Wikipedia:Administratorer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «Wikipedia:A»)
Nåværende administratorer
etter brukernavn / utnevnelse / bidrag


Administratorer er registrerte brukere som er kjent med prosjektets retningslinjer, og kan stoles på. Administratorer har ingen autoritet overfor de andre brukerne, de har simpelthen litt flere muligheter for redigering av prosjektet, deriblant å

Byråkrater er administratorer som har den tekniske muligheten til å gjøre andre brukere til administratorer (og byråkrater), samt å sette botstatus.

Administratorer og byråkrater velges på åremål med maksimalt 2 års funksjonstid (avrundet ned til nærmeste valgdato) fra avsluttet valgt dato. Valg starter 15. mai og 15. november. Administratorer og byråkrater som ikke sier ja til renominering og/eller ikke når kriteriene for å bli valgt mister automatisk sine rettigheter ved utløpet av valgperioden.

Oversikt over utnevnelser finnes på Wikipedia:Byråkratlogg (gammel logg) og Spesial:Logg/rights (ny logg). For tiden er det 39 administratorer.

Full oversikt over alle rettigheter for de forskjellige brukergrupper er listet under grupperettigheter under spesialsider.


Nominasjonsstandarder

(Vedtatt i avstemning avsluttet 16. desember 2005. Med endring av 9. november 2006, endringer av 15. mai 2007 og endring av 16. mai 2007)

Det er lov å nominere seg selv, men man kan også nominere andre brukere, så lenge brukeren er villig til å bli administrator (spør på brukerens diskusjonsside).

For å kunne være en god administrator samt å få den nødvendige tilliten fra Wikipedia-samfunnet, er det noen retningslinjer som en kandidat må være innforstått med samt å vise en faktisk utøvelse av i sitt arbeid både før, under og etter nominasjonen. Det blir opp til enhver stemmeberettiget å vurdere kandidaten ut ifra kravene som er listet opp nedenfor:

 • Kandidaten må være kjent med Wikimedia-prosjektene og akseptere deres målsetting.
 • Kandidaten må følge prosjektets retningslinjer, og følge avgjørelser tatt i avstemninger (selv om vedkommende ikke er enig i dem).
 • Kandidaten må ha vist/vise tilstrekkelig modenhet i sitt arbeid på Wikipedia.

Følgende er de rent objektive kravene som en kandidat må oppfylle for å kunne nomineres til å bli administrator

 • Kandidaten må ha deltatt aktivt på Wikipedia på bokmål/riksmål i minst fire sammenhengende måneder opp til nomineringen.
 • Kandidaten må ha en brukerside, og ha minst 1 000 redigeringer på Wikipedia på bokmål/riksmål.
 • Kandidaten må ha en fungerende e-post gjennom Wikipedia hvor brukere kan ta kontakt og at vedkommende forplikter seg til ikke å offentliggjøre e-post uten samtykke med avsender.

Antall redigeringer kan f.eks. sjekkes hos X!'s Edit Counter.

Nominasjonsprosess

Nominasjoner er som regel åpne for kommentarer og stemmer i ei uke (sju døgn).

Stemmeberettiget er brukere som ved avstemningens start:

 • har gjort minst 200 redigeringer totalt på Wikipedia på bokmål/riksmål.
 • har vært registrert i mer enn to måneder på Wikipedia på bokmål/riksmål.
 • ikke har vært blokkert i mer enn to dager de siste to månedene på Wikipedia på bokmål/riksmål.
 • har hatt minimum 30 redigeringer de siste to månedene på Wikipedia på bokmål/riksmål.
 • ikke er en bot.

(Vedtatt i avstemning avsluttet 2. mai 2008)

Rettigheter innvilges når det etter avstemningsperioden foreligger minst 25 positive stemmer for forslaget, hvor disse utgjør minst 75 prosent av de totalt avgitte stemmene. Det stemmes enten for eller mot; nøytrale stemmer regnes ikke.

For å nominere en ny kandidat, følg denne firedelte prosessen: (erstatt KandidatensBrukernavn med brukernavnet til kandidaten som nomineres)

I
Sjekk kandidaturet


Sørg for at kandidaten har akseptert nominasjonen og sjekk at alle kravene er oppfylt. Det er lov å foreslå seg selv.

II
Lag avstemningssiden


For å lage avstemningssiden til nominasjonen, skriv inn kandidatens navn i feltet under istedetfor «KandidatensBrukernavn», med «(andre nominasjon)» på slutten i tilfeller der det finnes en annen nominasjon, og trykk «Ny nominasjon». Følg instruksjonene.


III
Legg til en linje på denne siden.

 Følg   denne lenken   og legg til en linje øverst blant forslagene slik:

{{RfA|KandidatensBrukernavn|Nominasjon}}
IV
Legg inn en notis.

