Tau (elementærpartikkel)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Partikkelfysikk
Teorier
Standardmodellen
Kvantemekanikk
Kvantefeltteori (QFT)
Kvanteelektrodynamikk (QED)
Kvantekromodynamikk (QCD)
Den spesielle relativitetsteorien
Vekselvirkning
Sterk kjernekraft
Elektromagnetisme
Svak kjernekraft
Gravitasjon
Fargekraft
Elementærpartikler
Fermioner
Kvarker
Oppkvark
Nedkvark
Særkvark
Sjarmkvark
Bunnkvark
Toppkvark
Leptoner
Elektron
Positron
Nøytrino
Myon
Tau
Bosoner
Gauge-bosoner
Foton
W- og Z-bosoner
Gluon
Graviton
Higgs-boson
Sammensatte partikler
Hadroner
Mesoner
Pion
Baryoner
Proton
Nøytron
Atomkjerner
Atomer
Molekyler
Egenskaper
Energi
Bevegelsesmengde
Elektrisk ladning
Spinn
Paritet
Isospinn
Svakt isospinn
Fargeladning
Kjernefysikk
Atom

Et tauon er en elementærpartikkel i gruppen leptoner.

Antipartikkelen til tauonet kalles antitauon. Partikkelen og antipartikkelen har identiske egenskaper, bortsett fra at de har motsatt ladning. Se tabell.

Ladet partikkel / antipartikkel
Navn Symbol Elektrisk ladning Masse(GeV) Masse (i elektronmasser) Spinn(h/2π)
Tau −1 1.777 3 491 1/2
Antitauon +1 1.777 3 491 1/2