ICD-10 kapittel XX: V0n-Y98 – Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Denne artikkel er 20. kapittel av ICD-10 klassifiseringen.

Merk: I Norge er dette kapittel forenklet i forhold til det opprinnelige internasjonale kapittel XX ved å slå sammen kategoriblokker. Videre brukes det også norske tegn i fjerde og femte posisjon.

V0n-Y98 – Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall[rediger | rediger kilde]

V0n-V99 – Transportulykker[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: X8n – Overfall med transportinnretning
Y1n – Hendelse med usikker hensikt
X6n – Villet egenskade
X3n – Ulykke som følge av naturkatastrofe
Ulykke i kjøretøy eller farkost som ikke medfører sammenstøt og som forsåvidt er kjøretøyet uvedkommende, som f eks vepsestikk X2n, barn som slåss i bilen X8n eller W2s, klemt i bildør W23 og ligende
W0n-X59 – Ulykke ved vedlikehold eller reparasjon av transportmiddel eller kjøretøy som ikke er i bevegelse og ikke på offentlig vei

V0n – Fotgjenger skadd i transportulykke[rediger | rediger kilde]

V1n – Syklist, fører/passasjer, skadd i transportulykke[rediger | rediger kilde]

V2s – Fører/passasjer av motorsykkel skadd i transportulykke[rediger | rediger kilde]

V2t – Fører/passasjer av moped skadd i transportulykke[rediger | rediger kilde]

V3n – Transportulykke med trehjuls motorkjøretøy: Brukes ikke i Norge[rediger | rediger kilde]

V4n – Transportulykke med fører/passasjer i personbil[rediger | rediger kilde]

V5n – Transportulykke med fører/passasjer i vare-, kombi-, lett lastebil[rediger | rediger kilde]

V6n – Transportulykke med fører/passasjer i tungt kjøretøy[rediger | rediger kilde]

V7n – Transportulykke med fører/passasjer i buss[rediger | rediger kilde]

V80-V89 – Annen transportulykke på land[rediger | rediger kilde]

V9s – Transportulykke på sjøen[rediger | rediger kilde]

V9t – Transportulykke i luften og i rommet[rediger | rediger kilde]

V98-V99 – Annen og uspesifisert transportulykke[rediger | rediger kilde]

W0n-X59 – Andre ulykker enn transportulykker[rediger | rediger kilde]

W0n – Fallulykker[rediger | rediger kilde]

W2s-W4t – Ulykke med ikke-levende mekaniske krefter[rediger | rediger kilde]

Herunder: W2s – Slag, støt, sammenstøt med gjenstand

W23 – Klemt, knust, presset i/mellom gjenstand(er)[rediger | rediger kilde]

W2t – Stukket med, skåret, truffet, klemt av verktøy, maskin, våpen, eksplosjon[rediger | rediger kilde]

W4s – Ulykke med høytrykksstråle, vibrasjon, støy[rediger | rediger kilde]

W4t – Ulykke med fremmedlegeme inn i eller gjennom øye, naturlig åpning, hud[rediger | rediger kilde]

W5n-W6n – Ulykke med levende mekaniske krefter[rediger | rediger kilde]

Herunder:W5n – Slått, truffet, bitt, stukket av person/dyr/plante

W6n – Mekanisk kontakt med torner eller skarpe plantedeler, mv[rediger | rediger kilde]

W7n-X59 – Andre ulykker[rediger | rediger kilde]

W7n – Ulykke med drukning og nestendrukning, kvelning og nestenkvelning[rediger | rediger kilde]

W8n – Ulykke med elektrisk kraft, stråling, omgivende temperatur og trykk[rediger | rediger kilde]

X0n – Ulykke med røyk, brann, flammer[rediger | rediger kilde]

X1n – Ulykke med varm væske, gass, overflate[rediger | rediger kilde]

X2n – Ulykke med giftig dyr/insekt/plante, ytre kontakt[rediger | rediger kilde]

X3n – Ulykke som skyldes naturkrefter, naturgitt hete og kulde[rediger | rediger kilde]

X4n – Forgiftning, etsing og annen påvirkning av giftige substanser som følge av ulykke[rediger | rediger kilde]

X5n – Overanstrengelse, reisesyke, vann- og matmangel[rediger | rediger kilde]

X58 – Påvirkning av annen spesifisert faktor ved ulykke[rediger | rediger kilde]

X59 – Påvirkning av uspesifisert faktor ved ulykke[rediger | rediger kilde]

X6n-Y3n – Andre skadetyper[rediger | rediger kilde]

X6n – Villet egenskade[rediger | rediger kilde]

X8n – Voldsskade, overfall[rediger | rediger kilde]

Y1n – Uklart om skade er påført med hensikt[rediger | rediger kilde]

Y3n – Skade etter lovhjemlet inngripen og krigshandlinger[rediger | rediger kilde]

Y4n-Y84 – Komplikasjoner ved medisinsk og kirurgisk behandling[rediger | rediger kilde]

Y4n-Y59 – Bivirkninger av legemidler og biologiske substanser korrekt tilført i profylaktisk eller terapeutisk dose[rediger | rediger kilde]

Y60-Y69 – Skade på pasient under medisinsk og kirurgisk prosedyre[rediger | rediger kilde]

Y70-Y82 – Skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr i diagnostisk eller terapeutisk bruk[rediger | rediger kilde]

Y83-Y84 – Pasientreaksjon som følge av medisinsk eller kirurgisk prosedyre og senere komplikasjon til slike prosedyrer, hvis selve prosedyren forløp uten anmerkning om skade[rediger | rediger kilde]

Y85-Y89 – Sekvele og følgetilstand etter skade og annen ytre årsak til sykdom eller død[rediger | rediger kilde]

Y90-Y98 – Tilleggsinformasjon om andre faktorer som kan være medvirkende til sykdom eller død klassifisert annet sted[rediger | rediger kilde]

Kilder[rediger | rediger kilde]