Hopp til innhold

Wikipedia:Patruljering

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Siste endringer med utropstegn

Patruljering, patruljør og autopatruljør er begreper som brukes om Wikipedias kontrollsystem mot vandalisme og hærverk og for å øke kvaliteten til artikler i Wikipedia.

I siste endringer-loggen blir alle endringer som gjøres av uregistrerte brukere og brukerkontoer som ikke er patruljører eller autopatruljerte merket med et rødt utropstegn, kun synlig for administratorer og patruljører. Disse blir sett på av en administrator eller patruljør, som kan merke revisjonen som godkjent eller tilbakestille endringen. Når det ene eller det andre er valgt, vil det røde utropstegnet forsvinne, noe som gjør at neste patruljør slipper å kontrollere den samme endringen. Versjonen kan også merkes som godkjent hvis senere handlinger har løst eventuelle problemer.

Målsetting[rediger kilde]

Det overordnende målet er at alle endringer skal kontrolleres og enten merkes som godkjent eller bli tilbakestilt. Dermed skal siste versjon av alle artikler holde en standard som er akseptabel for prosjektet, både når det gjelder formatering, språkbruk og objektivitet.

Bakgrunn[rediger kilde]

Det ble høsten 2007 foreslått en liten endring til virkemåten for wikipediaene hvor man tillater oppsett av nye grupper som spesifikt har muligheten til både å utføre patruljering på egen hånd. Deretter ble det foreslått, søkt om og implementert en endring for denne Wikipedia som setter disse endringene i kraft. Rent konkret så er disse bidragsyterne delt inn i fire grupper:

 • Byråkrater kan sette og fjerne patruljør- og autopatruljør-rettigheter for brukere.
 • Administratorer kan sette patruljør- og autopatruljør-rettigheter til brukere og fjerne autopatruljør-rettigheter for brukere.
 • Patruljører kan patruljere andres bidrag.
 • Autopatruljørers bidrag trenger ikke patruljeres av andre.

Patruljør[rediger kilde]

Hva er en patruljør?[rediger kilde]

En patruljør er en vanlig bidragsyter med noen ekstra funksjoner (se oversikt over patruljører). Disse brukerne har en del fartstid på prosjektet, minst 1 000 bidrag og er ansett som å ha bred nok (wiki-)kunnskap til å kunne patruljere andre brukere. Disse brukerne ser røde utropstegn ! i sin siste endringer-logg, og har tilgang til to ekstra knapper: «Merk som patruljert» og «Tilbakestill» pluss Spesial:Uovervåkede sider og antall overvåkere selv om de er færre enn 30 (bruk menyen på venstre side, gå til avsnittet "Verktøy" og klikk på "Sideinformasjon"). Patruljører kan også flytte sider uten å la det være igjen en omdirigering. Alle administratorer kan gi patruljeringsrettigheter, men rettighetene kan kun fjernes av byråkrater. Administratorer er også patruljører, på lik linje som andre ordinære patruljører. Alle patruljører er også autopatruljerte.

Trykk på «Merk som patruljert»

Hvordan merker man en revisjon som patruljert?[rediger kilde]

Ved å trykke på diff ved en endring i siste endringer-loggen kan man se hvilke endringer som ble gjort ved den revisjonen. Man ser da to knapper ekstra: «Merk som patruljert» og «Tilbakestill». Trykker man på patruljeringsknappen fjernes det røde utropstegnet i oversikten. På denne måten har vi ha kontroll på hvilke endringer som er kontrollert, slik at andre slipper å gå igjennom samme endringer.

Hva er forskjellen på «Tilbakestill» og «Fjern denne endringen»?[rediger kilde]

Tilbakestill-funksjonen gir administratorer og patruljører muligheten til å hurtig kunne fjerne vandalisme samt fjerne de røde utropstegnene fra siste endringer-loggen. Dette er en enkel måte å fjerne alle fortløpende endringer som er gjort av en enkel bruker. Den går bakover i historikken til den møter en annen brukers bidrag og tilbakestiller til dens versjon av artikkelen. F.eks., hvis en IP-adresse vandaliserer en artikkel med fem revisjoner vil et trykk på tilbakestillingsknappen automatisk fjerne alle fem.

Noen ganger kan det være ønskelig å fjerne én endring, men la senere endringer bli stående. Da kan man bruke «Fjern denne endringen»-knappen. Dette vil ikke godkjenne endringer, men hvis brukeren som utfører «fjern denne endringen» er en autopatruljør eller patruljører blir vedkommendes endring godkjent. Den opprinnelige endringen må da fremdeles manuelt markeres som patruljert. Ved å velge «Fjern denne endringen» har man også mulighet til å legge ved en redigeringsforklaring.

