Spin

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Spin er et engelsk ord som betyr «å snurre rundt», og er en overskrift for en lang rekke kommunikasjonsverktøy som er med på å dreie et budskap i en bestemt retning. En ekspert på området kan iblant kalles spin doctor (spinndoktor) eller sukkerspinner.[1]

Ordets opprinnelse[rediger | rediger kilde]

Uttrykket spin doctor ble formentlig brukt første gang i en ledende artikkel i The New York Times i 1984, i forbindelse med en beskrivelse av de ting som foregikk i presserommene etter en fjernsynssending av debatten mellom presidentkandidatene Ronald Reagan og Walter Mondale.

Der er delte meninger om hvor bredt man skal definere spin: er spin all strategisk kommunikasjon, eller er det utelukkende den del av kommunikasjonen som går ut på å få en selv, eller ens budskap til å se penere ut? Den amerikanske journalist Bill Press definerer spin meget liberalt: «Det er noe vi alle gjør for å unngå ubehagelige situasjoner og for å gjøre en god figur, men det må aldri forveksles med løgn.» Løgn anses i forbindelse med spin som en kortsiktig og farlig løsning.

Doctoring kan blant annet bety «å endre [noe] på en slik måte at det blir til fordel for seg sjøl» (or change in such a way as to make favorable to oneself).[2] Spin doctoring er et verb som beskriver handlinger til en spin doctor.[3]

De mest alminnelige former for spin[rediger | rediger kilde]

Mediehåndtering[rediger | rediger kilde]

 • Pressemøter
 • Pressemeddelelser
 • Offisiell og privat kontakt til medier og mediefolk
 • Døgnovervåkning av mediene
 • Solohistorier: begunstige et medium med en god historie, mot en bestemt vinkling av denne
 • Mobbing: sanksjoner mot journalister i form av trusler eller f.eks. klagebrev til sjefredaktøren

Forskjellige former for avledning[rediger | rediger kilde]

 • Gå efter mannen, i stedet for å debattere budskapet
 • Intimidere (dette kunne f.eks. være å kalle dem som er uenige med en selv, for idioter)
 • Flytte fokus
 • Gjenta et forberedt budskap (vedkommende svarer ikke på spørsmålet, men gjentar i forskjellige vendinger det samme budskap
 • Benekte fakta, så debatten kommer til å dreie seg om å gjenfremsette disse
 • Tale forvirrende eller uklart
 • Bruke latterliggjørende metaforer
 • Skape en meningsforskydning
 • Endre ord, så noe lyder penere, eller noe godt lyder dårlig, alt etter hvor man vil kjøre debatten hen
 • Benektelse, deretter bekreftelse

Fragmentering av budskapet[rediger | rediger kilde]

 • Generalisering
 • Fra del til helhet eller omvendt
 • Sitere bruddstykker, tatt ut av budskapets rette sammenheng
 • Bruke metaforer

Referanser[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata