Hypokrom anemi
D50.0 – Jernmangelanemi ved blodtap (kronisk)
Posthemoragisk anemi (kronisk)
Eksklusiv: D62 – Akutt posthemoragisk anemi
Medfødt anemi etter blodtap hos foster se P61.3
D50.1 – Sideropen dysfagi
Kelly-Patersons syndrom
Plummer-Vinsons syndrom
D50.8 – Andre spesifiserte jernmangelanemier
D50.9 – Uspesifisert jernmangelanemi

D51 – Anemi ved B12-vitaminmangel[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: E53.8 – B12-vitaminmangel uten anemi
D51.0 – Anemi ved B12-vitaminmangel som skyldes mangel på «intrinsic factor»
Anemi som skyldes:
-medfødt mangel på «intrinsic factor»
-partiell eller total gastrektomi
Medfødt pernisiøs anemi
Pernisiøs anemi
D51.1 – Anemi ved B12-vitaminmangel som skyldes selektiv B12-malabsorpsjon med proteinuri
Arvelig megaloblastanemi
Imerslund (-Gräsbeck)s syndrom
D51.2 – Transkobalamin II-mangel
D51.3 – Annen diettbetinget anemi med B12-vitaminmangel
Vegetar-anemi
D51.8 – Andre spesifiserte anemier ved B12-vitaminmangel
D51.9 – Uspesifisert anemi ved B12-vitaminmangel

D52 – Folinsyremangelanemi[rediger | rediger kilde]

D52.0 – Diettbetinget folinsyremangelanemi
Ernæringsbetinget megaloblastanemi
D52.1 – Legemiddelutløst folinsyremangelanemi
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
D52.8 – Andre spesifiserte folinsyremangelanemier
D52.9 – Uspesifisert folinsyremangelanemi

D53 – Andre mangelanemier[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Megaloblastanemi som ikke reagerer på behandling med B12-vitamin eller folinsyre
D53.0 – Proteinmangelanemi
Aminosyremangelanemi
Orotacidurisk anemi
Eksklusiv: E79.1 – Lesch-Nyhans syndrom
D53.1 – Andre megaloblastanemier, ikke klassifisert annet sted
Megaloblastanemi ikke nærmere angitt
Eksklusiv: C94.0 – Di Guglielmos sykdom
D53.2 – Anemi ved skjørbuk
Eksklusiv: E54 – Skjørbuk
D53.8 – Andre spesifiserte mangelanemier
Anemi i tilknytning til mangel på:
-kobber
-molybden
-sink
Eksklusiv: – Mangelsykdommer uten opplysning om anemi, som f eks
-kobbermangel se E61.0
-molybdenmangel se E61.5
-sinkmangel se E60
D53.9 – Uspesifisert mangelanemi
Enkel kronisk anemi
Eksklusiv: D64.9 – Anemi ikke nærmere angitt

D55-D59 – Hemolytiske anemier[rediger | rediger kilde]

D55 – Anemi som skyldes enzymforstyrrelser[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: D59.2 – Legemiddelutløst enzymmangelanemi
D55.0 – Anemi som skyldes glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel (G6PD)
Favisme
G6PD-mangelanemi
D55.1 – Anemi som skyldes andre forstyrrelser i glutationmetabolismen
Anemi som skyldes:
-enzymmangel, unntatt glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel (G6PD) knyttet til alternativ reaksjonsvei for heksosemonofosfat (HMP)
-hemolytisk ikke-sfærocyttær (arvelig), type I
D55.2 – Anemi som skyldes forstyrrelser i glykolytiske enzymer
Anemi (som skyldes):
-heksokinasemangel
-hemolytisk ikke-sfærocyttisk (arvelig), type II
-pyruvatkinasemangel (PK)
-triosefosfatisomerasemangel
D55.3 – Anemi som skyldes forstyrrelser i nukleotidmetabolismen
D55.8 – Andre spesifiserte anemier som skyldes enzymforstyrrelser
D55.9 – Uspesifisert anemi som skyldes enzymforstyrrelse

D56 – Talassemi[rediger | rediger kilde]

