Volksgrenadier

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Volksgrenadier var en betegnelse for en rekke divisjoner i den tyske hæren under andre verdenskrig. De ble etablert høsten 1944 etter at Tyskland hadde mistet et stort antall divisjoner både på østfronten og vestfronten. På østfronten ble armégruppe sentrum nesten utslettet i operasjon Bagration, og på vestfronten mistet tyskerne 5. panserarmé i Normandie som følge av operasjon Overlord i 1944.

Navnet Volksgrenadier – folkegrenader – ble valgt for å øke moralen ved å appellere til folks nasjonalisme (Volk) og eldre tysk militær tradisjon der grenaderer var elitesoldater. Det ble etablert rundt 50 slike divisjoner mot krigens slutt. Volksgrenadier og Volksgrenadiers divisjoner må ikke forveksles med Volkssturm, som var noe helt annet.

Historie og organisasjon[rediger | rediger kilde]

Den strategiske nødsituasjonen og mangelen på personell som fulgte av tapene i midten av 1944, skapte behov for etablering av infanteridivisjoner som sparte på personell og la vekt på en mer defensiv enn offensiv styrke. Volksgrenadier-divisjonene oppfylte dette behovet ved å kun bestå av seks infanteribataljoner i stedet for det vanlige antallet på ni. Dette var allerede et vanlig fenomen i mange eksisterende divisjoner. Enhetene hadde også flere maskingevær og lette automatvåpen og var dermed i større grad basert på kortdistansevåpen enn vanlige infanteridivisjoner. Automatvåpen som Sturmgewehr 44 og panservernvåpen som Panzerfaust ble brukt i stor utstrekning av Volksgrenadiers enheter.

De ble etablert med en liten kadre av herdede veteraner, underoffiserer og offiserer og fylt opp med alt mulig som erstatningshæren (eng. The Replacement Army) kunne få tak i. Dette inkluderte personell som hadde blitt igjen i Kriegsmarine og Luftwaffe, raskt hjelpe skadde soldater fra utslåtte enheter med å komme tilbake i tjeneste, eldre menn som ellers ikke ville ha blitt vurdert skikket til militærtjeneste og unge tenåringer. Alle disse ble rekruttert i Volksgrenadier.

Kampinnsats[rediger | rediger kilde]

Volksgrenadier-divisjonene deltok i Ardenneroffensiven, forsvaret av Siegfriedlinjen, på østfronten og i de avsluttende kampene i Tyskland. Noen divisjoner utmerket seg ved å kjempe intenst mens andre ble kastet inn i kampen med et minimum av trening og derfor klarte seg meget dårlig. Flere av Volksgrenadiers divisjoner, spesielt de som besto av personell fra Kriegsmarine og Luftwaffe, viste høy motivasjon og moral. Denne kampviljen førte til en forbløffende god effekt mot Det tredje rikets fiender i de rundt åtte siste månedene av krigen i Europa.

Se også[rediger | rediger kilde]

Kilder[rediger | rediger kilde]