ICD-10 kapittel XIX: S00-T98 – Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Denne artikkel er 19. kapittel av ICD-10 klassifiseringen.

S00-T98 – Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker[rediger | rediger kilde]

S00-S09 – Hodeskader[rediger | rediger kilde]

S10-S19 – Skader på hals[rediger | rediger kilde]

S20-S29 – Skader i brystregionen[rediger | rediger kilde]

S30-S39 – Skader i bukregionen, nedre del av rygg, lumbalkolumna og bekken[rediger | rediger kilde]

S40-S49 – Skader i skulder og overarm[rediger | rediger kilde]

S50-S59 – Skader i albue og underarm[rediger | rediger kilde]

S60-S69 – Skader på håndledd og hånd[rediger | rediger kilde]

S70-S79 – Skader i hofte og lår[rediger | rediger kilde]

S80-S89 – Skader i kne og legg[rediger | rediger kilde]

S90-S99 – Skader i ankel og fot[rediger | rediger kilde]

T00-T07 – Skader som omfatter flere kroppsregioner[rediger | rediger kilde]

T08-T14 – Skader i uspesifisert del av trunkus, ekstremitet eller kroppsregion[rediger | rediger kilde]

T15-T19 – Virkninger av fremmedlegeme som har trengt inn gjennom naturlig åpning[rediger | rediger kilde]

T20-T32 – Brannskader og etseskader[rediger | rediger kilde]

T33-T35 – Frostskader[rediger | rediger kilde]

T4n-T50 – Forgiftning med legemidler og biologiske substanser[rediger | rediger kilde]

T51-T65 – Toksiske virkninger av substanser med hovedsakelig ikke-medisinsk anvendelse[rediger | rediger kilde]

T66-T78 – Andre og uspesifiserte virkninger av ytre årsaker[rediger | rediger kilde]

T79 – Visse tidlige komplikasjoner til traume[rediger | rediger kilde]

T79 – Visse tidlige komplikasjoner til traume, ikke klassifisert annet sted[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: T80-T88 – Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling IKAS
T80-T88 – Når de inntreffer under eller etter medisinske inngrep
P22.0 – Respiratorisk distressyndrom hos nyfødt (RDS)
J80 – Respiratorisk distressyndrom hos voksne (ARDS)
T79.0 – Luftemboli (traumatisk)
Eksklusiv: Luftemboli som komplikasjon til:
O00-O07, O08.2 – Abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola
T80.0 – Infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon
O88.0 – Svangerskap, fødsel og barseltid
T79.1 – Fettemboli (traumatisk)
Eksklusiv: Fettemboli som komplikasjon til:
O00-O07, O08.2 – Abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola
O88.8 – Svangerskap, fødsel og barseltid
T79.2 – Traumatisk sekundær eller residiverende blødning
T79.3 – Posttraumatisk sårinfeksjon, ikke klassifisert annet sted
T79.4 – Traumatisk sjokk
Eksklusiv: Sjokk:
Anafylaktisk:
T80.5 – Etter serum
T88.6 – Som skyldes riktig legemiddel gitt i terapeutisk dose
T78.0 – Som skyldes ugunstig reaksjon på matvarer
T78.2 – INA
T88.2 – I forbindelse med anestesi
R57.x – Ikke-traumatisk IKAS
O75.1 – Obstetrisk
T81.1 – Postoperativt
O00-O07, O08.3 – Som komplikasjon ved abort, svangerskap utenfor livmoren eller blæremola
T75.4 – Som skyldes elektrisitet
T75.0 – Som skyldes lynnedslag
T79.5 – Traumatisk anuri
T79.6 – Traumatisk iskemi i muskel
Eksklusiv: M76.8 – Tibialis anterior-syndrom
T79.7 – Traumatisk subkutant emfysem
Eksklusiv: T81.8 – Emfysem (subkutant) som følge av inngrep
T79.8 – Andre spesifiserte tidlige komplikasjoner til traume
T79.9 – Uspesifisert tidlig komplikasjon til traume

T80-T88 – Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling, ikke klassifisert annet sted[rediger | rediger kilde]

T90-T98 – Følgetilstander etter skader, forgiftninger og andre konsekvenser av ytre årsaker[rediger | rediger kilde]

Kilder[rediger | rediger kilde]