Teksterprisen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Teksterprisen deles ut til audiovisuelle oversettere som har utmerket seg ved fremragende oversettelse for fjernsyn, kino, dvd eller video.

Prisen ble etablert og delt ut første gang i 2005. Den deles hvert år ut av Norsk audiovisuell oversetterforening, vanligvis samtidig med feiringen av oversetternes skytshelgen Hieronymus og utdelingen av Bastianprisene, Bokhandelens faglitterære oversetterpris og Ordbokprisen.

Både enkeltprogrammer og hele serier kan være grunnlag for tildelingen. Juryen kan også gi prisen til en audiovisuell oversetter som gjennom lengre tid har utmerket seg ved fremragende arbeid, eller en person som på andre måter har bidratt sterkt til å fremme audiovisuell oversettelse som fag.

Frist for innmelding av kandidater til prisen er 1. juli hvert år. Juryen for prisen skal bestå av fem medlemmer, to utnevnt av NAViOs styre, to utnevnt av AViOF – Audiovisuelle oversetteres fonds styre og ett eksternt jurymedlem med relevant kompetanse utnevnt av NAViOs styre.

Teksterprisen består av 20 000 kroner og et litografi.

Tekstiaden[rediger | rediger kilde]

I 2018 bestemte NAViOs årsmøte at Tekstiaden skulle erstatte den tradisjonelle Teksterprisen som et prøveprosjekt i tre år. Om den deretter blir permanent, vil foreningens årsmøte avgjøre i 2021.

Tekstiaden skiller seg fra den tradisjonelle teksterprisen ved at alle som vil kan melde seg på, og i stedet for å basere seg på juryering av nominerte kandidater, er Tekstiaden en konkurranse der alle deltakerne oversetter og tekster den samme videosekvensen innenfor samme tidsperiode.

Prisvinnere[rediger | rediger kilde]

År Finalister Prisvinner Juryens begrunnelse
2020 Ina Bakke Kickstat (Sølv),

Oda Myran Winsnes (Sølv)

Ellen Prytz
2019 Ina Bakke Kickstat (Sølv), Helge Haaland (Bronse) Eiliv Fossbakken
2018 Ina Bakke Kickstat (Sølv), Helene Lie (Bronse) Vegard Bakke Bjerkevik
2017 Mari Eggen for "Symesterskapet"

Anne Cathrine Wollebæk for "The Newsroom - Boston" og "Poirot - Elephants can remember"

Signe Bergvoll NAViOs teksterpris for 2017 går til Signe Bergvoll for tekstingen av dokumentarene "Zero Days" og "Geni i en moderne tid: Friedrich Nietzsche". Kandidaten utmerker seg med sikker språkføring i to terminologitunge dokumentarer. "Zero Days" inneholder terminologi fra to ulike fagområder – IKT og atomenergi – og kandidaten mestrer begge områdene godt. Kandidaten har og et godt grep om de filosofiske termene i dokumentaren om Friedrich Nietzsche. I begge dokumentarene har kandidaten valgt gode løsninger både når det gjelder ordvalg, idiomer og komprimering. Kandidaten har et godt og sikkert språk som flyter lett, og som gjør programmene lett tilgjengelige for seerne.
2016 Line Gustad Fitzgerald

for "Edward Snowden: Citizenfour" og "Inspektør Gooles avsløringer"

Joakim Ruud for "Mr. Robot"

Marianne Hagen NAViOs teksterpris for 2016 går til Marianne Hagen for tekstingen av den britiske filmatiseringen av “Krig og fred”. «Krig og fred» er en serie som krever god innsikt i talemåter, språkdrakt og etikette blant den russiske adelen og i hæren på begynnelsen av 1800-tallet. Tekstingen flyter lett og ledig. I dokumentaren "Drømmen om udødelighet" viser Marianne Hagen at hun evner meget godt å formidle stoff som er vanskelig på flere plan. Hun er flink til å fri seg fra kildespråket og til å finne tonen i programmet. Marianne Hagens tekster er preget av gode oversettelser, gode norske setninger, god tidskoding, og slik tjener de innholdet i programmene uten selv å tiltrekke seg oppmerksomhet.

Dette støttes også i hennes teksting av serien "Joanna Lumleys transsibirske eventyr" der det er fremragende og god oversettelse fra engelsk og russisk.

Prisvinneren har ved siden av å tekste Skavlan, nyhets- og utenrikssendinger blant annet tekstet mange andre krevende dokumentarer om internasjonal politikk. Hun oversetter fra både russisk, engelsk, svensk og dansk.

Marianne Hagen tekster for NRK og har gjort dette siden 1998.

2015 Line Gustad Fitzgerald

for “Da britene erobret verden” og “Grantchester”.

Marianne Hagen for “Ebola – ute av kontroll”. 

Katrine Blekastad Anvik NAViOs teksterpris for 2015 går til Katrine Blekastad Anvik for tekstingen av HBO-dokumentaren “Scientologi – troens fengsel?”, om Scientologikirkens lære og historie, som ble sendt på NRK.Prisvinneren har tekstet en innholdsrik og komplisert dokumentar med en fremragende flyt og utmerkede språklige og tekniske løsninger, særlig med tanke på utfordringen med å gjengi Scientologikirkens begreper og sjargong på norsk. Teksten er grundig, gjennomarbeidet og språklig og teknisk sterk. Katrine Blekastad Anvik er en allsidig tekster som har jobbet i faget siden 1995.
2014 Bjørnodd Haave NAVIOs teksterpris for 2014 går til Bjørnodd Haave for tekstingen av ”Lord Greys tale” i forbindelse med jubileumsforelesningen "1814 på 24 timer" fra Eidsvoll, som ble sendt på NRK den 10. mai 2014. Prisvinneren viser en unik språkforståelse og formuleringsevne samt evne til å formidle kildematerialets tidskoloritt på en fremragende måte. Det at kildeprogrammet i tillegg var direktesendt og ble tekstet basert på manus, gjør den uanstrengte flyten i den ordrike og avanserte teksten desto mer imponerende. Bjørnodd Haave har lang erfaring og enestående allsidighet som tekster. Han oversetter fra spansk, engelsk, russisk, dansk og svensk og tekster til både bokmål og nynorsk.
2013 Kato Martin Hansen Kato er en allsidig tekster som behersker mange kildespråk: engelsk, fransk, tysk, nederlandsk, svensk og dansk, samt begge våre målspråk, bokmål og nynorsk. Han ble nominert for programmene "Mafiaen - en økonomisk stormakt" og "Tour de France i 100 år". Kato Martin Hansen er en kreativ og meget allsidig oversetter, og har tekstet program som Skavlan, operaen Grev Ory av Gioacchino Rossini, franske og tyske filmer, samt populærmusikkprogrammer som Melodi Grand Prix. Han er trofast mot dialogen uten å gjøre seg til slave av den. Han meisler bort det overflødige til bare det vesentlige er igjen, fristiller seg fra kildespråket for å skape godt norsk. I tillegg ligger det solid håndverk bak Katos arbeid, slik at bilde, dialog og tekst smelter sammen til en helhet. På en elegant måte gjør Kato M. Hansen det alle tekstere streber etter: å lage en friksjonsfri seeropplevelse.
2012 Bjørn Fredrik Meyer Teksterprisen 2012 går til en tekster med mesterlig språkføring. Vedkommende utmerker seg ved å ha et lett og elegant språk – lett, men ikke lettvint. Bak ”det enkle” ligger en søken etter de gode formuleringene, alltid med riktig koloritt. Årets vinner er flink til å finne gode idiomatiske løsninger og evner på en svært god måte å frigjøre seg fra originalspråket. Vinneren har et variert og godt språk.

NAViOs pris for fremragende teksting 2012 går til Bjørn Fredrik Meyer for teksting av serien ”Filmens historie”, en 15 timer lang verdensomspennende, guidet reise gjennom de beste filmene som er laget.

Årets prisvinner tekster for NRK og fra oppdragsgiver kommer følgende uttalelse om vinneren: ”Meyer er en meget dyktig, kreativ og stilsikker oversetter. I løpet av de ti årene han har tekstet for NRK, har han vist at han mestrer et bredt spekter av fjernsynsprogrammer, alt fra tunge dokumentarer til humoristiske programmer. Kort og godt en verdig vinner.”

2011 Jon Rognlien Jon Rognlien ble nominert for sin innsats for teksterfaget og for sitt mangeårige, fremragende arbeid som tekster.

Prisvinneren utmerker seg ved sin allsidighet og språklige kreativitet, sin evne til å fange opp den riktige atmosfæren i materialet, uansett sjanger. Han behersker både tunge, eksistensielle drama og realistiske hverdagsepos. Han kutter passe der det trengs og lar ikke undertekstene få mer oppmerksomhet enn de trenger. Det er filmopplevelsen som får stå i fokus. Prisvinneren behersker italiensk, fransk, engelsk og de skandinaviske språkene, og har gjort et fremragende teksterarbeid gjennom 20 år.

Ikke minst har årets prisvinner bidratt sterkt til å fremme tekstingen som fag, skrevet mange innlegg og artikler i pressen for å få oversetter- og teksteryrket frem i lyset, og blant annet utviklet «Nettverksted for oversettere» med nyttige ordlister, grammatikktorg og andre verktøy. I tillegg har han i flere år jobbet for å bedre betingelsene for tekstere gjennom sitt mangeårige verv som leder i Norske Filmtekstere. Årets prismottaker har både oversatt bøker og tekstet over 150 spillefilmer for kino.

2010 Tor Samuelsen Teksterprisen 2010 går til en tekster som alltid har levert solid kvalitet. Han utmerker seg ved å bruke gode, norske og ikke så sjelden spenstige og sprelske ord og uttrykk som fanger opp koloritten i det han oversetter på en suveren måte.

