Lepton

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Partikkelfysikk
Teorier
Standardmodellen
Kvantemekanikk
Kvantefeltteori (QFT)
Kvanteelektrodynamikk (QED)
Kvantekromodynamikk (QCD)
Den spesielle relativitetsteorien
Vekselvirkning
Sterk kjernekraft
Elektromagnetisme
Svak kjernekraft
Gravitasjon
Fargekraft
Elementærpartikler
Fermioner
Kvarker
Oppkvark
Nedkvark
Særkvark
Sjarmkvark
Bunnkvark
Toppkvark
Leptoner
Elektron
Positron
Nøytrino
Myon
Tau
Bosoner
Gauge-bosoner
Foton
W- og Z-bosoner
Gluon
Graviton
Higgs-boson
Sammensatte partikler
Hadroner
Mesoner
Pion
Baryoner
Proton
Nøytron
Atomkjerner
Atomer
Molekyler
Egenskaper
Energi
Bevegelsesmengde
Elektrisk ladning
Spinn
Paritet
Isospinn
Svakt isospinn
Fargeladning
Kjernefysikk
Atom
Et lepton er også en enhet for valuta.

Lepton er i fysikk en partikkel hvis det har spinn 1/2 og ikke erfarer fargekraft. Leptoner danner en familie elementærpartikler som skiller seg fra gauge-bosonene og kvarkene.

Navnet «lepton» kommer fra det greske λεπτόν, som betyr «liten» eller «tynn». Dette navnet har sitt opphav før oppdagelsen av et spesielt tungt lepton, tau-leptonet. Tau-leptonet har nesten dobbelt så stor masse som et proton.

Det finnes 12 kjente typer leptoner, hvorav 3 er materiepartikler (elektronet, myonet og tau-leptonet), 3 nøytrinoer, og deres 6 respektive antipartikler. Alle kjente ladde leptoner har en enkelt negativ eller positiv elektrisk ladning (avhengig av om de er partikler eller antipartikler), og alle nøytrinoene og antinøytrinoene er elektrisk nøytrale. Generelt forblir antallet leptoner av samme type (elektroner og elektron nøytrinoer; myoner og myon nøytrinoer; tauoner og tau nøytriner) det samme når partikler vekselvirker. Dette er kjent som bevaring av leptontall.

En tabell over leptonene[rediger | rediger kilde]

Ladet partikkel / antipartikkel
Navn Symbol Elektrisk ladning Masse(GeV)
Elektron / Antielektron (positron) −1 / +1 0.000511
Myon / Antimyon −1 / +1 0.1056
Tau / Antitauon −1 / +1 1.777
Nøytrino / antinøytrino
Navn Symbol Elektrisk ladning Masse(MeV)
Elektron nøytrino / Elektron antinøytrino 0 <0.000003
Myon nøytrino / Myon antinøytrino 0 <0.19
Tau nøytrino / Tau antinøytrino 0 <18.2

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

  • Particle Data Group. Denne gruppen samler informasjon om partiklenes egenskaper.
  • Leptoner fra Georgia State University er en kort oppsummering av leptonet.