Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, forkortet BUP, er et tilbud i spesialisthelsetjenesten for barn og ungdom i Norge. Arbeidet er organisert som et poliklinisk tilbud innen psykisk helsevern for barn og unge. BUPs hovedoppgaver er å hjelpe barn fra 0 til 17 år og deres familier i form av utredning, behandling, rådgivning og tilretteligging knyttet til psykiske vansker, atferdsvansker og læringsvansker.

BUP er først og fremst et tilbud for å ta hånd om problemer som ikke kan løses i de kommunale helsetjenestene, som hos fastlege, helsesykepleier, skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), utekontakten eller barnevernet. Flere ulike yrkesgrupper arbeider ved BUP. Psykolog, barnepsykiater, familieterapeut, nevropsykolog, kliniske pedagoger og kliniske sosionomer arbeider sammen. BUP utreder og behandler, i samarbeid med primære omsorgspersoner og førstelinjetjenester.

Hos BUP kan man få hjelp med å takle det som gjør hverdagen vanskelig, for eksempel depresjon, angst, konsentrasjonsproblemer, atferdsvansker, ettervirkninger ved traumatiske opplevelser og søvnproblemer. Også vanskelige relasjoner, for eksempel i forhold til foreldre, søsken, venner eller lærere, kan BUP hjelpe med. Noen barn og unge har en form for psykisk lidelse av mer alvorlig karakter.

Det er kun lege, psykolog eller leder for barneverntjenesten eller sosialtjenesten som kan henvise til BUP.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Brosjyrer om BUP laget av Nordlandssykehuset