NAViOs pris for fremragende teksting 2010 går til Tor Samuelsen for tekstingen av fjernsynsserien "Monty Pythons verden". Serien er en salig blanding av fakta og fiksjon, med intervjuer, historikk og klipp fra Monty Pythons komiserier og filmer gjennom 40 år. En utfordrende tekstejobb med stadige stilskifter fra dokumentar til "syk humor", ordspill og sangtekster. Dette behersker teksteren til fulle med sin eminente veksling mellom et nøkternt, klart språk og sprelsk kreativitet. Tempoet er til tider svært høyt, både når det gjelder tale og bildeskift, og setter store krav til god komprimering. Tor Samuelsen har løst oppgaven på imponerende og forbilledlig vis. Samuelsen har lang fartstid som tekster og har tidligere tekstet serier som "Twin Peaks", "Absolutely Fabulous", "Kalde føtter", "Kar for sin kilt", musikkdokumentarer, matprogrammer og filmer.

2009 Ole Jan Borgund Teksterprisen 2009 går til en tekster med mesterlig språkføring. Vedkommende har tekstet på høyt nivå i mange år, er ytterst allsidig og takler både tunge historiske dokumentarer og drama. Etterrettelighet og evnen til å finne tonen i et program gjør at han har fått krevende og forskjelligartede program å jobbe med. Teksteren er også en av få som behersker både bokmål og nynorsk suverent.

NAViOs pris for fremragende teksting 2009 går til Ole Jan Borgund for dokumentarserien "Krigen" om annen verdenskrig og for filmen "Ein høgst uvanleg mann" (The World's Fastest Indian).

2008 Mari Andresen Tekstarprisen 2008 går til ein tekstar som merkjer seg ut med eit rikt språkleg register og kreative og velvalde omsetjingsløysingar. Denne tekstaren er flink til å velje ord og uttrykk som speglar stemninga og sjargongen som skal formidlast, og nøye med å gi språket riktig tidskoloritt. Omsetjingane til denne tekstaren kviler på eit etterretteleg og grundig faktaarbeid. Tekstane er godt komprimerte, og tidskodinga følgjer talen presist og i ein god, lesevennleg rytme.

Vinnaren av tekstarprisen 2008 har bak seg ein stor og variert produksjon av tekstar til både filmar og fjernsynsseriar og dokumentarprogram innanfor så varierte felt som musikk og dans, hagestell og matlaging.

NAViOs pris for framifrå teksting 2008 går til Mari Andresen for tekstinga av serien "Tudors".

2007 Steinar Fonn Teksterprisen 2007 går til en tekster som har utmerket seg med kreative, humoristiske og engasjerte oversettelser. Denne teksteren har et spesielt rikt språk og krydrer oversettelsene sine med et bredt og rikt utvalg av idiomatisk riktige ord og uttrykk. Når ulike sjargonger fra forskjellige miljøer skal iføres norsk språkdrakt, viser prisvinneren språklig oppfinnsomhet og teft.

Prisvinneren har bak seg en stor produksjon av glimrende oversettelser innen ulike sjangre, spesielt drama og komedie. Juryen har basert sin avgjørelse på to episoder fra aktuelle tv-serier, som gir et godt innblikk i denne teksterens saftige og treffende språkbruk. Dette kommer særlig til uttrykk i serien "Sopranos"

2006 Anne Margrethe Standal NAViOs jury mener at vinneren av Teksterprisen 2006 på forbilledlig vis har oversatt og tekstet programmer i de fleste sjangrer, alt fra faktaspekkede dokumentarer til lettbeinte komedier. Standal utmerker seg med språklig treffsikkerhet, fremragende komprimering og kreative løsninger – alt forankret i solid språk- og kulturkunnskap. Perfeksjonisme settes høyt, og tekstene er alltid et resultat av grundig forarbeid, sunn tvil og nitid sjekking.

Prisvinneren oversetter fra flere fremmedspråk til begge norske målformer. Juryen har vurdert tekster fra seriene Presidenten og Med hjartet på rette staden, men teksterens produksjon er svært omfattende og rommer programmer som romfartsserien "Herfra til månen" og "Allo, Allo!". I sistnevnte serie har enkelte av hennes oversetterløsninger blitt folke-eie.

2005 Nikolai Nelvik Historiens første teksterpris ble tildelt Nikolai Nelvik for hans langvarige og ekstraordinære innsats innen audiovisuell oversettelse. Prisvinneren var fram til desember 2006 leder for NRKs teksteredaksjon. Gjennom nær 30 år var han utrettelig i sitt arbeid med å sette teksting på den språklige dagsorden. Det er ikke uten grunn at han fikk hederstittelen "Teksteavdelingens far" i en artikkel skrevet av Helge Herland hos Norges Døveforbund[død lenke] da han gikk av.