D56.0 – Alfa-talassemi
Eksklusiv: P56.x – Føtal hydrops som skyldes hemolytisk sykdom
D56.1 – Beta-talassemi
Alvorlig beta-talassemi
Cooleys anemi
Middels alvorlig (intermediær) talassemi
Talassemia major
D56.2 – Delta-beta-talassemi
D56.3 – Talassemianlegg
D56.4 – Arvelig persistens av føtalt hemoglobin (HPFH)
D56.8 – Andre spesifiserte talassemier
D56.9 – Uspesifisert talassemi
Middelhavsanemi (med annen hemoglobinopati)
Talassemi (lett, blandet eller med annen hemoglobinopati)

D57 – Sigdcellesykdommer[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: D58.x – Andre hemoglobinopatier
D57.0 – Sigdcelleanemi med krise
Hb-SS-sykdom med krise
D57.1 – Sigdcelleanemi uten krise
Sigdcelle:
-anemi ikke nærmere angitt
-forstyrrelse ikke nærmere angitt
-sykdom ikke nærmere angitt
D57.2 – Dobbel heterozygot sigdcellesykdom
Hb-SC-sykdom
Hb-SD-sykdom
Hb-SE-sykdom
Sigdcelle-talassemi
D57.3 – Sigdcelleanlegg
Hemoglobin S-anlegg
Heterozygot hemoglobin S
D57.8 – Andre spesifiserte sigdcellesykdommer

D58 – Andre arvelige hemolytiske anemier[rediger | rediger kilde]

D58.0 – Arvelig sfærocytose
Akolurisk (familiær) gulsott
Medfødt (sfærocyttisk) hemolytisk ikterus
Minkowski-Chauffards syndrom
D58.1 – Arvelig elliptocytose
Elliptocytose (medfødt)
Ovalocytose (medfødt eller arvelig)
D58.2 – Andre hemoglobinopatier
Hb-C-sykdom
Hb-D-sykdom
Hb-E-sykdom
Hemoglobinopati ikke nærmere angitt
Hemolytisk sykdom med ustabilt hemoglobin
Medfødt Heinz-legeme-anemi
Unormalt hemoglobin ikke nærmere angitt
Eksklusiv: D56.4 – Arvelig persistens av føtalt hemoglobin (HPFH)
Familiær polycytemi se D75.0
Hb-M-sykdom se D74.0
Methemoglobinemi se D74.x
Polycytemi som skyldes opphold i stor høyde over havet se D75.1
D58.8 – Andre spesifiserte arvelige hemolytiske anemier
Stomatocytose
D58.9 – Uspesifisert arvelig hemolytisk anemi

D59 – Ervervet hemolytisk anemi[rediger | rediger kilde]

D59.0 – Legemiddelutløst autoimmun hemolytisk anemi
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
D59.1 – Andre autoimmune hemolytiske anemier
Autoimmun hemolytisk sykdom (kuldetype/varmetype)
Hemolytisk anemi:
-kuldetype (sekundær/symptomatisk)
-varmetype (sekundær/symptomatisk)
Kronisk kuldehemagglutininsykdom
Kuldeagglutinin:
-hemoglobinuri
-sykdom
Eksklusiv: D69.3 – Evans syndrom
Hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt se P55.x
Paroksysmal kuldehemoglobinuri se D59.6
D59.2 – Legemiddelutløst ikke-autoimmun hemolytisk anemi
Legemiddelutløst enzymmangelanemi
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
D59.3 – Hemolytisk-uremisk syndrom
D59.4 – Andre ikke-autoimmune hemolytiske anemier
Hemolytisk anemi:
-mekanisk
-mikroangiopatisk
-toksisk
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.
D59.5 – Paroksysmal nokturnal hemoglobinuri (Marchiafava-Michelis sykdom)
Eksklusiv: R82.3 – Hemoglobinuri ikke nærmere angitt
D59.6 – Hemoglobinuri som skyldes hemolyse forårsaket av andre ytre årsaker
Hemoglobinuri etter anstrengelse
Marsjhemoglobinuri
Paroksysmal kuldehemoglobinuri
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.
Eksklusiv: R82.3 – Hemoglobinuri ikke nærmere angitt
D59.8 – Andre spesifiserte ervervede hemolytiske anemier
D59.9 – Uspesifisert ervervet hemolytisk anemi
Kronisk idiopatisk hemolytisk anemi

