ICD-10 kapittel XX: V0n-Y98 – Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne listen er foreløpig ufullstendig. Om du vet mer, kan du hjelpe Wikipedia ved å utvide den. Husk referanser.

Denne artikkel er 20. kapittel av ICD-10 klassifiseringen.

Merk: I Norge er dette kapittel forenklet i forhold til det opprinnelige internasjonale kapittel XX ved å slå sammen kategoriblokker. Videre brukes det også norske tegn i fjerde og femte posisjon.

V0n-Y98 – Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall[rediger | rediger kilde]

V0n-V99 – Transportulykker[rediger | rediger kilde]

Eksklusiv: X8n – Overfall med transportinnretning
Y1n – Hendelse med usikker hensikt
X6n – Villet egenskade
X3n – Ulykke som følge av naturkatastrofe
Ulykke i kjøretøy eller farkost som ikke medfører sammenstøt og som forsåvidt er kjøretøyet uvedkommende, som f eks vepsestikk X2n, barn som slåss i bilen X8n eller W2s, klemt i bildør W23 og ligende
W0n-X59 – Ulykke ved vedlikehold eller reparasjon av transportmiddel eller kjøretøy som ikke er i bevegelse og ikke på offentlig vei

V0n – Fotgjenger skadd i transportulykke[rediger | rediger kilde]

V1n – Syklist, fører/passasjer, skadd i transportulykke[rediger | rediger kilde]

V2s – Fører/passasjer av motorsykkel skadd i transportulykke[rediger | rediger kilde]

V2t – Fører/passasjer av moped skadd i transportulykke[rediger | rediger kilde]

V3n – Transportulykke med trehjuls motorkjøretøy: Brukes ikke i Norge[rediger | rediger kilde]

V4n – Transportulykke med fører/passasjer i personbil[rediger | rediger kilde]

V5n – Transportulykke med fører/passasjer i vare-, kombi-, lett lastebil[rediger | rediger kilde]

V6n – Transportulykke med fører/passasjer i tungt kjøretøy[rediger | rediger kilde]

V7n – Transportulykke med fører/passasjer i buss[rediger | rediger kilde]

V80-V89 – Annen transportulykke på land[rediger | rediger kilde]

V9s – Transportulykke på sjøen[rediger | rediger kilde]

V9t – Transportulykke i luften og i rommet[rediger | rediger kilde]

V98-V99 – Annen og uspesifisert transportulykke[rediger | rediger kilde]

W0n-X59 – Andre ulykker enn transportulykker[rediger | rediger kilde]

W0n – Fallulykker[rediger | rediger kilde]

W2s-W4t – Ulykke med ikke-levende mekaniske krefter[rediger | rediger kilde]

Herunder: W2s – Slag, støt, sammenstøt med gjenstand

W23 – Klemt, knust, presset i/mellom gjenstand(er)[rediger | rediger kilde]

W2t – Stukket med, skåret, truffet, klemt av verktøy, maskin, våpen, eksplosjon[rediger | rediger kilde]

W4s – Ulykke med høytrykksstråle, vibrasjon, støy[rediger | rediger kilde]

W4t – Ulykke med fremmedlegeme inn i eller gjennom øye, naturlig åpning, hud[rediger | rediger kilde]

W5n-W6n – Ulykke med levende mekaniske krefter[rediger | rediger kilde]

Herunder:W5n – Slått, truffet, bitt, stukket av person/dyr/plante

W6n – Mekanisk kontakt med torner eller skarpe plantedeler, mv[rediger | rediger kilde]

W7n-X59 – Andre ulykker[rediger | rediger kilde]

W7n – Ulykke med drukning og nestendrukning, kvelning og nestenkvelning[rediger | rediger kilde]

W8n – Ulykke med elektrisk kraft, stråling, omgivende temperatur og trykk[rediger | rediger kilde]

X0n – Ulykke med røyk, brann, flammer[rediger | rediger kilde]

X1n – Ulykke med varm væske, gass, overflate[rediger | rediger kilde]

X2n – Ulykke med giftig dyr/insekt/plante, ytre kontakt[rediger | rediger kilde]

X3n – Ulykke som skyldes naturkrefter, naturgitt hete og kulde[rediger | rediger kilde]

X4n – Forgiftning, etsing og annen påvirkning av giftige substanser som følge av ulykke[rediger | rediger kilde]

X5n – Overanstrengelse, reisesyke, vann- og matmangel[rediger | rediger kilde]

X58 – Påvirkning av annen spesifisert faktor ved ulykke[rediger | rediger kilde]

X59 – Påvirkning av uspesifisert faktor ved ulykke[rediger | rediger kilde]

X6n-Y3n – Andre skadetyper[rediger | rediger kilde]

X6n – Villet egenskade[rediger | rediger kilde]

X8n – Voldsskade, overfall[rediger | rediger kilde]

Y1n – Uklart om skade er påført med hensikt[rediger | rediger kilde]

Y3n – Skade etter lovhjemlet inngripen og krigshandlinger[rediger | rediger kilde]

Y4n-Y84 – Komplikasjoner ved medisinsk og kirurgisk behandling[rediger | rediger kilde]

Y4n-Y59 – Bivirkninger av legemidler og biologiske substanser korrekt tilført i profylaktisk eller terapeutisk dose[rediger | rediger kilde]

Y60-Y69 – Skade på pasient under medisinsk og kirurgisk prosedyre[rediger | rediger kilde]

Y70-Y82 – Skade på pasient som følge av svikt ved medisinsk utstyr i diagnostisk eller terapeutisk bruk[rediger | rediger kilde]

Y83-Y84 – Pasientreaksjon som følge av medisinsk eller kirurgisk prosedyre og senere komplikasjon til slike prosedyrer, hvis selve prosedyren forløp uten anmerkning om skade[rediger | rediger kilde]

Y85-Y89 – Sekvele og følgetilstand etter skade og annen ytre årsak til sykdom eller død[rediger | rediger kilde]

Y90-Y98 – Tilleggsinformasjon om andre faktorer som kan være medvirkende til sykdom eller død klassifisert annet sted[rediger | rediger kilde]

Kilder[rediger | rediger kilde]