St. Johanneslogen Zorobabel og Fredrik til det Kronede Haap

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

St. Johanneslogen Zorobabel og Fredrik til det Kronede Haap (Z&F), tidligere kalt Zorobabel og Zorobabel til Nordstjernen, er en frimurerlosje i Den Danske Frimurerorden som ble grunnlagt i København den 25. oktober 1745. Z&F var den andre losjen som ble grunnlagt i Danmark, og er idag den eldste frimurerlosjen i Norden.

Losjens valgspråk er EX UNO OMNIA, «Alt ut av det éne».

Historie[rediger | rediger kilde]

St. Martin (1743)[rediger | rediger kilde]

Danmarks første frimurerloge var «St. Martin». Den ble opprettet i Københavnmartinsdagen den 11. november 1743, og var oppkalt etter den katolske helgenen St. Martin de Tours (ca. 315–397 e.Kr.). Grunnleggerne var fem frimurere som var blitt innviet i Tyskland. «St. Martin» var moderlosjen til St. Olai Loge i Norge, som ble grunnlagt den 24. juni 1749Ladegårdsøens hovedgård i Christiania.

Zorobabel (1745)[rediger | rediger kilde]

Losje Zorobabel var Danmarks andre frimurerlosje. Den var oppkalt etter Serubabel, som ifølge Bibelen spilte en viktig rolle i gjenoppbyggelsen av Tempelet i Jerusalem. Zorobabel var en avlegger av St. Martin, og fikk sin konstitusjons-patent fra den engelske storlosje. Losjens grunnlegger og første Ordførende Mester var Georg Nielsen, som senere ble pagehovmester, lærer, bibliotekar og konferensråd ved hoffet til Frederik V av Danmark og Norge. Ved Nielsens død hadde losjen nesten 500 medlemmer.

Losjemøtene ble i begynnelsen avholdt i leide lokaler som idag er nedbrente, først i Nytorv 19 og deretter i Kattesundet. Det neste leide lokalet var i Pilestræde nr. 32.

Zorobabel til Nordstjernen (1767)[rediger | rediger kilde]

I begynnelsen var Zorobabel en St. Johannesloge, som arbeidet etter de tre gradene i «den blå losje». Etter hvert begynte begge Københavnlosjene, Zorobabel og St. Martin, å praktisere høygradsystemet den strikte observans. I 1752 ble det innført i St. Martin, og i 1765 i Zorobabel. I samarbeid med St. Martin ble høygradene også praktisert av St. Olai loge i Norge.

Den 9. januar 1767 ble St. Martin oppløst, og slått sammen med Zorobabel under det nye navnet «Zorobabel til Nordstjernen». Denne ble nå den overordnede losjen til St. Olai loge i Norge, frem til unionsoppløsningen mellom Danmark og Norge i 1814.

I 1782 innførte «Zorobabel til Nordstjernen» det rektifiserte system. Dette førte til en sterk økning i medlemsmassen. Losjen tiltrakk seg ikke bare kongelige, adelige og ansatte ved hoffet. Det rektifiserte system førte til en økt interesse blant borgerskapet, og en rekke kulturpersonligheter ble innviet i losjen, deriblant Knud Lyhne Rahbek og H.C. Ørsted.

I 1807 førte økningen i medlemsmassen videre til at det ble oppført en ny losjebygning i Kronprinsensgade nr. 7, som fortsatt eksisterer.

Friederich zur gekrönten Hoffnung (1778)[rediger | rediger kilde]

I 1778 ble det i København grunnlagt en frimurerlosje med røtter i Tyskland. Losjen var dansk, men både dens navn, ritualtekster og var tysk-språklige. Losjen var oppkalt etter den daværende kronprins Christian Frederik. Losjen eksisterte frem til 1855, da den ble slått sammen med «Zorobabel til Nordstjernen».

Zorobabel og Fredrik til det Kronede Haap (1855)[rediger | rediger kilde]

Den 6. januar 1855 ble det svenske system innført i Danmark. Samtidig ble «Friederich zur gekrönten Hoffnung» slått sammen med «Zorobabel til Nordstjernen», som fikk sitt nåværende navn «Zorobabel og Fredrik til det Kronede Haap».