D60-D64 Aplastiske og andre anemier[rediger | rediger kilde]

D60 – Ervervet isolert aplasi av erytropoetiske celler (erytroblastopeni)[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Isolert aplasi av erytropoetiske celler (ervervet, hos voksne eller ved thymom)
D60.0 – Kronisk ervervet isolert aplasi av erytropoetiske celler
D60.1 – Forbigående ervervet isolert aplasi av erytropoetiske celler
D60.8 – Andre spesifiserte ervervede isolerte aplasier av erytropoetiske celler
D60.9 – Uspesifisert ervervet isolert aplasi av erytropoetiske celler

D61 – Andre aplastiske anemier[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: D70 – Agranulocytose og nøytropeni
D61.0 – Genetisk betinget aplastisk anemi
Blackfan-Diamonds syndrom
Familiær hypoplastisk anemi
Fanconis anemi
Genetisk betinget isolert aplasi av erytropoetiske celler (alene eller hos):
-medfødt
-primær
-spedbarn
Pancytopeni med misdannelser
D61.1 – Legemiddelutløst aplastisk anemi
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel.
D61.2 – Aplastisk anemi som skyldes annen ytre faktor
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.
D61.3 – Idiopatisk aplastisk anemi
D61.8 – Andre spesifiserte aplastiske anemier
D61.9 – Uspesifisert aplastisk anemi
Benmargshypoplasi
Hypoplastisk anemi ikke nærmere angitt
Panmyelophthisis

D62 – Akutt posthemoragisk anemi[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: P61.3 – Medfødt anemi etter blodtap hos foster

D63 – Anemi ved kroniske sykdommer klassifisert annet sted[rediger | rediger kilde]

D63.0 – Anemi ved neoplastisk sykdom se C00 - D48
D63.8 – Anemi ved andre kroniske sykdommer klassifisert annet sted

D64 – Andre anemier[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: Refraktær anemi
-med sideroblaster se D46.1
-med økning av blastceller se D46.2
-med transformasjon se D46.3
-uten sideroblaster se D46.0
-ikke nærmere angitt se D46.4
D64.0 – Arvelig sideroblastanemi
Kjønnsbundet hypokrom sideroblastanemi
D64.1 – Sekundær sideroblastanemi som skyldes sykdom
Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi sykdom.
D64.2 – Sekundær sideroblastanemi som skyldes legemidler og toksiner
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.
D64.3 – Andre sideroblastanemier
Sideroblastanemi:
-pyridoxinresponderende ikke klassifisert annet sted
-ikke nærmere angitt
D64.4 – Medfødt dyserytropoetisk anemi
Dyshematopoetisk anemi (medfødt)
Eksklusiv: D61.0 – Blackfan-Diamonds syndrom
Di Guglielmos sykdom se C94.0
D64.8 – Andre spesifiserte anemier
Infantil pseudoleukemi
Leukoerytroblastisk anemi
D64.9 – Uspesifisert anemi

D65-D69 Koagulasjonsdefekter, purpura og andre blødningstilstander[rediger | rediger kilde]

D65 – Disseminert intravaskulær koagulasjon (defibrineringssyndrom)[rediger | rediger kilde]

Disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC)
Ervervet afibrinogenemi
Ervervet fibrinolytisk blødning
Fibrinolytisk purpura
Forbrukskoagulopati
Purpura fulminans
Eksklusiv: P60 – Hos nyfødt
Som komplikasjon ved:
-abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola se O00-O07 og O08.1
-svangerskap, fødsel og barseltid se O45.0, O46.0, O67.0 og O72.3

D66 – Arvelig mangel på koagulasjonsfaktor VIII[rediger | rediger kilde]

