Crafoordprisen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Kong Carl XVI Gustav deler ut Crafoordprisen for 2009 til Tadamitsu Kishimoto

Crafoordprisen er en pris som skal belønne og fremme grunnleggende forskning innen vitenskaplige disipliner som havner utenfor Nobelprisens emneområder. Disse områdene innbefatter astronomi, biologi (framfor alt økologi), geovitenskap, matematikk, og forskning på sykdommen polyartritt (reumatisme). Prisen ble opprettet i 1980 av Holger Crafoord, som kommersialiserte den kunstige nyren og grunnla selskapet Gambro, sammen med ektefellen Anna-Greta Crafoord. Holger Crafoord led selv av polyartritt. Crafoordprisen ble utdelt for første gang i 1982. Prisen administreres av Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) i Stockholm.

Bare én pris deles ut årlig, og følger et treårig skjema der prisutdeling første år skjer i astronomi eller matematikk, andre år i geovitenskap og tredje år i biologi, hvorpå skjemaet gjentas. Prisen i polyartrittforskningen deles bare ut når det er konstatert at det gjort slike vitenskapelige framsteg, at en pristildeling kan begrunnes. Dette har hittil skjedd to ganger, i 2000 og i 2004. Da ble denne prisutdelingen lagt til fjerde året i skjemaet. I september 2007 besluttet KVA at prisen i polyartrittforskningen kom til å bli delt ut i 2009, fulgt av geovitenskap i 2010.[1]

Prisen deles ut i april måned i Lund, og i likhet med de nobelpriser som deles ut i Stockholm er Sveriges konge prisutdeler.

Prissummen er nå på 500 000 USD, og skal anvendes for pristakerne fortsatte forskning.

Liste over crafoordpristakere[rediger | rediger kilde]

