Frp-skattesaken

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Frp-skattesaken er en sak som ble avslørt i 2006 av VG, der det kom frem at FrPs stortingsrepresentanter ni år tidligere skulle ha gjennomført luksusreiser til utlandet med sine ektefeller på stortingsgruppens regning.

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

De seks i Frp’s stortingsgruppe i perioden 1995-1997 var på slutten av 90-tallet på en rekke utenlandsturer (bl.a til Roma, London, Istanbul og Madrid[1]) sammen med sine ektefeller. Regningene ble betalt av Frp’s stortingsgruppe. Det ble overført penger fra stortingsgruppen til Fremskrittspartiet på 416 512 kroner til en hemmelig reisekonto. Overføringen skjedde i 1997, og kontoen var i daværende Kreditkassen. Beløpet ble fordelt på de daværende stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Jan Simonsen, Fridtjof Frank Gundersen, Øystein Hedstrøm, Hans J. Røsjorde og John Alvheim. Kontoen sto i Eli Hagens navn. Det ble ikke ført regnskap over midlene som ble overført til denne kontoen.[2]

Vurderingen av Skattemyndighetene[rediger | rediger kilde]

Oslo ligningskontor varslet Økokrim da de mente at det var foregått lovbrudd, men Økokrim la saken til side, fordi forholdene lå for langt tilbake i tid.[3]

Oslo ligningskontor gjennomførte bokettersyn av de siste ti års regnskaper i Frp’s stortingsgruppe. Skattemyndighetene mente det skulle vært levert inn lønns- og trekkoppgaver for i alt 1,1 million i løpet av perioden 1995–2005. I tillegg mente ligningskontoret at det burde vurderes om til sammen 1,5 mill. i tillegg skulle vurderes som lønns- og trekkpliktige ytelser.

Rapport fra Oslo ligningskontor[rediger | rediger kilde]

Det ble utarbeidet en rapport av Oslo ligningskontor der det stod følgende: «Etter vår vurdering er det forhold som kan trekke i retning av at overføringen av kr. 416 512 fra stortingsgruppen til den nyopprettede bankkontoen i november 1997 er en lønnsoppgavepliktig ytelse som skulle vært tatt med i grunnlaget for arbeidsgiveravgift».[4]

Rapporten dokumenterte følgende[5]:

  • Reisekontoen har stått i Eli Hagens navn. Ekteparene Hagen, samt Øystein Hedstrøm er de tre eneste personene som har hatt disposisjonsrett over kontoen.
  • Hagen sier i sin redegjørelse at det ikke ble ført noe slags regnskap over pengene han overførte fra stortingsgruppen.
  • Bankkontoen ble kalt «Stiftelsen Frp Gruppen 93-97». Men i rapporten fra ligningskontoret slås det fast at kontoen ikke tilhører noen lovlig stiftelse.
  • Hagen har opplyst til ligningskontoret at det ikke finnes møtereferater eller annen dokumentasjon om sakene rundt kontoen.

Skattekrav[rediger | rediger kilde]

Oslo ligningskontor sendte 17. desember 2007 et skattekrav på 70 000 kroner til Carl I. Hagen og de fem andre som satt i Frp’s stortingsgruppe i perioden 1995-1997.[6]

Uttalelser[rediger | rediger kilde]

Fremskrittspartiet om saken[rediger | rediger kilde]

Fremskrittspartiets leder, Siv Jensen, kommenterte pengebruken på sosiale kostnader med at partiet ønsket å ivareta stortingsrepresentantene sitt velvære. «Vi er opptatt av at våre stortingsrepresentanter som ikke bor i Oslo, og som er mye borte fra sine familier og ektefeller. Det er lett for ektefellene å bli sjalu, så det er viktig å inkludere dem så de vet hva vi holder på med».[7]

Fremskrittspartiet valgte i perioden før valget i 2007 å ikke offentliggjøre rapporten fra ligningsmyndighetene, noe partiet fikk kritikk for,[8] selv om Hagen året før uttalte: «Vi har intet å skjule».[9]

Generalsekretær Geir Mo har selv bekreftet at partiet i ni år hadde en reisekonto med penger til stortingsgruppen.[10]

Andre om saken[rediger | rediger kilde]

Per-Kristian Foss sa like etter saken ble avslørt i 2006: «- Det er pinlig bruk av penger å operere med denne type personlige håndpenger».[11]

Olav Gunnar Ballo uttalte: «Jeg vil minne om at Carl I. Hagen for tre år siden gikk veldig hardt ut mot statsråd Victor D. Norman i forbindelse med statsrådens representasjonsutgifter. Det var en sak som lå i en gråsone, mens det som beskrives i tirsdagens VG-oppslag ligger er i en helt annen kategori».[6]

Eva Joly kommenterte saken ved å si: «Jeg vil ikke hakke på ham, men si at jeg tror at Hagen nå kanskje føler hvordan det er å bli satt i gapestokken».[12]

Endrede regler[rediger | rediger kilde]

Avsløringene resulterte i at Stortingets presidentskap innførte strengere regler for partigruppenes bruk av bevilgede midler. Fremskrittspartiet var det eneste partiet som stemte imot endringen.[13]

Anmeldelse[rediger | rediger kilde]

Jan Simonsen anmeldte i januar 2008 Carl I. Hagen og kona Eli Hagen for sine manglende regnskap. Simonsen mente at mangelen på regnskapsførsel førte til at han feilaktig fikk et stort skattekrav.[14]

Referanser[rediger | rediger kilde]