Hemofili:
-A
-klassisk
-ikke nærmere angitt
Mangel på faktor VIII (med eller uten funksjonell defekt)
Eksklusiv: D68.0 – Mangel på faktor VIII ved kardefekt

D67 – Arvelig mangel på koagulasjonsfaktor IX[rediger | rediger kilde]

Christmas-sykdom
Hemofili B
Mangel på:
-Christmas-faktor (PTC)
-faktor med funksjonell defekt

D68 – Andre koagulasjonsdefekter[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: – Som komplikasjon ved
-abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola se O00 - O07 og O08.1
-svangerskap, fødsel og barseltid se O45.0, O46.0, O67.0 og O72.3
D68.0 – Von Willebrands sykdom
Angiohemofili
Mangel på faktor VIII ved kardefekt
Vaskulær hemofili
Eksklusiv: D69.8 – Kapillærskjørhet (arvelig)
Mangel på faktor VIII:
-med funksjonell defekt se D66
-ikke nærmere angitt se D66
D68.1 – Arvelig mangel på koagulasjonsfaktor XI
Hemofili C
Mangel på antihemofilifaktor C (PTA)
D68.2 – Arvelig mangel på andre koagulasjonsfaktorer
Dysfibrinogenemi (medfødt)
Hypoprokonvertinemi
Mangel på faktor:
-I (fibrinogen)
-II (protrombin)
-V (labil)
-VII (stabil)
-X (Stuart-Prower)
-XII (Hageman)
-XIII (fibrinstabilisator)
Mangel på:
-akseleratorglobulin (AcG)
-proaccelerin
Medfødt afibrinogenemi
Owrens sykdom
D68.3 – Blødningstilstand som skyldes sirkulerende antikoagulanter
Blødning under langvarig bruk av antikoagulanter
Hyperheparinemi
Økning av:
-anti-IXa
-anti-VIIIa
-anti-XIa
-anti-Xa
-antitrombin
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi tilført antikoagulant.
Eksklusiv: Z92.1 – Langvarig bruk av antikoagulanter uten blødning
D68.4 – Ervervet mangel på koagulasjonsfaktor
Mangel på koagulasjonsfaktor som skyldes:
-hyperprotrombinemi
-K-vitaminmangel
-leversykdom
Eksklusiv: P53 – KK-vitaminmangel hos nyfødt
D68.8 – Andre spesifiserte koagulasjonsdefekter
Tilstedeværelse av systemisk lupus erythematosus (SLE) antikoagulant
D68.9 – Uspesifisert koagulasjonsdefekt

D69 – Purpura og andre blødningstilstander[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: D47.3 – Essensiell (hemoragisk) trombocytemi
Godartet hypergammaglobulinemisk purpura se D89.0
Kryoglobulinemisk purpura se D89.1
Purpura fulminans se D65
Trombotisk trombocytopenisk purpura se M31.1
D69.0 – Allergisk purpura
Allergisk vaskulitt
Purpura:
-anafylaktoid
-Henoch (-Schönlein)s
-ikke-trombocytopenisk:
-hemoragisk
-idiopatisk
-vaskulær
D69.1 – Kvalitative blodplatedefekter
Bernard-Souliers syndrom (store blodplater)
Glanzmanns sykdom
Grått blodplate-syndrom
Tromboasteni (hemoragisk eller arvelig)
Trombocytopati
Eksklusiv: D68.0 – Von Willebrands sykdom
D69.2 – Annen ikke-trombocytopenisk purpura
Purpura:
-senil
-simplex
-ikke nærmere angitt
D69.3 – Idiopatisk trombocytopenisk purpura
Evans syndrom
D69.4 – Annen primær trombocytopeni
Eksklusiv: P61.0 – Forbigående trombocytopeni hos nyfødt
Trombocytopeni med manglende os radius se Q87.2
Wiskott-Aldrichs syndrom se D82.0
D69.5 – Sekundær trombocytopeni
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.
D69.6 – Uspesifisert trombocytopeni
D69.8 – Andre spesifiserte blødningstilstander
Kapillærskjørhet (arvelig)
Vaskulær pseudohemofili
D69.9 – Uspesifisert blødningstilstand