Trykk på «Merk artikkelen som patruljert»

Hvordan merker man en artikkel som patruljert?[rediger kilde]

Hvis man ønsker å merke en ny artikkel som patruljert vil man se at diff-knappen ikke er tilstede. Da kan man trykke på artikkelnavnet og se artikkelen. Nederst i høyre hjørne ser man en knapp: «Merk artikkelen som patruljert». Er artikkelen av en slik kvalitet at den ikke kan merkes som patruljert kan man merke den med «hurtigslett» eller «slett» (alt ettersom). Hvis man har merket artikkelen med hurtigslett kan man merke den som patruljert, da artikkelen vil bli tatt hånd om via hurtigslettsystemet.

Dersom artikkelen merkes som patruljert bør den ha en layout som er tilfredsstillende, kategorier, wikilayout osv., og eventuelt er også innholdet verifisert. Dersom du ikke er sikker bør den ikke merkes som patruljert, legg eventuelt en melding igjen hos noen du regner med vet mer om temaet. Det går selvfølgelig an å merke den som patruljert, for så å redigere artikkelen så den får en tilfredsstillende layout.

Hvordan merker man en omdirigeringsside som patruljert?[rediger kilde]

Omdirigeringer patruljeres på samme måte som nye artikler. Når man trykker på omdirigeringen i siste endringer vil man omdirigeres til artikkelen, men patruljeringsknappen vil fortsatt dukke opp nederst i høyre hjørne.

Hvilke sider kan ikke patruljeres?[rediger kilde]

Brukeres css- og javascriptsider, (for eksempel Bruker:<brukernavn>/monobook.css og Bruker:<brukernavn>/monobook.js) som er beskyttet mot endringer av andre enn brukeren selv eller administratorer, må patruljeres av brukere med administratorrettigheter.

Kvalitetskrav for godkjenning[rediger kilde]

Hovedformålet med patruljeringen er å oppdage og bekjempe vandalisme. Patruljeringens sekundære formål er kvalitetsheving og forsterke kvalitetskontrollen på innholdet i våre artikler. Det er derfor ønskelig at alle som patruljerer setter seg inn i og forstår hvilken standard Wikipedia ønsker seg:

 • Bidrag skal overholde en viss standard mht. til norsk språk. Bidrag av særdeles dårlig språkkvalitet skal først rettes, eventuelt merkes med {{språkvask}} pluss grunn dersom språket er tungt, før bidragene blir merket som patruljert. Se også Wikipedia:Stilmanual.
 • Bidrag skal være objektive. Alle endringer som inneholder subjektive vendinger eller meninger skal enten fjernes eller omskrives før godkjenning. Her innbefattes reklame. Eventuell innlegging av superlativer og adjektiv bør man være kritisk til.
 • Ubegrunnet fjerning av informasjon skal ikke godkjennes uten kontrollsjekk. Man kan eventuelt henvende seg til brukeren som sto for fjerningen for å få en begrunnelse.
 • Fjerning av tagger som f.eks. språkvasktagg, objektivitetstagg, substubbtagg etc. skal ikke godkjennes før du kan gå god for at innholdet i artikkelen har gått igjennom de nødvendige endringene for fjerning av tagg.
 • Ved innlegging av større mengder tekst bør man ta stikkprøver av teksten og teste den opp mot søkemotorer som Google; dette for å eventuelt finne opphavsrettsbrudd. Hvis tekst er kopiert fra andre sider skal man tilbakestille sporenstreks. Artikler der all tekst er opphavsrettsbrudd skal slettes, og her kan man bruke hurtigslettaggen ({{hs}}).
 • Eksterne lenker: sørg for at lenken ikke bryter med Wikipedia:Retningslinjer for eksterne lenker. Her bør man også bruke skjønn, og se om lenken er fremmende for artikkelens kvalitet.
 • Hvis det er endringer som ser korrekte ut, men som er utenfor ditt fagområde, og som kan være vanskelig å kontrollsjekke ved hjelp av andre kilder, bør man utvise forsiktiget. Det er ofte en idé å ta kontakt med andre brukere som kan ha kunnskap på området.
 • Interwikilenker må følges, i de fleste tilfeller er det mulig å finne noe som angir at artiklene omhandler samme tema. På siden av patruljeringen: Denne patruljeringen gir ofte lenker til manglende illustrasjoner.

Tildeling av patruljeringsrettigheter[rediger kilde]

En bruker som tidligere er blokkert for grov vandalisme eller som mistenkes for slikt blir bedømt uavhengig av antall bidrag, men må over de normale grensene før hen får godkjenne egne eller andres bidrag.

