Skeptisisme

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Kampanjeplakat 2007 fra National Secular Society (NSS), en britisk organisasjon for sekularisering, skeptisisme og humanisme grunnlagt 1866. Slagordene er «menneskerettigheter foran religiøse rettigheter», «forsvar ytringsfrihet», «forby trosbaserte skoler», «skill kirke og stat».

Skeptisisme betyr skepsis som metode eller retning innenfor vitenskap og filosofi. Ordet kommer fra det greske σκεπτικόσ (skeptikós) avledet av verbet σκέπτομαι (sképtomai) som betyr «skue, se seg om, overveie, betenke, undersøke osv.».

Skeptisisme kan konkret bety skepsis overfor bestemte ideer og dogmer. For eksempel har ordet skepticisme i tidligere tider vært likt med ateisme.

Skeptisisme kan også bety tvilen som metode og som middel til å nå en vitenskapelig sannhet eller til å tenke utover fordommer, altså å ha et åpent sinn på et område, hvor man søker å nå ny vitenskapelig erkjennelse. Skeptisisme kan således ses som en sunn innstilling, både for forsker og for legmann.

Teoretisk eller filosofisk skeptisisme er en erkjennelsesteoretisk retning, som anser sikker erkjennelse for umulig. På den ene side finnes det argumenter imot muligheten av enhver viten, som Agrippas trilemma. På den annen side finnes kartesiansk skeptisisme, hvor det er empirisk viten (erkjennelse om den ytre verden), som anses for umulig.

Ordet skeptiker betegner gjerne personer som bekjemper pseudovitenskap og gamle og moderne former for overtro, blant anet homøopati, healing og tro på at UFO-er er romfartøy fra en annen verden, men også for eksempel konspirasjonsteorier. Kjente moderne skeptikere er amerikaneren James Randi, franskmannen Henri Broch og andre illusjonister og vitenskapsfolk. Carl Sagan konstruerte begrepet «vitenskapelig skeptisisme». Denne bevegelsen ble ellers frontet av James Randi, Ray Hyman, Martin Gardner og Paul Kurtz. De mest omtalte skeptikerne i de siste årene er biologer som kjemper mot kreasjonisme og intelligent design, for eksempel Richard Dawkins og PZ Myers. I Norge må kjemiprofesssoren Martin Ystenes, religionshistorikeren Asbjørn Dyrendal, vitenskapsformidleren Andreas Wahl og journalisten Erik Tunstad kunne betegnes som skeptikere. Norske skeptikere kan være medlemmer i intresseorganisasjonen i Skepsis.

Se også[rediger | rediger kilde]

Praktisk skeptisisme

Filosofisk skeptisisme

Annet

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]