Hydrazin

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hydrazin
Identifikatorer
CAS-nummer302-01-2
SMILESNN
Kjemiske egenskaper
Formel(NH2)2
Molar masse32,0452 g/mol
UtseendeFargeløs viskøs væske
Tetthet1021 kg/m3
Smeltepunkt°C
Kokepunkt114 °C
Damptrykk1 kP (ved 30,7 °C)
LøselighetBlandbar i vann
pKa8,10 (N2H5+)
pKb5,90
nD1,46044 (ved 22 °C)
Viskositet0,876 cP
Dipolmoment1,85 D
Termokjemiske egenskaper
Dannelsesentalpi ΔfHo29850,63 kJ/mol
Molar entropi So298121,52 J / (K • mol)
Farer
Hovedfarer
Helseskadelig Helseskadelig
Giftig og kreftfremkallende.
Flammepunkt52 °C
Tenntemperatur24 - 270 °C
Eksplosjonsgrense1,8 – 99,99%
LD5059–60 mg/kg (rotte oralt)
Relatert
Andre anionerTetrafluorhydrazin, Hydrogenperoksid, Difosfan, Difosfortetrajodid
Andre kationerOrganiske hydraziner
Andre lignende forbindelserAmmoniakk, Triazan, Diazen, Triazen, Tetrazen, Difosfen

Hydrazin (NH2)2 er et giftig og kreftfremkallende stoff, som lukter som ammoniakk, hvorfra det også utvinnes, men dets kjemiske egenskaper minner mer om vann. Det anvendes blant annet i rakettdrivstoff.

Ved forsøksdyr er det påvist kreft i neseslimhinnen, lunger, blodkar og tykktarm.

Se også[rediger | rediger kilde]