TETRA

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Motorola MTH800 TETRA-håndsett

TETRA (TErrestrial Trunked RAdio, tidligere Trans European Trunked RAdio) er en standard for digitalt radiosystem for lukket, gruppeorientert kommunikasjonsradiosamband som er utviklet for offentlige nød- og beredskapstjenester, men som også brukes av andre profesjonelle brukere, spesielt innen transportsektoren, forsvar og andre tidligere brukere av store PMR (Professional Mobile Radio/VHF-radionett).

TETRA er en åpen standard spesifisert av den europeiske standardiseringsorganisasjonen European Telecommunications Standards Institute, som også står bak blant annet GSM-, DECT- og UMTS-standardene.

Navnet TETRA gjenspeiler den tekniske muligheten til å overføre fire kanaler for tale eller data i en forbindelse.[trenger referanse] Dette bidrar til at en mobil- eller bærbar radio kan innstilles til å fungere som link for andre radioer som ellers ville vært utenfor rekkevidde av basestasjonene, og at radioene samtidig kan formidle dataforbindelse for mobilt datautstyr.

TETRA-basert radioutstyr leveres av flere sentrale leverandører av mobilkommunikasjon, inkludert Sepura, EADS, Motorola og Siemens.

Leverandører og brukere av TETRA-basert utstyr samarbeider gjennom interesseorganisasjonen Tetra Memorandum of Understanding (TETRA MoU) som representerer 100 organisasjoner fra 30 land. Over 700 kontrakter er inngått for leveranse av TETRA-infrastruktur til ca. 77 land over hele verden.[trenger referanse]

TETRA i Norge[rediger | rediger kilde]

TETRA-skilt ved T-banen i Oslo.

TETRA er standard for det landsdekkende digitale og avlyttingssikre nødsambandet, Nødnett, i Norge. Det ble først bygget en pilotinstallasjon (fase 0) i 52 kommuner på Sør-Østlandet. Etter evalueringen av denne (i 2010) ble det avgjort at resten av landet skulle få samme system.

Nødnett fikk konsesjon for å bruke TETRA-standarden i båndet 380–385 MHz for mobile sendere og 390–395 MHZ for sendere i basestasjoner. Frekvensområdet 380–400 MHz er avsatt til nett for nødetatene i hele Europa.

En av fordelene med TETRA-standarden som en åpen offisiell standard, er at den kan bygges inn i radioer fra mange produsenter slik at det vil bli konkurranse på pris både for innkjøp av bakkenett i større områder med mange basestasjoner, og for salg av de enkelte mobilradioer og håndapparater. Alle radioterminaler og tilhørende programvareversjoner skal godkjennes før de kan benyttes i Nødnett.

TETRA-standarden gir mulighet for fire digitale forbindelser innen en kanal på 25 kHz båndbredde. Disse fire forbindelsene kan hver for seg benyttes enten til digitalisert lyd/tale, eller til dataoverføring. Overføringshastighet er da 7,2 kbit/s pr forbindelse, nyttelast etter feilkoding er 3,5 kbit/s. Standarden gir også mulighet for overføring av båndbredde på 150 kHz fra en enkelt basestasjon i en utvidet kanal. Siste TETRA versjon støtter opptil 115,2 kbit/s i 25 kHz båndbredde eller opp til 691,2 kbit/s i en 150 kHz-kanal.

Standarden gir mulighet for gruppeoppkall innen definerte talegrupper slik at mange hører alle. Den gir også mulighet for direkte kontakt mellom apparater som er utenfor dekning av basestasjonene. Ett mobilt apparat innenfor dekning av en basestasjon kan innstilles som en såkalt "gateway" som oppretter forbindelse mellom basestasjonen og andre radioer som ellers ville være utenfor dekningsområdet.

Terminalene kan stilles i TMO, trunked mode, eller i DMO, direct mode. I TMO har terminalen forbindelse med basestasjonen og nettet. I DMO sendes signalene direkte mellom terminalene, slik at terminaler på et skadested, eventuelt uten dekning av basestasjon, kan ha kontakt med hverandre. Rekkevidden i DMO blir lokalt og noe mer enn synsvidden.

