Smalmarihand

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Smalmarihand
Nomenklatur
Dactylorhiza majalis ssp. sphagnicola
[Dactylorhiza traunsteineri]
[Dactylorhiza sphagnicola]
Populærnavn
smalmarihand,
(sumpmarihand)
Hører til
orkidefamilien,
Asparagales,
enfrøbladete planter
Miljøvern
Norsk rødliste:[1]
Regionalt utryddetRegionalt utryddet i vill tilstandKritisk truetSterkt truetSårbarNær truetLivskraftig

VU — Sårbar

Økologi
Habitat: myr
Utbredelse: Europa og Kaukasus

Smalmarihand (Dactylorhiza majalis ssp. sphagnicola) er en plante i orkidéfamilien (marihandfamilien).

Utseende[rediger | rediger kilde]

Smalmarihand hører til i slekta Dactylorhiza, på norsk marihandslekta. Den har mørkerosa blomster, men kan imidlertid variere ganske mye.

Grunnen til navnet er at den har ganske mye smalere blader enn andre Dactylorhiza-former. De blir til gjengjeld lengre, og mangler flekker. Dette er likevel usikre kjennetegn, for smalmarihand kan fort hybridisere og danne uklare mellomformer.

Systematikk[rediger | rediger kilde]

Tidligere var det vanlig å operere med to ulike arter, smalmarihand (som da ble kalt Dactylorhiza traunsteineri) og sumpmarihand (Dactylorhiza sphagnicola). En antar nå at D. traunsteineri er en rent mellomeuropeisk art som ikke vokser i Norge.[2] En har så latt smalmarihand overta sphagnicola-navnet som underartsepitet.

Smalmarihand regnes å tilhøre arten kongsmarihand (D. majalis), og har status som underart. Hele kongsmarihand-gruppa er tetraploid og trolig oppstått ved hybridisering mellom de to diploide plantene engmarihand (D. incarnata) og skogmarihand (D. maculata ssp. fuchsii), koplet med dobling av kromosomtall.[3]

Andre underarter av kongsmarihand i Norge er lappmarihand (ssp. lapponica) og purpurmarihand (ssp. purpurella). I Sør-Sverige og Danmark vokser nominatunderarten ssp. majalis.

Forekomster i Norge[rediger | rediger kilde]

Siden smalmarihand er dårlig kjent, er utbredelsen også uklar. Den synes i første rekke å vokse på Østlandet og Sørlandet. Det har vist seg at den nære slektningen lappmarihand har en større sørlig utbredelse enn tidligere antatt, og enkelte lavlandsforekomster på Østlandet har vist seg å være denne underarten. Smalmarihand er ganske sjelden, og er derfor på Norsk rødliste for arter (2021) med statusen sårbar (VU).

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Artsdatabankens artsopplysninger». Artsdatabanken. 24. november 2021. Besøkt 20. februar 2022. 
  2. ^ Mikael Hedrén og Steinar Skrede (2018). «Hva er Dactylorhiza traunsteineri (PDF). Blyttia. 76 (2): 105–116. 
  3. ^ Genetisk variasjon og taksonomi i gruppa behandles i: Mikael Hedrén m.fl. (2012). «Systematisk position av några norska Dactylorhiza-former» (PDF). Blyttia. 70 (3): 139–155. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]