 Følg   denne lenken   og legg til følgende mal nederst:

{{subst:notis|{{bruker|KandidatensBrukernavn}} er nå nominert til administrator. Se [[Wikipedia:Administratorer/kandidater/KandidatensBrukernavn]] |Notis om ny administratornominasjon}} - ~~~~

Så er du ferdig! Du har nominert en bruker til å bli administrator.

Kandidater

 • Andewa ble utnevnt til administrator
 • 1000mm ble utnevnt til administrator
 • Telaneo ble utnevnt til administrator
 • TommyG ble utnevnt til administrator
 • Efloean ble utnevnt til administrator
 • Bksm ble utnevnt til administrator
 • EdoAug ble utnevnt til administrator

De-nominering av administratorer

De-sysop
Dersom 6 eller flere brukere, stemmeberettigede ved administratornominasjon, krever det, åpnes «de-sysop» på den administrator de har mistillit til. Prosessen styres av samme regler som for nominasjon av administrator og avstemning holdes på samme side. Vedkommende administrator skal varsles og bekrefte mottatt varsel før prosessen kan begynne, enten ved melding på brukersiden, eller ved e-post. Administratorrettigheter inndras dersom det etter avstemningsperioden er 20 eller flere stemmer, og minst 75 % av disse er for fjerning av administratorrettigheter.[75% 1] Det stemmes enten for eller mot; nøytrale stemmer regnes ikke.


Note
 1. ^ Samme prosentsats som ved utnevnelse av nye adminstratorer. Matematisk kan dette uttrykkes

  medfører de-sysop
 2. Fremgangsmåte for fjerning av rettigheter

  Dersom en administrator ikke ble gjenvalgt på åremål, en desysop-avstemming har blitt avsluttet av en byråkrat som vellykket eller en administrator selv ønsker å fjerne rettighetene sine, kan man gå til MetaWiki og legge inn en forespørsel om at rettighetene fjernes av en steward.

  Arkiv


  Se også

  Tidligere administratorer

  (ikke fullstendig liste)