D70-D77 Andre tilstander i blod og bloddannende organer[rediger | rediger kilde]

D70 – Agranulocytose og nøytropeni[rediger | rediger kilde]

Agranulocyttisk angina
Infantil genetisk agranulocytose
Kostmanns sykdom
Nøytropen splenomegali
Nøytropeni:
-legemiddelutløst
-medfødt
-periodisk
-splenogen (primær)
-syklisk
-toksisk
-ikke nærmere angitt
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi legemiddel hvis legemiddelutløst.
Eksklusiv: P61.5 – Forbigående nøytropeni hos nyfødt

D71 – Funksjonelle forstyrrelser i polymorfonukleære nøytrofile blodceller[rediger | rediger kilde]

Cellemembran-reseptorkompleksdefekt (CR3-defekt)
Kronisk granulomatøs sykdom (i barndom)
Medfødt dysfagocytose
Progressiv septisk granulomatose

D72 – Andre tilstander i hvite blodceller[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: D75.8 – Basofili
Immunitetsforstyrrelser se D80 - 89
Myelodysplastiske syndromer se D46.x
Nøytropeni se D70
D72.0 – Genetisk anomali i leukocytter
Anomali (granulasjon eller granulocytt) eller syndrom:
-Alders
-May-Hegglins
-Pelger-Huëts
Arvelig:
-leukocyttisk:
-hypersegmentering
-hyposegmentering
-leukomelanopati
Eksklusiv: E70.3 – Chediak (-Steinbrinck)-Higashis syndrom
D72.1 – Eosinofili
Eosinofili:
-allergisk
-arvelig
D72.8 – Andre spesifiserte tilstander i hvite blodceller
Leukemoid reaksjon:
-lymfocyttisk
-monocyttisk
-myelocyttisk
Leukocytose
Lymfocytose (symptomatisk)
Lymfopeni
Monocytose (symptomatisk)
Plasmacytose
D72.9 – Uspesifisert tilstand i hvite blodceller

D73 – Sykdommer i milt (lien)[rediger | rediger kilde]

D73.0 – Hyposplenisme
Miltatrofi
Postoperativ aspleni
Eksklusiv: Q89.0 – Aspleni (medfødt)
D73.1 – Hypersplenisme
Eksklusiv: – Splenomegali
-medfødt se Q89.0
-ikke nærmere angitt se R16.1
D73.2 – Kronisk kongestiv splenomegali
D73.3 – Abscess i milt
D73.4 – Cyste i milt
D73.5 – Infarkt i milt
Spontan ruptur av milt
Torsjon av milt
Eksklusiv: S36.0 – Traumatisk ruptur av milt
D73.8 – Andre spesifiserte sykdommer i milt
Fibrose i milt ikke nærmere angitt
Perisplenitt
Splenitt ikke nærmere angitt
D73.9 – Uspesifisert sykdom i milt

D74 – Methemoglobinemi[rediger | rediger kilde]

D74.0 – Medfødt methemoglobinemi
Arvelig methemoglobinemi
Hemoglobin-M-sykdom (Hb-M-sykdom)
Medfødt mangel på NADH -methemoglobin-reduktase
D74.8 – Andre spesifiserte methemoglobinemier
Ervervet methemoglobinemi (med sulfhemoglobinemi)
Toksisk methemoglobinemi
Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak.
D74.9 – Uspesifisert methemoglobinemi

D75 – Andre sykdommer i blod og bloddannende organer[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: R59.x – Forstørrede lymfeknuter
Hypergammaglobulinemi ikke nærmere angitt se D89.2
Lymfadenitt:
-akutt se L04.x
-kronisk se I88.1
-mesenterial (akutt eller kronisk) se I88.0
-ikke nærmere angitt se I88.9
D75.0 – Familiær erytrocytose
Polycytemi:
-familiær
-godartet
Eksklusiv: D58.1 – Arvelig ovalocytose
D75.1 – Sekundær polycytemi
Polycytemi:
-emosjonell
-ervervet
-hypoksemisk
-nefrogen
-relativ
-som skyldes:
-erytropoietin
-fall i plasmavolumet
-opphold i stor høyde over havet
-stress
Eksklusiv: P61.1 – Neonatal polycytemi
Polycythaemia vera se D45
D75.2 – Essensiell trombocytose
Eksklusiv: D47.3 – Essensiell (hemoragisk) trombocytemi
D75.8 – Andre spesifiserte sykdommer i blod og bloddannende organer
Basofili
Pseudotrombocytopeni
D75.9 – Uspesifisert sykdom i blod og bloddannende organer

