Personvernombud

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Personvernombud er en ordning fastsatt i personvernforordningen som innebærer at virksomheter oppnevner et ombud som har et særlig ansvar for de problemstillingene i bedriften som gjelder personopplysninger. Oppgavene vil typisk være å påse at virksomheten etterlever personvernreglene.[1][2]

Dersom den behandlingsansvarlige er en offentlig myndighet (med visse unntak for domstolene mv.) eller en virksomheter med over 250 ansatte, er det obligatorisk å oppnevne et personvernombud. Det samme gjelder databehandlere hvor kjerneoppgaven er behandling av personopplysninger. Andre virksomheter kan fritt velge om de vil oppnevne et personvernombud. Krav til utnevning av ombudet og rammer for oppgaveutførelsen fremgår av forordningens artikler 35–37.[3]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]