Hadron

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Partikkelfysikk
Teorier
Standardmodellen
Kvantemekanikk
Kvantefeltteori (QFT)
Kvanteelektrodynamikk (QED)
Kvantekromodynamikk (QCD)
Den spesielle relativitetsteorien
Vekselvirkning
Sterk kjernekraft
Elektromagnetisme
Svak kjernekraft
Gravitasjon
Fargekraft
Elementærpartikler
Fermioner
Kvarker
Oppkvark
Nedkvark
Særkvark
Sjarmkvark
Bunnkvark
Toppkvark
Leptoner
Elektron
Positron
Nøytrino
Myon
Tau
Bosoner
Gauge-bosoner
Foton
W- og Z-bosoner
Gluon
Graviton
Higgs-boson
Sammensatte partikler
Hadroner
Mesoner
Pion
Baryoner
Proton
Nøytron
Atomkjerner
Atomer
Molekyler
Egenskaper
Energi
Bevegelsesmengde
Elektrisk ladning
Spinn
Paritet
Isospinn
Svakt isospinn
Fargeladning
Kjernefysikk
Atom

Hadroner er partikler som er bygget opp av kvarker. Det finnes to typer hadroner: Mesoner som består av én kvark og én anti-kvark, og baryoner som består av tre kvarker. Andre kombinasjoner kan eksistere, slik som tetrakvarker (eksotiske mesoner) og pentakvarker (eksotiske baryoner), men pr. 2010 finnes det ingen beviser for at disse eksisterer.

De best kjente mesonene er pioner og kaoner, mens de mest kjente baryonene er protoner og nøytroner.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Kvarkstrukturen hos et proton