D76 – Visse sykdommer i lymforetikulært vev og retikulohistiocyttisk system[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: C96.0 – Letterer-Siwes sykdom
Ondartet histiocytose se C96.1
Retikuloendoteliose eller retikulose:
-histiocyttisk medullær se C96.1
-ikke-lipid se C96.0
-leukemisk se C91.4
-lipomelanotisk se I89.8
-ondartet se C85.7
D76.0 – Langerhanscellehistiocytose, ikke klassifisert annet sted
Eosinofilt granulom
Hand-Schüller-Christians sykdom
Histiocytose X (kronisk)
D76.1 – Hemofagocyttær lymfohistiocytose
Familiær hemofagocyttisk retikulose
Histiocytoser med andre mononukleære fagocytter enn Langerhans' celler ikke nærmere angitt
D76.2 – Hemofagocyttært syndrom i tilknytning til infeksjon
Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi mikroorganisme eller sykdom.
D76.3 – Andre histiocytosesyndromer
Retikulohistiocytom (kjempecelle)
Sinushistiocytose med massiv lymfadenopati
Xantogranulom

D77 – Andre forstyrrelser i blod og bloddannende organer ved sykdommer klassifisert annet sted[rediger | rediger kilde]

Fibrose i milt ved schistosomiasis (bilharzia) se B65.x

D80-D89 – Visse tilstander som angår immunsystemet[rediger | rediger kilde]

Inklusiv: Defekter i komplementsystemet
Immunsviktsykdommer, unntatt humant immunsviktvirus-sykdom (hiv-sykdom)
Sarkoidose
Eksklusiv: M35.9 – Autoimmun sykdom (systemisk) ikke nærmere angitt
Funksjonelle forstyrrelser i polymorfonukleære nøytrofiler se D71
Humant immunsviktvirus-sykdom (hiv-sykdom) se B20 - B24

D80 – Immunsvikt med overveiende antistoffmangel[rediger | rediger kilde]

D80.0 – Arvelig hypogammaglobulinemi
Autosomal recessiv agammaglobulinemi (sveitsisk type)
XX-bundet agammaglobulinemi (Bruton) (med veksthormonmangel)
D80.1 – Ikke-familiær hypogammaglobulinemi
Agammaglobulinemi med immunglobulinbærende B-lymfocytter
Hypogammaglobulinemi ikke nærmere angitt
Vanlig variabel agammaglobulinemi (CVAgamma)
D80.2 – Selektiv mangel på immunglobulin A (IgA)
D80.3 – Selektiv mangel på subklasser av immunglobulin G (IgG)
D80.4 – Selektiv mangel på immunglobulin M (IgM)
D80.5 – Immunsvikt med økt immunglobulin M (IgM)
D80.6 – Antistoffmangel med nesten-normale immunglobuliner eller med hyperimmunglobulinemi
D80.7 – Forbigående hypogammaglobulinemi i spedbarnsalder
D80.8 – Annen spesifisert immunsvikt med overveiende antistoffmangel
Mangel på lett kappakjede
D80.9 – Uspesifisert immunsvikt med overveiende antistoffmangel

