Einunna kraftverk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Einunna kraftverk
Einunna kraftverk.JPG
Det gamle kraftverket fra 1955.
LandNorge
StedFolldal
MagasinMarkbulidammen
Prod.start1955
EierØsterdalen Kraftproduksjon
OperatørHafslund Eco Vannkraft
Tekniske data
Slukeevne9,0 kubikkmeter per sekund
Fallhøyde125 meter[1]
Effekt9,6 megawatt[1]
Årsproduksjon60 gigawattime[1]

Einunna kraftverk
62°13′53″N 10°20′32″Ø
Einnunnfossen i elva Einunna

Einunna kraftverk er et vannkraftverk i Folldal kommune i Innlandet.

Verket ble bygget i 1955 og ombygget og modifisert i 1971. Et nytt kraftverk ble satt i drift i 2019.

Kraftverket utnytter fallet på 125 meter i elven Einunna som er en del av Glommavassdraget. Midlere årlig tilsig er 184 millioner m³. Markbulidammen er inntaksmagasin og reguleres mellom 855 og 858 moh. Kraftverket har 3 reguleringsmagasiner: Fundin, Elgsjøen og Marsjøen.

Installert effekt var 9,6 MW fordelt på to francisturbiner. Midlere årsproduksjon er på 60 GWh.

Vannet fra kraftverket overføres videre til Savalen gjennom en 4,5 km lang tunnel. Savalen er magasin for Savalen kraftverk

Eier er Østerdalen Kraftproduksjon AS / E-CO Energi.

Konsesjonssøknad for ny Einunna kraftverk[rediger | rediger kilde]

Glommens og Laagens Brukseierforening har sammen med Østerdalen Kraftproduksjon AS i juni 2008 søkt om konsesjon til økt regulering av Markbuliadammen og bygging av nytt Einunna kraftverk[2]. Det er søkt om tre ulike alternativer for tilleggsregulering: 7, 9 eller 10 m oppdemming i forhold til i dag. I henhold til planen skal det bygges en ny reguleringsdam ca. 300 m nedstrøms eksisterende dam. Her planlegges det en steinfyllingsdam med morenekjerne. For de to alternativene med størst økning av dagens regulering må det i tillegg bygges en ny sperredam i Moskardet. Oppdemningen fører til at arealet av vannmagasinet blir betydelig større enn i dag. Dagens kraftverk erstattes av et nytt kraftverk i fjell rundt 400 m nordvest for det eksisterende. Det planlegges ny tunnel i fjell for overføring fra reguleringsdam til kraftverket. Deponi for tunnelmasser plasseres ca. 200 m sørvest for eksisterende kraftstasjon.

Det ble planlagt en vertikal francisturbin med ytelse 24 MW og maksimal slukeevne (vannføring) på 18 m3/s[2]. Årlig middelproduksjon er estimert til 106,3 GWh for det største alternativet, 105,2 GWh for det midlere og 102,1 GWh for det minste. Med den nye reguleringen vil et uutnyttet fall og gi bedre utnyttelse av dagens fallhøyde. Med alternativ 1 vil årsproduksjonen øke med 57,7 Gwh i forhold til dagens produksjon. Utbyggingen vil gi økt fornybar energi.

Innstilling fra NVE[rediger | rediger kilde]

NVE har i sin innstilling av 10. april 2012 til Olje- og energidepartementet frarådet økt regulering av Markbulia, fordi skader og ulemper for allmenne og private interesser er større en fordelene[2]. Det vil få store negative konsekvenser for det nasjonalt viktig kulturlandskapet i Einunngsdalen, samt også for verdifulle naturtyper og arter. Blant annet er det rødelistede arter som vil bli berørt. Videre vil det bli negative konsekvenser for tradisjonell seterdrift, friluftsliv og reiseliv. I Knutshøområdet er det villrein og hensynet til denne har også betydning for vurderingen.

NVE sier i sin innstilling av bygging av nytt Einunna kraftverk uten bygging av ny dam er et alternativ som søkeren heller bør vurdere. Dette vil være et lite konfliktfylt alternativ.

Lokalt engasjement[rediger | rediger kilde]

Planene for oppdemming av en større del av Markbulia har ført til stort lokalt engasjement både fra næringinteresser, naturvernorganisasjoner og fra privatpersoner[2]. En underskriftskampanje samlet over 2000 underskrifter fra 2007 til 2012 der det protesteres mot planene. Et tilhørende opprop beskriver området som et av de viktigste kulturlandskapene i Hedmark.

Nytt kraftverk 2019[rediger | rediger kilde]

De store planene med ny kraftstasjon i fjell og ny dam ble skrinlagt.

Kraftverket er fornyet med et tilbygg hvor det står en ny francisturbin på 9990 kVA fra Spetals Verk. Denne ble satt i drift uke 43 i 2019.[3]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b c «Einunna». Hafslund Eco Vannkraft. Besøkt 19. april 2020. 
  2. ^ a b c d [1] www.nve.no - Konsesjonssøknader - Økt regulering i Markbulia og nytt Einnunna kraftverk
  3. ^ «Spetals Verk 17. desember 2019: Einunna kraftverk – Idriftsatt». 

Kilder[rediger | rediger kilde]