Årstall Fagfelt Bilde Prisvinnere Nasjonalitet Begrunnelse
2012 Astronomi Reinhard Genzel Reinhard Genzel Tyskland Tyskland «for deres observasjoner av stjernenes kretsing rundt galaksens sentrum, noe som indikerer tilstedeværelse av et supermassivt svart hull»
Andrea M. Ghez USA USA
Matematikk Jean Bourgain Belgia Belgia «for deres briljante og banebrytende arbeider innen harmonisk analyse, partiell differensial likninger, ergodisk teori, tallteori, kombinatorikk, funksjonell analyse og teoretisk informatikk»
Terence Tao Terence Tao Australia Australia
USA USA
2011 Biovitenskap Ilkka Hanski Ilkka Hanski Finland Finland «for hans pionerstudier om hvordan romlige variasjoner påvirker dynamikken til dyre- og plantebestander»
2010 Geovitenskap Walter Munk Walter Munk USA USA «for hans pionerinnsats og fundamentale bidrag til vår forståelse av havsirkulasjon, tidevann og bølger, og deres rolle i jordens dynamikk»
2009 Polyartrittforskning (leddgikt) Charles Dinarello Charles Dinarello USA USA «for sine pionerinnsatser ved isolering av interleukiner, og bestemmelse av deres egenskaper og betydning ved begynnelsen av inflammatoriske sykdommer»
Tadamitsu Kishimoto Tadamitsu Kishimoto Japan Japan
Toshio Hirano Toshio Hirano Japan Japan
2008 Astronomi Rashid A Sunyajev Russland Russland «For hans avgjørende innsats innen høyenergiastrofysikk og kosmologi, spesielt prosesser og dynamikk rundt svarte hull og neutronstjerner og påvisningen av den diagnostiske kraften hos strukturer i bakgrunnstrålingen»
Matematikk Maxim Kontsevich Maxim Kontsevich Russland Russland
Frankrike Frankrike
«for deres viktige innsats innen matematikken inspirert av moderne teoretisk fysikk»
Edward Witten writing on a blackboard Edward Witten USA USA
2007 Biologi Robert Trivers USA USA «for hans fundamentale analyse av sosial evolusjon, konflikt og samarbeide»
2006 Geovitenskap Wallace Broecker USA USA «for hans innovative og nydannede forskning om den globale karbonsyklusen i havet – atmosfæren – biosfæren og deres samspill med klimaet»
2005 Astronomi James E. Gunn USA USA «for deres bidrag til forståelsen av universets storskala struktur»
James Peebles USA USA
Martin Rees at Jodrell Bank in 2007.jpg Martin Rees Storbritannia Storbritannia
2004 Polyartrittforskning (leddgikt) Eugene Butcher USA USA «for deres studier av de molekylære mekanismene bak migrasjonen av hvite blodlegemer ved helse og sykdom»
Timothy Springer
2003 Biologi Carl Woese USA USA «for hans oppdagelse av en tredje hovedgruppe livsformer»
2002 Geovitenskap Dan McKenzie Storbritannia Storbritannia «for hans grunnleggende bidrag til forståelsen av litosfærens dynamikk, særlig plate-ektonikken, dannelsen av sedimentasjonsbassenger og jordmantelens smelting»
2001 Matematikk Alain Connes Frankrike Frankrike «for hans dyptpløyende arbeide innen teorien om operatoralgebraer og for at han har vært en av grunnleggerne av den ikke-kommutative geometrien»
2000 Polyartrittforskning Marc Feldmann Storbritannia Storbritannia «for identifisering av TNF-blokkering som en effektiv terapiprinsipp ved reumatoid artritt»
Ravinder N. Maini
1999 Biologi Ernst Mayr in 1994, after receiving an honorary degree at the University of Konstanz Ernst Mayr USA USA «for grunnleggende bidrag til den begrepsmessige utviklingen av den evolusjonære biologien»
George C. Williams
John Maynard Smith Storbritannia Storbritannia
1998 Geovitenskap Don L. Anderson USA USA «for grunnleggende bidrag til kunnskapen om strukturer og prosesser i det indre av jorden»
Adam M. Dziewonski
1997 Astronomi Fred Hoyle Storbritannia Storbritannia «for pionerinnsats hva gjelder studiet av kjerneprosesser i stjernene og stjernene utvikling»
Edwin E. Salpeter USA USA
1996 Biologi Robert May Storbritannia Storbritannia «for sin banebrytende økologiske forskning vedrørende teoretisk analyse av populasjoners, samfunns og økosystems dynamikk»
1995 Geovitenskap Willi Dansgaard Danmark Danmark «for grunnleggende innsats i utviklingen av isotopgeologiske analysestudier for studium av klimavariasjoner under kvartærperioden»
Nicholas John Shackleton Storbritannia Storbritannia
1994 Matematikk Simon Donaldson Storbritannia Storbritannia «for utviklingen av ikke-lineær teknikk i differensialgeometri som har ledet til løsningen av flere viktige problemer»
Shing-Tung Yau USA USA
1993 Biologi Seymour Benzer.gif William D. Hamilton Storbritannia Storbritannia «for banebrytende genetiske og sinnsfysiologiske studier av oppførselsmutanter hos bananfluen»
Seymour Benzer USA USA
1992 Geovitenskap Adolf Seilacher Tyskland Tyskland «for hans banebrytende forskning innen livets utvikling i samspill med miljøet, dokumentert i geologiske formasjoner»
1991 Astronomi Allan Sandage USA USA «for viktige aldersbestemmelser av stjernesystem og for nøyaktig bestemmelser av universets avstandsskala og alminnelige utvikling, uttrykt gjennom Hubble-parameteren Ho, og for oppdagelsen av radiotause kvasarer»
1990 Biologi Paul R. Ehrlich USA USA «for den øy biogeografiske teorien om artsrikdom og dynamikken i organismesamfunn på øyer og i biotopfragment med ulike isoleringsgrad»
Edward Osborne Wilson Edward O. Wilson
1989 Astronomi James Van Allen James Van Allen USA USA «for hans pionerinnsats i utforskningen av verdensrommet, spesielt hans oppdagelse av de energirikt laddede partikler som er fanget inn i jordens magnetfelt og som danner strålebelten - ofte kalt Van Allen-beltene-omkring jorden»
1988 Matematikk Deligne.jpg Pierre Deligne USA USA «for deres fundamentale innsatser innen algebraisk geometri»
Alexander Grothendieck.jpg Alexander Grothendieck[a] Frankrike Frankrike
1987 Biologi Eugene P. Odum USA USA «for deres pioner innsats innen feltet økosystemene økologi»
Howard T. Odum
1986 Geovitenskap Claude Allègre Frankrike Frankrike «for banebrytende innsats ved studiet av isotopkjemiske relasjoner og de geologiske tolkningsmuligheter som disse byr på»
Gerald Joseph Wasserburg USA USA
1985 Astronomi Lyman Spitzer, Jr. USA USA «for grunnleggende pionerundersøkelser av praktisk talt alle aspekter av det interstellare mediet, kulminert i resultatene fra Copernicussatelliten»
1984 Biologi Daniel Janzen USA USA «for fantasirik og stimulerende forskning over koevolusjonære sammenhenger og prosesser, som har medvirket til at tallrike forskere har blitt inspirert til ytterligere forskningsinnsatser innen feltet»
1983 Geovitenskap Edward Lorenz USA USA «for at på en unik måte bidratt til en dypere forståelse av atmosfærens respektive havets storskala bevegelser»
Henry Stommel
1982 Matematikk Vladimir Arnold-1.jpg Vladimir Arnold Russland Russland «for fortjenstfulle innsatser innen ikke-lineære differensialekvasjoner»
Louis Nirenberg Louis Nirenberg Canada Canada
USA USA
  1. ^ Takket nei til prisen

Referanser[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]