Diakonhjemmet sykehus

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «Diakonhjemmet Sykehus»)
Diakonhjemmet sykehus
Foto: Hans A. Rosbach
Offisielt navnDiakonhjemmet Sykehus AS
Org.formAksjeselskap
Org.nummer982791952
BransjeSykehus
Etablert1890
MorselskapDet norske Diakonhjem
HovedkontorOslo
LandNorge
StyrelederIngunn Moser
Adm.dir.Jan Frich
Antall ansatte 1 700[1] (2020)
Nettsteddiakonhjemmetsykehus.no
Kart
Diakonhjemmet sykehus
59°56′10″N 10°42′15″Ø

Diakonhjemmet sykehus er et lokalsykehus i Oslo som tilbyr spesialisthelsetjenester på henholdsvis Steinerud (fysisk helse), Vinderen (psykisk helse) og Hovseter (barne- og ungdomsdompsykiatrisk poliklinikk, BUP Vest). Sykehuset eies av den ideelle stiftelsen Det norske Diakonhjem, og har avtale med Helse Sør-Øst om å ivareta lokalsykehusfunksjon for tre bydeler vest i Oslo: Vestre Aker, Ullern og Frogner. Administrasjon, de somatiske avdelinger og Alderspsykiatrisk avdeling ligger på Diakonhjemmets område på Frøen/Steinerud. VID vitenskapelige høgskole (tidligere Diakonhjemmet Høgskole), som også eies av Det norske Diakonhjem og som blant annet utdanner sykepleiere, ligger i tilknytning til sykehuset. De øvrige psykiatriske avdelinger er lokalisert på Vinderen.

Det er ca. 1 700 fast ansatte ved sykehuset og ca. 1 350 faste årsverk.

Behandlingstilbud[rediger | rediger kilde]

Sykehuset tilbyr spesialisthelsetjenester innen medisin, kirurgi (for voksne) og psykiatri for bydelene Vestre Aker, Ullern og Frogner i Oslo, med nærmere 150 000 innbyggere. Sykehuset har også regionsykehusfunksjon innen revmatologi og revmakirurgi, samt funksjon som kompetansesenter innen psykisk helse og arbeid, revmatologisk rehabilitering og psykofarmakologi. Sykehuset samarbeider med bydelene om tre FACT-team (fleksibel aktiv oppsøkende behandling) innen allmennpsykiatri, rus/psykiatri og alderspsykiatri. Innen psykiatri tilbys tjenester til barn og unge på BUP Vest (barne- og ungdomspsykiatri) på Hovseter, til eldre på Alderspsykiatrisk avdeling på Steinerud og til øvrige pasienter på Voksenpsykiatrisk avdeling på Vinderen. Sykehuset har også et utvidet sektoransvar for eldre med behov for psykiatrisk behandling og eldre med bruddskader fra andre bydeler, et område med til sammen ca. 330 000 personer. Diakonhjemmet sykehus samkjører behandlingstilbudene til den eldre pasient. Under begrepet Helsetjenester til eldre inkluderes ulike faggrupper og disipliner innen både kirurgi, medisin og psykiatri, med tjenester rettet mot denne pasientgruppen. Avdeling for medisinsk biokjemi og Senter for psykofarmakologi er akkrediterte avdelinger etter internasjonale standarder.

Utdanning og forskning[rediger | rediger kilde]

Diakonhjemmet sykehus er praksisplass for utdanning innen flere helseprofesjoner, der leger og sykepleiere utgjør den største gruppen. Det er flere professorer knyttet til sykehuset, innen revmatologi, psykofarmakologi, medisin og psykiatri. Innenfor revmatologi har Diakonhjemmet sykehus siden 2008 vært godkjent som Eular Center of Excellence, som betyr at avdelingen er blant de 18 ledende revmatologiske forskningsmiljøer i Europa. Revmatologisk avdeling har også i oppdrag fra Helse Sør-Øst å utvikle et regionalt forskningsnettverk innen revmatologi.

Tjenesten «Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering» ble opprettet 1999, med hovedoppgave å samle, utvikle og formidle kunnskap om rehabilitering for mennesker med revmatiske sykdommer. I 2024 ble navnet skiftet til «Enhet for helsetjenesteforskning og innovasjon» (EHI).

I mai 2022 åpnet REMEDY, et forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer. Senteret skal koordinere et nasjonalt nettverk av sykehusavdelinger og rehabiliteringsinstitusjoner.

Det foregår systematisk forskning og formidling innen Helsetjenester til eldre. Dette skjer også i nært samarbeid med VID vitenskapelige høyskole, som blant annet har etablert et masterstudium i helsetjenester til eldre. Diakonhjemmet sykehus er blant de sykehusene i landet med størst forskningsproduksjon.[trenger referanse]

Historie[rediger | rediger kilde]

Sykehuset startet i lokalene til Magdalenahjemmet på Lindern i 1890. De nåværende bygninger ble reist i 1900 og er senere jevnlig utvidet. I 1980 ble det etablert revmatologisk avdeling og poliklinikk ved sykehuset. Ny postoperativ- og intensivavdeling ble bygget, og likedan nye lokaler for ergoterapi og fysioterapi. I 1998 ble Psykiatrisk avdeling, DPS Vinderen, Senter for Psykofarmakologi (SFP), samt Alderspsykiatrisk avdeling Søndre Borgen, en del av Diakonhjemmet sykehus. I 2006 ble Mentalhygienisk Rådgivningskontor innlemmet i sykehuset, som barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP Vest).

I løpet av de siste femti årene er Diakonhjemmet Sykehus blitt slik man kjenner det i dag: Et lokalsykehus med ansvar for akutt- og elektiv behandling innen medisin, kirurgi, revmatologi, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for bydelene Vestre Aker, Ullern og Frogner. I tillegg har sykehuset flere nasjonale og regionale funksjoner og samarbeider tett med de andre sykehusene i Oslo om fordeling av spesialiserte funksjoner. Sykehuset avhjelper også Helse Sør-Øst med akuttpasienter fra Groruddalen.

Sykehuset samarbeider tett med de andre virksomhetene i Diakonhjemmet og med andre høyskoler og universiteter. Sykehuset har helt fra starten deltatt i utdanningen av diakonene. Diakonelevene fikk opplæring som sykepleiere. Sykehuset har alltid vært et viktig praksissted både for sykepleiere, leger og andre helsefaglige utdanninger.

Fra 1. januar 2001 ble sykehuset et eget aksjeselskap heleid av stiftelsen Diakonhjemmet.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Om Diakonhjemmet sykehus Arkivert 29. juni 2021 hos Wayback Machine.

Diakonhjemmets historie Arkivert 29. juni 2021 hos Wayback Machine.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]