Østerhaug

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Hovedbygningen på Østerhaug
Østerhaug
Henrik Opsahl (nede t.h.) var en av de ni eierne av det norskfinske skogselskapet Hallabolaget.

Østerhaug er en skog- og jordbrukseiendom i Elverum i Hedmark, beliggende 3 km. sør for Elverum sentrum, øst for Glomma. Gården omfatter per 2015 et areal på 19 000 dekar, hvorav 18 000 dekar skog og 410 dekar dyrket mark.[1][2][3]

Historie[rediger | rediger kilde]

Gården hørte tidligere til Mariakirkens prostigods. På 1500-tallet var gården krongods pantsatt til rike Oslo-borgere, lenge til den store jordegodseieren og rådmann Lauritz Hansen (d. ca. 1635) og hans arvinger. Etter innføringen av eneveldet ble 9 skinn i gården solgt av kronen til oberst Otte Skade. Det er knyttet flere sagn til gravhaugene ved gården.[4][5][6]

Fra 1667 var John Gundersen eier av hele Østerhaug. Hans arvinger eide gården til slutten av 1700-tallet, da den ble gradvis oppstykket og solgt. Gården ble fra 1789 samlet igjen av den nye eieren, prokurator Frantz Wilhelm Dorph.[7] Han fikk i 1790-årene bygget et nytt stort våningshus med to fulletasjer og loft. Han utvidet også eiendommen med flere husmannsplasser og endel skog. Ved prokuratorens død i 1820 overtok sønnen, løytnant Peter A. Dorph. I 1834 solgte han Østerhaug til prokurator Henrik Johan Paus (Henrik Ibsens onkel) for 5 000 speciedaler, fordi han selv var blitt forflyttet til et nytt embete. Paus ble i 1843 utnevnt til fogd i Østerdalen fogderi. Paus solgte endel skog og husmannsplasser i årenes løp; alt i 1843 solgte han skog for 3 500 speciedaler. Han ble fogd i Øvre Romerike fogderi i 1858, og året etter solgte han gården for 7 500 speciedaler til Elverum kommune. Da hadde formannskapet i Elverum på forhånd truffet vedtak om å kjøpe gården. Senere solgte imidlertid Elverum kommune Østerhaug slik at gården igjen kom på private hender, og i 1862 kjøpte Henrik Opsahl eiendommen.[8]

Opsahl var en aktiv investor;[9] han kjøpte opp skog i Brandval, Eidskog og Hof (bl.a. Odals Verk), og senere også i Sverige. Sammen med åtte andre skogeiere fra Elverum etablerte han i 1875 Halla Aktiebolag i Finland; foretaket drev foredling og eksport av trelast. Henrik Opsahl var ordfører i Elverum 1881-1883, og hadde flere andre offentlige verv. Han etterlot seg ved sin død en betydelig formue (beregnet til 250 000 kroner i 1883), og sønnen Henrik Opsahl jr. overtok Østerhaug med store skoger. I årene 1872–74 ble det oppført en ny låvebygning, den største i Elverum, og i 1902–03 ble det bygget en ny herskapelig hovedbygning etter tegninger av arkitekt Emil Christiansen. Hovedbygningen inneholder blant annet en større portrettsamling.

Gammellåven på gården ble i 1956 flyttet til Glomdalsmuseet.[7]

Eiere[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Østerhaug i Store norske leksikon
  2. ^ Finne-Grønn, S.H. (1909). Elverum : en bygdebeskrivelse. 1 : Gaardhistorie med ættetavler. Cammermeyer. s. 66–74. 
  3. ^ Stener, Magne (1988). Elverum bygdebok 4. Heradsbygd 1. Kommunen. s. 93-105. ISBN 8299134226. 
  4. ^ Skrede, Magne (1958). Elverum. Elverum : en bygdebeskrivelse. 4 : Tillegg til Finne-Grønns bok om Elverum: kommunen. s. 108. 
  5. ^ Berg, Arne (1967). Tingbøkene og byggjeskikken i Glåmdalen. Glomdalsmuseet. s. 9, 57. 
  6. ^ Nergaard, Sigurd (1907). Segner fraa Elvrom. Oslo: Samlaget. s. 38. 
  7. ^ a b Skirbekk, Håvard (1963). Hus og tun : Glomdalsmuseet, Elverum. I hovudkommisjon: Samlaget. s. 249-250. 
  8. ^ Engelstad, Eivind S. (1963). Storgårder i Norge. 2. Oslo: Hjemmenes forlag. s. 260-262. 
  9. ^ Skrede, Magne (1946). Elverum sparebank gjennom hundre år. Banken. s. 57. 
  10. ^ To generasjoners innsats feid ned, Østlendingen