Repeater

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Mobilt radiorelé fra Sambandsbataljonen montert i en BV206-beltevogn stasjonert på en høydetopp.

En repeater i et data- eller telenettverk er en enhet som forsterker et signal for å sende det videre. Forsterkninger skjer begge veier, både på opplink og nedlink.

Dette brukes blant annet for å få en stabil linje over større avstander, for eksempel ved krysning av hav. Det finnes både analoge og digitale teknologier, og de brukes både på elektriske og optiske kabler, samt til radiokommunikasjon og kringkasting.

I mobiltelefoni brukes repeatere for å gi dekning der hvor signalstyrken ellers ville ha blitt for lav. Dette kan for eksempel være inne i bygninger, eller i tunneler. Utendørs brukes repeatere for å øke det geografiske dekningsområdet til en basestasjon, eller for å gi dekning inn i dalfører og rundt «topografiske hjørner».

Et radiorelé (reléstasjon) er et bindeledd i en sambandskjede. For å få signaler på begge sidene av et fjell for eksempel, setter man opp et relé på toppen av fjellet som begge sider av fjellet er koblet opp mot. Det brukes blant annet i Forsvaret.