  • E23 (2004–august 2005)
  • Christian List (februar 2004–august 2005)
  • Duffman (administrator september 2004–oktober 2006 og byråkrat oktober 2005–oktober 2006)
  • Sjakkalle (administrator mai 2006–november 2006)
  • Ljalvik (administrator 9. februar 2004–18. april 2007 og byråkrat 9. november 2004–18. april 2007)
  • Olve (administrator 28. oktober 2004–26. april 2007)
  • Administratorer som mistet statusen 14. november 2006, som følge av inaktivitet:
  • Administratorer som mistet statusen 14. april 2007, som følge av inaktivitet:
   • Arj (administrator fra 9. februar 2004)
   • Beavis (administrator fra 26. april 2005)
   • Efaanes (administrator fra 15. juni 2004)
   • Minto (administrator fra 11. august 2005)
   • Pladask (administrator fra 27. juni 2004)
   • ThorRune (administrator fra 9. juni 2005)
   • Tokle (administrator fra 11. august 2005)
   • Wintermute (administrator fra 11. februar 2005)
  • Ulflarsen (administrator fra 20. mars 2006 til 28. juni 2007, trakk seg for å konsentrere seg om «vanlig arbeid» på Wikipedia). Utnevnt som administrator 24. desember 2021. Trakk seg 19. mai 2023.
  • Vibeke (administrator fra 18. oktober 2005 til 22. juli 2007, flyttet til Asia)
  • Silje (administrator fra 30. august 2005 til 16. februar 2008)
  • Babaroga (administrator fra 24. april 2007 til 18. februar 2008)
  • EivindJ (administrator fra 17. februar 2008 til 30. juni 2008 og fra 21. desember 2008 til 16. februar 2009)
  • Soulkeeper (administrator fra 4. mai 2006 til 23. juli 2008)
  • Hanno (administrator fra 21. oktober 2005 til 12. august 2008)
  • Janas (administrator fra 2. september 2005 til 1. september 2008)
  • Vegardw (administrator fra 3. juni 2005 til 10. september 2008)
  • Elisabethd (administrator fra 3. januar 2006 til 26. januar 2009, som følge av inaktivitet)
  • Zaarin (administrator fra 9. august 2007 til 24. februar 2008 og 8. mai 2008 til 11. mars 2009)
  • Røed (administrator fra 11. april 2006 til 24. april 2009)
  • Finnrind (adminstrator fra 30. juni 2008 til 5. september 2009)
  • Benjamin (administrator fra 2003 til 21. september 2009, som følge av inaktivitet)
  • Guaca (administrator fra 12. november 2004 til 7. oktober 2009) (Admin igjen fra 2010-06-25)
  • Jakro64 (administrator fra 28. august 2004 til 29. desember 2009, som følge av inaktivitet)
  • Martin (administrator fra 2. november 2004 til 29. desember 2009, som følge av inaktivitet)
  • Cnyborg (administrator fra 31. oktober 2004 til 29. desember 2009)
  • Shauni (administrator fra 16. juli 2005 til 29. januar 2010)
  • H92 (administrator fra 21. oktober 2008 til 28. mars 2010)
  • Jóna Þórunn (administrator fra 2. oktober 2006 til 6. mai 2010)
  • Noorse (administrator fra 24. mai 2006 til 29. juni 2006, 2. oktober 2006 til 19 februar 2009 og 23. april 2009 til 20. mai 2010)
  • Administratorer som mistet statusen 22. mai 2011, som følge av manglende gjenvalg i forbindelse med innføring av åremål:
   • Pjacklam (administrator fra 12. november 2004)
   • Toreau (administrator fra 7. desember 2004, gjenvalgt 13. desember 2014)
   • Harald Hansen (administrator fra 27. mai 2005)
   • Hallvard Straume (administrator fra 30. august 2005)
  • Utvik old (nåværende rettigheter · rettighetslogg (lokal) · rettighetslogg (global/meta) · blokkeringslogg) (administrator fra 24. mai 2009 til 20. mai 2011), ny konto Utvik (nåværende rettigheter · rettighetslogg (lokal) · rettighetslogg (global/meta) · blokkeringslogg) (med adminstatus fra 15. juni 2011)
  • Marcus (administrator fra 7. aug 2006 til 14. nov 2011), stilte ikke til gjenvalg
  • Jeblad (administrator fra 17. nov 2006, byråkrat fra 2. mar 2008 til 22. nov 2011), stilte ikke til gjenvalg.
  • Administratorer som mistet statusen 22. november 2011, etter åremålsvalg:
   • Zerblatt (administrator fra 11. feb 2006)
   • Marius (administrator fra 7. mar 2006)
   • Grindstein (administrator fra 2. okt 2006 )
   • Espsko (administrator fra 1. nov 2006)
  • Administratorer som mistet statusen 22. mai 2012, etter åremålsvalg:
   • Eirik (administrator fra 14. des 2006)
   • Flums (administrator fra 24. apr 2008)
   • Johannes Kaasa (administrator fra 9. aug 2007), stilte ikke til gjenvalg
  • Administratorer som mistet statusen 22. november 2012, etter åremålsvalg:
   • Sidhekin (administrator fra 27. jan 2009)
   • Tpb (administrator fra 29. jan 2009)
   • Btd (administrator fra 25. feb 2009)
   • Efloean (administrator fra 25. feb 2011), stilte ikke til gjenvalg
  • Administratorer som mistet statusen 22. mai 2013, etter åremålsvalg:
   • Guaca (administrator fra 12. november–18. november 2009 og fra 25. juni 2010)
   • Opus (administrator fra 5. oktober 2005)
   • Tbjornstad (administrator fra 20. august 2005)
   • Hattrem (administrator fra 18. oktober 2005)
   • Keanu (administrator fra 31. mai 2011)
  • Hans-Petter (administrator fra 14. nov 2006, byråkrat fra 19. jun 2008, til 13. september 2013)
  • Laaknor (administrator fra 7. juni 2008 til 16. oktober 2013)
  • Administratorer som mistet statusen 22. november 2013, etter åremålsvalg:
