Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, forkortet BUP, er et tilbud i spesialisthelsetjenesten for barn og ungdom i Norge. Arbeidet er organisert som et poliklinisk tilbud innen psykisk helsevern for barn og unge. BUPs hovedoppgaver er å hjelpe barn fra 0 til 17 år og deres familier i form av utredning, behandling, rådgivning og tilretteligging knyttet til psykiske vansker, atferdsvansker og læringsvansker.

BUP er først og fremst et tilbud for å ta hånd om problemer som ikke kan løses i de kommunale helsetjenestene, som hos fastlege, helsesykepleier, skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), utekontakten eller barnevernet. Flere ulike yrkesgrupper, som psykolog, barnepsykiater, familieterapeut, nevropsykolog, kliniske pedagog og klinisk sosionom deltar. BUP utreder og behandler i samarbeide med primære omsorgspersoner og førstelinjetjenester.

Ordningen skal være til hjelp ved for eksempel depresjon, angst, konsentrasjonsproblemer, atferdsvansker, ettervirkninger ved traumatiske opplevelser og søvnproblemer, samt vanskelige relasjoner, for eksempel i forhold til foreldre, søsken, venner eller lærere.

Det er kun lege, psykolog eller leder for barneverntjenesten eller sosialtjenesten som kan henvise til BUP.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Brosjyrer om BUP utgitt av Nordlandssykehuset

Autoritetsdata