Zeppelinobservatoriet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Zeppelinobservatoriet, 474 meter over havet.
Zeppelinobservatoriet ligger nær toppen av Zeppelinfjellet med Ny-Ålesund nedenfor. En taubane frakter folk og utstyr til og fra stasjonen.

Zeppelinobservatoriet er en norsk forskningsstasjon som ligger nær toppen av Zeppelinfjellet (474 meter over havet) ved Ny-Ålesund som ligger på vestkysten av Svalbard ved 79 grader nord. Forskningsstasjonen eies og driftes av Norsk Polarinstitutt, men det er NILU – Norsk institutt for luftforskning som har det vitenskapelige ansvaret for Norges forskningsaktiviteter der. Den tekniske driften av stasjonen dekkes over Miljøverndepartementets budsjett.

Målestasjonen på Zeppelinfjellet ble bygget i 1988-1989 og offisielt åpnet i 1990. Etter 10 års bruk ble det slått fast at bygningen ikke lenger dekket de behov som var nødvendig for å operere avanserte måleinstrumenter. I andre halvår 1999 ble den gamle bygningen revet og fjernet, og en ny og bedre stasjon ble bygd på samme sted. Miljøverndepartementet i Norge bevilget de nødvendige midlene, og i tillegg ble midler bevilget fra Knut och Alice Wallenbergs stiftelse via MISU (Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet).[1] Den nye stasjonsbygningen ble offisielt åpnet av Kronprins Haakon 2. mai 2000.[1]

Forskning[rediger | rediger kilde]

Observatoriet er den er den norske forskningsstasjonen som ligger lengst nord og som er en del av det største arktiske forskingsinfrastrukturen: Ny-Ålesunds internasjonale samling av forskningsinstitusjoner (se forskningstrukturen på Ny-Ålesund). Zeppelinobservatoriet er sentralt i overvåkingen av det globale atmosfæriske miljøet. Data derifra spiller en viktig nasjonal og internasjonal rolle for kartleggingen av klimaendringer; stratosfæreozon- og UV-endringer; miljøgifter (persistente organiske forurensninger som PCB, tungmetaller som kvikksølv); langtransporterte luftforurensninger (sur nedbør, partikler, overgjødsling, bakkenær ozon). Det er en avgjørende forutsetning for kvaliteten på miljødataene fra Ny-Ålesund at stasjonene ligger i et uforstyrret arktisk miljø hvor lokale forurensningskilder er helt eliminert eller under meget streng kontroll.

Data fra Zeppelinobservatoriet brukes blant annet innenfor Konvensjonen om langtransportert grenseoverskridende luftforurensning (LRTAP innenfor UNECE); Rammekonvensjonen om klimaforandringer (FCCC; IPCC under UNEP og WMO); AMAP (Program for overvåkning og vurdering av Arktis); og Global Atmospheric Watch (GAW under WMO) og Network for Detection of Stratospheric Change (NDSC under WMO og NOAA).[1]

I tillegg til atmosfærestudiene som utføres på stasjonen, arbeides det i Ny-Ålesund med studier av marine og terrestriske økosystemer, breer, fysiske egenskaper i snø og is, solinnstråling og jordoverflatens energibalanse. Zeppelinobservatoriet tilhører en liten gruppe av svært viktige globale atmosfærestasjoner; andre stasjoner finnes på Mauno Loa på Hawaii, Sørpolen, Point Barrow i Alaska, Mace Head vest i Irland, Samoa i Stillehavet, Cape GrimTasmania og Zugspitze/Jungfraujoch i Alpene.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b c «Forskningsstasjonen på Zeppelinfjellet, Ny-Ålesund». NILUs faktablad 5/1998

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]