Terminalene programmeres med spesielle talegrupper der alle som har valgt samme talegruppe hører alle andre i samme talegruppe, gjerne uavhengig av hvor i landet de er. Det er opprettet et stort antall talegrupper, både felles for geografiske områder og egne for spesielle grupper som etater, avdelinger og organisasjoner. Det er derfor store muligheter for å opprette små grupper som kan kommunisere godt internt, og som ikke kan avlyttes av andre terminaler som ikke er programmert med den aktuelle talegruppen.

Siden det er en digital, komprimert og kryptert radioforbindelse, er det svært vanskelig å avlytte samtalene med annet utstyr.

Alle terminalene (håndapparater og mobilradioer) i nødnettet har et eget 7-sifret nummer i en egen nummerplan. Alle kan opprette en en-til-en samtale med alle andre terminaler i nødnettet, over hele landet, med dette nummeret, så lenge det er kontakt med en basestasjon. Det er enkelt å opprette oppringt en til en duplexforbindelse uten bruk av duplexfilter siden forbindelsen er digital og komprimert.

Det er opprettet en del basestasjoner, gjerne på høye fjelltopper, i et eget AGA-nett, Air Ground Air, for å betjene fly og helikopter. Håndapparater og mobilapparater, som i nødnettet kalles terminaler, som skal brukes i fly, får et ekstra program som bruker bakkenettet når de ikke når AGA-basestasjonene, men skifter til AGA basene når de kan nås. Frekvensene som benyttes i AGA nettet er like utenfor båndet som benyttes av basestasjonene i bakkenettet. Terminalene med AGA program brukes helt likt som bakketerminaler og med samme talegrupper og eget nummer. Vanlige terminaler for nødnettet for bruk på bakken, uten AGA-program, kan skape store problemer i nettet om de brukes i stor høyde, fordi de får kontakt med et stort antall basestasjoner i bakkenettet.

Sivile TETRA-nett[rediger | rediger kilde]

Det eksisterer et kommersielt TETRA-nett i Norge hvor Sporveien AS er største interessent per tredje kvartal 2009. Nettet er operativt i Stor-Oslo med repeatere som tar hånd om T-banetunneler. TC Connect AS har forøvrig landsdekkende konsesjon på 60 frekvenspar i det kommersielle båndet (410-430 MHz). Det er også et TETRA nett i drift på OSL Gardermoen. Nettet ble bygget og idriftsatt i 97-98, omtrent samtidig med nettet i Oslo. Utenom dette drifter Bybanen AS i Bergen et privat TETRA-nettverk for intern kommunikasjon og dataoverføring mellom vogner og trafikkledelse samt øvrig relevant personell.

TETRA i noen andre europeiske land[rediger | rediger kilde]

  • RAKEL - Sveriges nasjonale beredskapsnett, som ble fullført i 2010.
  • VIRVE - Finlands nasjonale TETRA-nett.
  • SINE - Danmarks nasjonale nett, under utbygging.
  • TETRA Iceland - Islands nasjonale TETRA-nett
  • BOSNet - Tysklands nasjonale TETRA-nett, som er under utbygging.[trenger oppdatering]
  • ASTRID - Belgias nasjonale nett åpnet i 2000.
  • Airwave - Storbritannias nasjonale beredkapsnett, i bruk siden 2001, fullført i 2005. Skal erstattes av et raskere system basert på 4G istedenfor TETRA.[1][2]

Nødnett og helserisiko[rediger | rediger kilde]

Eksponering fra basestasjoner for nødnettet er ikke vesentlig forskjellig fra basestasjoner for mobiltelefoni. Per i dag er det ikke funnet negative helseffekter ved eksponering fra basestasjonene. Men TETRA-teknologien som benyttes i nødnett har ikke eksistert lenge nok til at man fullt ut har kunnet se resultatene av langtidseksponering.[3]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 13. april 2018. Besøkt 13. april 2018. 
  2. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 14. april 2018. Besøkt 13. april 2018. 
  3. ^ Statens strålevern - Stråleverninfo 9/2010

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]