D81 – Kombinert immunsvikt[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: D80.0 – Autosomal recessiv agammaglobulinemi (sveitsisk type)
D81.0 – Alvorlig kombinert immunsvikt (SCID) med retikulær dysgenesi
D81.1 – Alvorlig kombinert immunsvikt (SCID) med lavt T- og B-celleantall
D81.2 – Alvorlig kombinert immunsvikt (SCID) med lavt eller normalt B-celleantall
D81.3 – Adenosindeaminase-mangel (ADA-mangel)
D81.4 – Nezelofs syndrom
D81.5 – Purinnukleosidfosforylase-mangel (PNP-mangel)
D81.6 – Mangel på vevsforlikelighetsantigen (HLA), klasse I
D81.7 – Mangel på vevsforlikelighetsantigen (HLA), klasse II
D81.8 – Annen spesifisert kombinert immunsvikt
D81.9 – Uspesifisert kombinert immunsvikt
Alvorlig kombinert immunsviktsykdom (SCID) ikke nærmere angitt

D82 – Immunsvikt forbundet med andre større defekter[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: G11.3 – Ataksi med teleangiektasi (Louis-Bar)
D82.0 – Wiskott-Aldrichs syndrom
Immunsvikt med trombocytopeni og eksem
D82.1 – Di Georges syndrom
Faryngeallommesyndrom
Thymus:
-alymfoplasi
-aplasi eller hypoplasi med immunsvikt
D82.2 – Kortlemmethet med dvergvekst
D82.3 – Immunsvikt som følge av arvelig defekt respons på Epstein-Barr-virus
XX-bundet lymfoproliferativ sykdom
D82.4 – Hyperimmunglobulin E-syndrom (IgE-syndrom)
D82.8 – Immunsvikt i tilknytning til andre spesifiserte større defekter
D82.9 – Immunsvikt i tilknytning til uspesifisert større defekt

D83 – Vanlig variabel immunsvikt[rediger | rediger kilde]

D83.0 – Vanlig variabel immunsvikt med overveiende abnormiteter i B-celleantall og -funksjon
D83.1 – Vanlig variabel immunsvikt med overveiende forstyrrelser i immunregulerende T-celler
D83.2 – Vanlig variabel immunsvikt med autoantistoffer til B- eller T-celler
D83.8 – Annen spesifisert vanlig variabel immunsvikt
D83.9 – Uspesifisert vanlig variabel immunsvikt

D84 – Annen immunsvikt[rediger | rediger kilde]

D84.0 – Defekt i lymfocytt funksjonsassosiert antigen 1 (LFA-1)
D84.1 – Defekter i komplementsystemet
Mangel på C1-esterasehemmer (C1-INH)
D84.8 – Annen spesifisert immunsvikt
D84.9 – Uspesifisert immunsvikt

D86 – Sarkoidose[rediger | rediger kilde]

D86.0 – Sarkoidose i lunge
D86.1 – Sarkoidose i lymfeknuter
D86.2 – Sarkoidose i lunge med sarkoidose i lymfeknuter
D86.3 – Sarkoidose i hud
D86.8 – Sarkoidose med andre og kombinerte lokalisasjoner
Flere hjernenervepareser ved sarkoidose se G53.2
Iridosyklitt ved sarkoidose se H22.1
Sarkoid:
-leddlidelse se M14.8
-myokarditt se I41.8
-myositt se M63.3
Uveoparotid feber (Heerfordts sykdom)
D86.9 – Uspesifisert sarkoidose

D89 – Andre tilstander som angår immunsystemet, ikke klassifisert annet sted[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: R77.1 – Hyperglobulinemi ikke nærmere angitt
Monoklonal gammopati se D47.2
Transplantatsvikt eller -avstøting se T86.x
D89.0 – Polyklonal hypergammaglobulinemi
Godartet hypergammaglobulinemisk purpura
Polyklonal gammopati ikke nærmere angitt
D89.1 – Kryoglobulinemi
Kryoglobulinemi:
-blandet
-essensiell
-idiopatisk
-primær
-sekundær
Kryoglobulinemisk:
-purpura
-vaskulitt
D89.2 – Uspesifisert hypergammaglobulinemi
D89.8 – Andre spesifiserte tilstander som angår immunsystemet, ikke klassifisert annet sted
D89.9 – Uspesifisert tilstand som angår immunsystemet
Immunsykdom ikke nærmere angitt

Kilder[rediger | rediger kilde]