Gausel naturreservat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Koordinater: 58°54′13,093″N 5°44′10,914″Ø

Gausel naturreservat
VerneformNaturreservat
VernetemaEdelløvskog
Areal0,53
KommuneStavanger
Opprettet21.desember 1984

Gausel naturreservat
58°54′13″N 5°44′11″Ø

Gausel naturreservat, også kalt Gauselskogen, er et 53 dekar fredet område på Gausel i Stavanger.

Naturreservatet ble fredet 21.desember 1984 og ligger vest for riksvei 44. Formålet med vernet er å ta vare på et frodig skogsområde med et rikt fugleliv, i et ellers urbant område.

Reservatet inneholder edelløvskog, hovedsakelig eik, med innslag av alm, bjørk, bøk, hassel og lønn. Undervegetasjonen er svært rik. Skogen har et usedvanlig rikt fugleliv og utgjør et viktig hekkeområde for spurvefugl. De siste registreringene fra 2009 viser at hekkebestanden er i sterk tilbakegang.[1]

Bilder fra slutten av 1800-tallet viser at området da var nokså åpent. Skogen er derfor antagelig av nokså ens alder og ikke så mye over 100 år. I bunnvegetasjonen finner en lundstjerneblom, stankstorkenebb, gaukesyre og hvitveis, samt bregnearter som geittelg og skogburkne. Flere fremmede arter har spredd seg fra hageavfall, blant annet den amerikanske sildreplanten telima (Telima grandiflora). Lundstjerneblom, som tidligere fantes i store deler av skogen, finnes i dag bare flekkvis.

Skogsområdet inneholder en rekke kulturminner. Arkeologisk Museum i Stavanger registrerte i 1999 hele 98 røyser her, der de fleste antagelig er gravrøyser. Røysene er ikke daterte, men de stammer mest sannsynlig fra jernalderen. I tillegg ble det registrert to hustufter, to gardfar og en hulvei.[1] En gardfar er en rest etter et steingjerde.

Naturvernforbundet fremmet forslag til Stavanger kommune å gjennomføre tiltak for å hindre at platanlønn overtar for den naturlige vegetasjonen i området.[2] En skjøtselsplan for området ble utarbeidet i 2009, og de første tiltakene ble igangsatt i 2010: En rekke platannlønn er blitt felt eller ringbarket, for å gi en rikere bunnflora. Felte trær blir latt liggende i skogen, slik at død ved kan gi et levested for insekter og andre smådyr.[1]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b c Informasjonsplakat i kanten av Gauselskogen, 2013
  2. ^ Ryggjavern nr.3 2007[død lenke]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]