Sveaborg

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Sveaborg festning
   UNESCOs verdensarv   
Sveaborg 7. juni 2005
LandFinlands flagg Finland
StedHelsingfors
Innskrevet1991
Kriterium KULTUR IV
Se ogsåVerdensarvsteder i Norden
ReferanseUNESCO nr. 583

Sveaborg (finsk: Suomenlinna, tidligere Viapori) er en større kystbefestning på øyene utenfor Helsingfors.

Anlegget er et av verdens største kystfort, og er blitt kalt Nordens Gibraltar. Anlegget omfatter flere øyer i innseilingen til Helsingfors, påbegynt av Sverige i 1748 som Sveriges mest kostbare forsvarsanlegg gjennom tidene. I dag bor det på Sveaborg i underkant av 1 000 personer i den historiske bygningsmassen og har blant annet en egen barneskole. Bolighusene ble i hovedsak opprinnelig bygget for russiske offiserer og høyere funksjonærer.

Anlegget er et museum underlagt det finske Undervisningsministeriet, og den finske sjøkrigsskolen er stasjonert på Sveaborg.

Sveaborgs historie er tett knyttet sammen med både Finlands og Østersjøens historie, og festningen har vært en forutsetning for at byen Helsingfors kunne utvikle seg. Anlegget må ses som et svar på at Peter den store hadde anlagt St. Petersburg innerst i Finskebukta.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Kirken ble bygget av russerne som en russisk-ortodoks kirke
Fangeleir under den finske borgerkrigen
  • 1748 Svensk anlegg: Anlegget påbegynnes under ledelse av Augustin Ehrensvärd. Sverige var nesten ruinert etter den store nordiske krig og krigen mot Russland 1741-1743, men klarte ved hjelp av fransk økonomisk støtte å gjennomføre byggeprosjektet. De første ni årene var det god framdrift og store deler av anlegget ble ferdig. Men i 1757 ble det stans i arbeidet da Sverige måtte oppfylle sine allianseforpliktelser overfor Frankrike og delta i Pommerske krigen. Men byggeaktivitetene tok seg opp i 1762 og fram til ferdigstillelsen under påtrykk av Gustav III.
  • 1791 Svensk garnison: Anlegget i hovedsak ferdigstilt som stjerneformet bastion-festning, men tilpasset plasseringen på en rekke små og store øyer. Videre er det anlegg på fastlandet, for å forhindre at en angriper skulle kunne etablere brohoder her for et angrep på festningen. På festningen ble det også anlagt et lager for ammunisjon for hele både den finske delen av Svenska armén og Svenska marinen.
  • 1808 Svensk garnison: Sveaborg og hele den svenske Skärgårdsflottan med 7 000 mann under kommando av viseadmiral Carl Olof Cronstedt kapitulerer under finskekrigen etter at russerne har inntatt Helsingfors ved å marsjere over isen og slik omgått Sveaborg. Festningen overtatt av russerne under ledelse av Fredrik Vilhelm von Buxhoevden etter beleiring og lange forhandlinger. Den finske dikteren Johan Ludvig Runeberg har i det nasjonalromantiske diktet Fänrik Ståls sägner beskrevet sin versjon av disse hendelsene.
  • 1809 Russisk garnison: Ved freden i Fredrikshamn ble Finland et storhertugdømme innen Det russiske keiserrike og må Sverige overlate Finland til Russland. Etter å ha overtatt festningen, igangsetter russerne et stort byggeprogram, hvor de utvider bygningsmassen med blant annet sykehus og kirke, samt et verft med tørrdokk og styrker forsvarslinjene. Festningen består av opptil 13 000 mann. Denne lange fredsperioden blir avbrutt i 1855 da anlegget blir beskutt av en fransk/britisk flåte under Krimkrigen da de allierte håpet å kunne svekke russerne gjennom å åpne en tofrontskrig. Beskytningen varte i 47 timer og det ble omfattende ødeleggelser på anlegget. Det russiske artilleriet ble imidlertid ikke slått ut, så den angripende styrken satte ikke i land noen soldater, men dro i stedet videre til Kronstadt. Etter ødeleggelsene ble det satt igang et omfattende gjenoppbyggingsprogram, med nye festningsvoller og artilleri på de vestlige og sørlige øyene. I 1906 brøt det ut et mytteri på anlegget, den såkalte Sveaborgrevolten som var en del av de sosialistiske urolighetene som oppsto ulike steder i Russland etter nederlaget i Den russisk-japanske krig. Noe senere ble det igjen byggeaktiviteter på anlegget i forbindelse med oppbyggingen mot første verdenskrig og anlegget ble sett på som sentralt i forsvaret av den russiske hovedstaden St. Petersburg.
  • 1917 Russisk garnison: Den russiske revolusjonen fører til at Finland erklærer seg selvstendig 6. desember.
  • 1918 Finsk fengsel: Festningen fungerer som fangeleir for de røde fangene etter den finske borgerkrigen. Av de rundt 8 000 fangene ble et titall dømt til døden. Videre er det anslått at rundt 1 400 fanger enten sultet i hjel eller døde av sykdommer. Under den rådende finsknasjonale stemningen ga man festningen et nytt finsk navn, fra Viapori til Suomenlinna («Finlands borg»). Navnebyttet ble oppfattet som kontroversielt, all den tid svenske frivillige hadde lkjempet på den seirende hvite siden.
  • 1919 Finsk garnison: Da de siste krigsfangene blir løslatt fra fangeleiren, blir anlegget etablert som en finsk garnison og det finske flagget heises for første gang over anlegget.
  • 1973 Finsk museum Festningens militære verdi opphører. En forvaltningskommisjon underlagt Undervisningsministeriet opprettes og sivil forvaltning innføres.
  • 1991 Finsk museum og verdensarvsted UNESCO førte Sveaborg inn på listen over verdensarven. Området er også en del av Ulrikasborg bydel og Södra stordistriktet i Helsingfors, med egen barneskole med rundt 80 elever, butikker og andre kommunale tjenester. Området er svært populært som boligområde og det er vanskelig å få leiekontrakt, særlig fordi det er sjelden at noen flytter derfra.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]