 • Utnevning: Oppnådd 1 000 bidrag uten blokkering medfører at bruker kan få godkjenne andres bidrag. Utnevning skjer etter at brukeren selv har blitt spurt og har akseptert dette.
 • Tilbakekalling: Hvis brukeren blir blokkert eller kommer i alvorlig konflikt så kan rettighetene fjernes, men hvis brukeren ber om det så tas hen opp til ny vurdering.
 • Gis av: Dette er en aktiv rolle, men settes av administratorer og tas eventuelt bort av byråkrater.

Tilbakekalling av patruljeringsrettigheter ved inaktivitet[rediger kilde]

En bruker som viser tydelig inaktivitet på dette prosjektet kan miste sine patruljørrettigheter, men kan (med mindre andre problemer forekommer) spørre om rettighetene på ny. Dette ble vedtatt gjennom en avstemning på Tinget i juli 2023.

 • Patruljørrettigheter skal fjernes etter to år uten redigeringer på Wikipedia på bokmål og riksmål.
 • En tilbakevendende bruker kan få patruljørrollen på ny ved å forespørre den på administratorenes oppslagstavle.
 • En beskjed kan formidles på vedkommende brukers diskusjonsside gjennom subst av {{Patruljør fjernet}}.

Råd og tips til patruljører[rediger kilde]

Det viktigste er å forstå patruljeringens målsetning. Vi har ikke som overordna mål at alle utropstegnene skal vekk, men at alle endringer skal holde en viss kvalitet. Sterkt ønske om å fjerne alle utropstegnene skal ikke gå foran målet om kvalitet. Vedrørende bidrag som er klar vandalisme så bør en følge fremgangsmåten Wikipedia:Tilbakestill, blokker og ignorer (TBI).

1. «Godkjenning» av vandalisme[rediger kilde]

Ofte kommer man over artikler der en bruker har utført vandalisme, men hvor vandalismen enten har blitt fjernet ved manuell fjerning av endring eller ved at noen har redigert i artikkelen. Hvis man har forsikret seg om at vandalismen har blitt fjernet er det ok å merke artiklene som patruljert selv om det har vært vandalisme på den.

2. Tilbakestilling av brukere som tester for så å fjerne[rediger kilde]

Ofte vil man komme over brukere som legger inn tulleord som «hei», «test» og «dette er moro», men som kort tid etter fjerner sitt eget tull. Hvis man da bruker tilbakestillingsknappen på den siste endringen vil de røde utropstegnene forsvinne, men ingen revisjon eller endring vil bli utført. Dette er en enkel og fin måte å hurtigmerke endringer som patruljert.

3. Bruk av faner[rediger kilde]

Hvis man bruker en nettleser med faner kan man åpne diff-ene i hver sin fane. Da kan man åpne mange differanser på en gang for så å hurtig kunne patruljere bidrag.

4. Se flere endringer under ett[rediger kilde]

Sammendrag av flere revisjoner på Sola

Når uerfarne brukere eller IP-adresser gjennomfører en mengde redigeringer over kort tid på en artikkel, kan det ofte være vanskelig å se vandalismen eller helheten ut ifra de enkelte redigeringene. Gå da inn i historikken og se alle redigeringer under ett. Hvis sluttresultatet ut ifra sammentrekningen av revisjoner er tilfredsstillende er det trygt å merke samtlige endringer som patruljert.

5. Ryddigere «Siste endringer»[rediger kilde]

For å skjule oversikten over oppgaver, verktøy, etc, sett inn følgende kode i CSS-filen din. Oversikten kan tas frem igjen ved å trykke på skjul/vis knappen der feltet pleier å være.

.skjulInnhold {
  display: none;
}

For å skjule konfigureringsdelen av «Siste endringer» (vise/skjule anonyme brukere, siste 1/3/7 dager etc.), sett inn følgende kode i CSS-filen din:

.rcoptions {
  display: none;
}

6. Patruljeringsverktøy i menyen[rediger kilde]

Spesial:Innstillinger, under tilleggsfunksjoner kan man finne et patruljeringsverktøy. Denne dukker opp i menyen til venstre og gir deg kjapp tilgang til upatruljerte endringer.

Nederst har man forskjellige valg man kan gjøre for å endre hvordan listen skal lages:

 • IkkeArtikler – viser kun endringer utenfor hovedartikkel-rommet (d.v.s. Wikipedia:, diskusjonssider, maler, etc.)
 • Nye – viser upatruljerte nyopprettede artikler. Disse kan nok kreve litt ekstra oppfølging i form av wikiformatering, stilmanualen, og relevans.
 • Overvåket – Viser kun endringer på overvåkede artikler
 • Alt – Viser alle endringer
 • Viser nyeste først/Viser eldste først – viser siste endringer eller eldste endringer. Trykk på lenken for å bytte sorteringsvei.
 • Skjul/Vis – skrur av og på utvidelsen.

