Deltabaryon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Partikkelfysikk
Teorier
Standardmodellen
Kvantemekanikk
Kvantefeltteori (QFT)
Kvanteelektrodynamikk (QED)
Kvantekromodynamikk (QCD)
Den spesielle relativitetsteorien
Vekselvirkning
Sterk kjernekraft
Elektromagnetisme
Svak kjernekraft
Gravitasjon
Fargekraft
Elementærpartikler
Fermioner
Kvarker
Oppkvark
Nedkvark
Særkvark
Sjarmkvark
Bunnkvark
Toppkvark
Leptoner
Elektron
Positron
Nøytrino
Myon
Tau
Bosoner
Gauge-bosoner
Foton
W- og Z-bosoner
Gluon
Graviton
Higgs-boson
Sammensatte partikler
Hadroner
Mesoner
Pion
Baryoner
Proton
Nøytron
Atomkjerner
Atomer
Molekyler
Egenskaper
Energi
Bevegelsesmengde
Elektrisk ladning
Spinn
Paritet
Isospinn
Svakt isospinn
Fargeladning
Kjernefysikk
Atom

Et deltabaryon (Δ) er et forholdsvis lett baryon (1232 MeV/c2). Det består kun av opp- og nedkvarker, i kombinasjoner som gir 3/2 spinn.

Det finnes fire forskjellige deltabaryoner:

  • Delta pluss pluss++): Består av tre oppkvarker (uuu), og henfaller til et positivt pion og et proton++ > π+ + p)
  • Delta pluss+): Består av to oppkvarker og en nedkvark (uud), og henfaller til et positivt pion og et nøytron, eller et nøytralt pion og et proton (Δ+ > π+ + n ELLER Δ+ > π0 + p)
  • Delta null0): Består av en oppkvark og to nedkvarker (udd), og henfaller til et nøytralt pion og et nøytron, eller et negativt pion og et proton (Δ0 > π0 + n ELLER Δ0 > π- + p)
  • Delta minus-): Består av tre nedkvarker (ddd), og henfaller til et negativt pion og et nøytron
    - > π- + n)

MERK: Delta pluss og delta null, må IKKE forveksles med protoner og nøytroner selv om de består av de samme kvarkene. Forskjellen består i at nukleonene har 1/2 spinn, mens deltabaryonene har 3/2 spinn.

Δ++ har den uvanlige +2 ladningen, og oppdagelsen av denne partikkelen var svært viktig under utviklingen av kvarkteorien.

Det forekommer at Δ+ og Δ0, ikke henfaller slik det står beskrevet ovenfor. Noen sjeldene henfall der pionet er byttet ut med et foton, har blitt observert. Henfallene blir da seende slik ut:
Δ+ > p + γ
Δ0 > n + γ