Etter innførelsen av det svenske system, ble losjen igjen omdannet til en St. Johanneslosje, mens høygradene praktiseres i andre dedikerte losjer.

Økningen i medlemsmassen gjorde at man i 1868 innviet en ny ordensbygning i Klerkegade. Losjen hadde da nesten 2000 medlemmer, og i 1874 ble St. Johanneslosjene Christian og Nordstjernen grunnlagt for å fordele medlemmene. I 1918 ble St. Johanneslosjen Absalon utskilt fra Z&F. Ytterligere økninger i antall medlemmer, førte til at man den 12. oktober 1927 innviet det nye Stamhuset i Blegdamsvej 23, som var tegnet av arkitekten Holger Rasmussen.

Ordførende Mestere[rediger | rediger kilde]

# Navn Innsatt Avgikk
Ordførende Mestere i Zorobabel
1 Georg Nielsen 25. oktober 1745 6. januar 1749
2 Chr. Rantzau-Ascheberg 6. januar 1749 3. desember 1750
3 Gregorius von Brügmann 3. desember 1750 9. januar 1767
Ordførende Mestere i Zorobabel til Nordstjernen
1 Fr.L.E.von Bülow 9. januar 1767 1773
2 Thomas Malleville 1773 1773
3 Fr.Chr. Mahling 1773 1780
4 Peter Georg Boll 1780 1783
5 Thomas Bjerregaard 1783 1783
6 Frederik Moth 1783 1787
7 Hans Conrad Bröer 1787 1803
8 Johan Martin Schønheyder 1803 1818
9 Peter Johan Monrad 1818 1819
10 Ole Warberg 1819 1821
Johan Martin Schønheyder (2. gang) 1821 1828
11 Johan Henrik Hegermann-Lindencrone 1828 1831
12 Søren Ludvig Tuxen 1831 1853
Ordførende Mestere i Friederich zur gekrönten Hoffnung
1 H.Fr. Baudissin 1778 1781
2 Anton von Brachel 1781 1782
3 W.H.Fr. Abrahamson 1782 1794
4 Friedrich Münter 1794 1807
5 Carl Lorentz 1807 1818
6 Joh. Daniel T. Manthey 1818 1821
7 Prins Friedrich Wilhelm 1821 1831
8 Andreas Riis Lowsow 1831 1834
9 C.L.H. Hamburger 1834 1854
10 C.H. Visby 1854 1855
# Navn Innsatt Avgikk
Ordførende Mestere i Zorobabel og Frederik til Det Kronede Håb
1 Søren Ludvig Tuxen 1855 1855
2 Carl Otto 1855 1869
3 Ole Ferd. Olsen 1869 1887
4 Just J.C. Holm 1887 1896
5 Johannes Kaper 1896 1904
6 Chr.N.V. Christensen 1904 1914
7 E.V. Schau Bruun 1914 1914
8 Steen A. Bille 1914 1915
9 Harald G. Hornbeck 1915 1934
10 Holger J. Jacobæus 1934 1948
11 Sigurd Bruun 1948 1955
12 Axel Kjeld Mahler 1955 1962
13 Jørgen Steen 1963 1975
14 Torben U. Smith 1975 1977
15 Thorkild G. Søndergaard 1977 1981
16 Jørgen B. Schwartz 1981 1991
17 Sven Schou 1991 1997
18 Svend Aage Johansen 1997 2001
19 Svend Svenningsen 2001
Ieuan Thomas Hughes 17. februar 2010[1]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Z&F NYT nr. 124, Sankt Johanneslogen Zorobabel og Frederik til det kronede Haab, 37. årgang, Nummer 124, mars 2010

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Karl Ludvig Tørrisen Bugge: St. Johs. Logen St. Olaus Til Den Hvide Leopard i Kristiania 1749-1757-1907, Jubilæumsskrift, Trykt som manuskript hos Br. Johannes Bjørnstad, Kristiania, august 1907
  • Th. Borch: Sangbog for St. Johannes Logen Zorobabel og Frederik til det kronede Haap, Trykt hos Br:. Louis Klein, Kjøbenhavn, 1859
  • Harald Rønnefelt: Zorobabel og Frederik t.d.k.H. 1745 – 25. Oktober – 1945 med en Oversigt over Logens Historie, Bogtrykkeriet Dana, København, 1948

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]