   • Helga (administrator fra 3. jan. 2006)
   • Lipothymia (administrator fra 19. nov. 2005)
   • ZorroIII (administrator fra 18. feb. 2006 og byråkrat fra 19. jun. 2008), stilte ikke til gjenvalg
   • Frodese (administrator fra 30. apr. 2006), stilte ikke til gjenvalg
   • Mali (administrator fra 3. jan. 2006), stilte ikke til gjenvalg
   • Ssu (administrator fra 13. des. 2005), stilte ikke til gjenvalg
  • Beagle84 (administrator fra 26. januar 2008 til 3. januar 2014)
  • Nina-no (administrator fra 21. juli 2005 til 16. februar 2014)
  • Administratorer som mistet statusen 22. mai 2014, etter åremålsvalg:
   • Jarvin (administrator fra 24. september 2007)
   • KEN (administrator fra 1. september 2008), trakk seg under avstemning
   • SinWin (administrator fra 28. september 2007)
  • Administratorer som mistet statusen 22. november 2014, etter åremålsvalg:
   • V85 (administrator fra 22. desember 2008), stilte ikke til gjenvalg
   • Bjoertvedt (administrator fra 2. november 2008, byråkrat siden 22. november 2012), stilte ikke til gjenvalg
  • Administratorer som mistet statusen 22. mai 2015, etter åremålsvalg:
   • Einar Myre (administrator fra 31. oktober 2004), stilte ikke til gjenvalg
  • Administratorer som mistet statusen 22. november 2015, etter åremålsvalg:
   • Helt (administrator fra 6. desember 2013)
   • Mathias-S (administrator fra 6. august 2006)
   • Ovesen (administrator fra 30. april 2014)
  • Administratorer som mistet statusen 22. mai 2016, etter åremålsvalg:
   • PaulVIF (administrator fra 16. nov. 2006), stilte ikke til gjenvalg
   • Blue Elf (administrator fra 24. okt. 2007), stilte ikke til gjenvalg
   • Babaroga (administrator fra 29. jan. 2010)
   • Chameleon222 (administrator fra 4. nov. 2014)
  • Administratorer som mistet statusen 22. november 2016, etter åremålsvalg:
   • F.bendik (administrator fra 23. sep. 2009)
   • Grrahnbahr (administrator fra 18. des. 2012), stilte ikke til gjenvalg
   • Jon Salte (administrator fra 10. des. 2009), stilte ikke til gjenvalg
  • Administratorer som mistet statusen 22. mai 2017, etter åremålsvalg
   • Kristian Vangen (administrator fra 31. mai 2011), stilte ikke til gjenvalg
   • EivindJ (administrator fra 31. mai 2011, tidligere fra 17. februar 2008 til 1. juli 2008 og fra 22. desember 2008 til 16. februar 2009), stilte ikke til gjenvalg
  • Bjørn som tegner (administrator fra 25. september 2010, gikk bort 19. februar 2018)
  • Administratorer som mistet statusen 22. november 2017, etter åremålsvalg
   • Sandip90 (administrator fra 26. april 2014), bekreftet ikke kandidatur
  • Profoss (administrator fra 10. februar 2009 til 23. juli 2018. Også byråkrat fra 23. mai 2013 til 23. juli 2018.)
  • Cocu (administrator fra 16. september 2009 til 1. november 2018. Også byråkrat fra 22. november 2012 til 1. november 2018.)
  • Administratorer som mistet statusen 22. mai 2019, etter åremålsvalg
   • Edorfbir (administrator fra 3. juli 2011), stilte ikke til gjenvalg
   • Finn Bjørklid (administrator fra 17. september 2005), stilte ikke til gjenvalg
  • Administratorer som mistet statusen 22. november 2019, etter åremålsvalg
   • Lillingen (administrator fra 6. desember 2013), stilte ikke til gjenvalg
   • Telaneo (administrator fra 23. april 2016), stilte ikke til gjenvalg
  • Administratorer som mistet statusen 22. mai 2020, etter åremålsvalg
   • Finnrind (administrator fra 30. juni 2008) Ikke bekreftet kandidatur og ikke gjenvalgt.
   • Tarjeimo (administrator fra 16. juni 2016) Ikke bekreftet kandidatur og ikke gjenvalgt.
   • Stigmj (administrator fra 19. november 2006) Stilte ikke til gjenvalg.
  • Administratorer som mistet statusen 22. november 2020, etter åremålsvalg
   • Haakon K (administrator fra 15. mai 2010) Ikke bekreftet kandidatur og ikke gjenvalgt.
   • Toreau (administrator fra 13. des. 2014) Ikke bekreftet kandidatur og ikke gjenvalgt.
   • Andreas Kolle (administrator fra 30. apr. 2017) Stilte ikke til gjenvalg.
  • Administratorer som mistet statusen 22. mai 2021, etter åremålsvalg
   • Ctande (administrator fra 4. juni 2005)
   • Torstein (administrator fra 9. august 2005) Ikke bekreftet kandidatur og ikke gjenvalgt.
  • Administratorer som mistet statusen 22. mai 2022, etter åremålsvalg
   • Galar71 (administrator fra 2. september 2007)
   • Sam Vimes (administrator fra 19. september 2018) Ikke bekreftet kandidatur og ikke gjenvalgt.
  • 3s (administrator fra 21. oktober 2008) stilte ikke til gjenvalg ved åremålsvalget 15. november 2022.
  • Administratorer som mistet statusen 22. mai 2023, etter åremålsvalget 15. mai 2023.
   • Havets kongefisk (administrator fra 25. juli 2021) Ikke bekreftet kandidatur og ikke gjenvalgt.
   • Jpfagerback (administrator fra 21. oktober 2011) Ikke bekreftet kandidatur og ikke gjenvalgt.
  • Adinistratorer som mistet statusen 22. november 2023, etter åremålsvalget 15. november 2023.
   • Kimsaka (administrator fra 6. desember 2013) Ikke bekreftet kandidatur og ikke gjenvalgt.
   • PeterFisk (administrator fra 24. april 2014) Stilte ikke til gjengvalg.