Har du ønsker for funksjonalitet på utvidelsen kan dette skrives opp på Bruker:Laaknor/Scripts#TODO-lista

«Gamle synder»[rediger kilde]

Ikke sjelden blir noen upatruljerte endringer stående over flere dager. Disse kan gjenfinnes ved å endre på hvor langt tilbake søket skal gå (kan ta litt tid for systemet å finne fram og vise). Standard oppsett er for inntil en uke bakover. Det er imidlertid mulig å justere slikt enten via de personlige innstillingene eller fra visningen øverst på skjermen der en kan få fram fulltekst-adressen for siden man er på. Der kan man sette inn egne verdier, med inntil 31 dager og/eller et fritt antall endringer.

Autopatruljører[rediger kilde]

Hva er autopatruljør?[rediger kilde]

En bidragsyter som har minst 500 bidrag, kan vurderes til å få status som autopatruljert (se oversikt). Vedkommende kan ikke patruljere andres bidrag, men deres egne bidrag får ikke røde utropstegn i listen over siste endringer når en patruljør, administrator eller byråkrat ser på listen.

En bruker som er satt som autopatruljør har blitt ansett av én eller flere administratorer som en seriøs og kompetent bidragsyter, slik at patruljering av brukerens bidrag er unødvendig. At en bruker er autopatruljør vil ikke medføre noen endring for brukeren selv.

Også brukere med under 500 bidrag kan settes som autopatruljør i særtilfeller. F.eks. etablerte brukere fra andre prosjekter med god kjennskap til hvordan Wikipedia fungerer.

Administratorer og patruljører har automatisk autopatruljør-rettigheter som en del av sin gruppetilhørighet.

Tildeling av autopatruljeringsrettigheter[rediger kilde]

I og med at aktiviteten knyttet til autogodkjenning er ikke-destruktiv, er det et begrenset behov for avstemming, og unngår vi avstemming, så unngår vi også avstemming for å ta fra noen muligheten til autogodkjenning. Disse brukerne har ikke selv kontroll på om de er flagget med autogodkjenning, det er de som patruljerer som merker brukere for autogodkjenning etter behov.

 • Utnevning: Oppnådd 500 bidrag uten blokkering eller at brukeren er bedømt som etterrettelig medfører at vedkommende kan bli flagget for autogodkjenning.
 • Tilbakekalling: Hvis brukeren blir blokkert eller kommer i alvorlig konflikt, så kan rettighetene fjernes uten forutgående diskusjon. Hvis brukeren er fraværende i en periode, så kan autogodkjenning fjernes.
 • Gjeninnsetting: Når forholdet som medførte tilbakekalling er løst, så kan brukeren igjen flagges for autogodkjenning.
 • Gis av: Dette er en passiv rolle, og rettighetene håndteres av administratorene.

Hva er jeg?[rediger kilde]

Lurer du på hvorvidt du er autopatruljør eller annet? Sjekk med brukernavnet ditt på Spesial:Brukerliste eller på X!s redigeringsteller. På den første vil alle brukere bli listet, eventuelt fra og med navnet du angir. På den siste får du full oversikt over bidragene dine, og du kan se hvilke grupper du er i under «Brukergrupper».

Statistikk[rediger kilde]

Litt forskjellig statistikk for å vise patruljeringer

Dette er en oversikt over maler tilgjengelig for patruljører og patruljerende administratorer:

{{subst:vandalisme}} – advarsel mot vandalisme
{{subst:test}} – advarsel om test til uregistrerte brukere
{{subst:regtestvelkommen}} – advarsel om test til registrerte brukere
{{subst:Vel}} – velkomst til bidragsytere (registrerte og uregistrerte; malen endres av seg selv)
{{Upassende brukernavn}} – advarsel mot upassende brukernavn
{{IPadresse}} – brukes på IP-adresser som er delte, f.eks. offentlige bygg etc.
{{Skole}} – brukes på IP-er som tilhører skoler og som det kommer vandalisme fra
{{copyvio}} – advarsel mot innlegging av tekst som bryter mot opphavsretten
{{bot?}} – på brukere som ser ut som boter, men ikke bruker {{bot}} på brukersiden sin
{{Opprettelse av slettet artikkel}} – advarsel mot gjentatt oppretting av slettet artikkel
{{Signering}} – påminnelse og opplæring i signering
{{Usignert}} – til bruk der brukere glemmer å signere (evt {{usignert2}})
{{Forhåndsvisning}} – for brukere som trenger opplæring i bruk av forhåndvisning
Se Kategori:Velkomstmeldinger for full oversikt over norske og utenlandske velkomstmeldinger
Se Kategori:Brukermeldinger for full oversikt over advarsler etc. til bruk på IP-er og brukere

Patruljører kan, om de ønsker, plassere RC-patruljeringsbrukerboksen på sin brukerside ved å legge til {{Bruker patroller}}.

Denne brukeren er patruljør, og patruljerer siste endringer.