Hopp til innhold

Healing

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Healing (opprinnelig fra engelsk, «å hele eller helbrede»[1]) er en alternativ behandlingsmetode, der man gjennom påstått «overnaturlige» evner og metoder behandler sykdommer. Begrepet brukes også av enkelte kristne grupper som hevder at sykdommer kan helbredes gjennom bønn og håndspåleggelse. Healing utføres ofte gjennom at healeren holder hendene på eller nær den som skal helbredes, man kan også utføres på avstand.

Prinsipp[rediger | rediger kilde]

Healing bygger i mange tilfeller på antakelsen om at ubearbeidete tanker, følelser, spenninger og konflikter kan føre til sykdom. Symptomer på sykdom forstås som signaler fra kroppen om at noe er i ubalanse og at det finnes blokkeringer som hindrer det som oppfattes som kroppens livsenergi, i å strømme fritt.

Healing er en gammel behandlingsform, og utøverne arbeider på ulike måter, og med noe ulikt teoretisk grunnlag. De fleste healere arbeider i og med det som antas å være klientens «energifelt», og forsøker å fjerne såkalte blokkeringer ved overføring av energi, slik at klientens kropp kan helbrede seg selv.

Forskning på effekten av healing[rediger | rediger kilde]

Det er gjennomført en del forskning på healing. Kvaliteten på forskningen er variabel, særlig når det gjelder reell blinding. Det finnes derfor lite dokumentasjon på hvorvidt healing har effekt eller ikke.

I NOU 1998:21, om alternativ medisin, også kalt Aarbakke-utvalgets innstilling, er det gjort en effektvurdering av alternativmedisinske behandlingsformer, herunder healing. Utvalget uttalte:

«Det finnes flere studier som viser signifikant effekt av så vel fjernhealing som healing ved berøring ved ulike tilstander. En rekke forsøk viser effekter av healing på enzymer, planter, gjærsopp, kreftceller og mus. Enkelte av disse forsøkene er gjentatt flere ganger og synes å dokumentere en positiv effekt utover kontrollgruppene. Det er gjort mer enn 160 studier på mennesker og cirka to tredjedeler av disse viser positive effekter utover placebo. Noen studier er usikre i det designet er dårlig og/eller det ikke har vært mulige å komme frem til originalartiklene. Andre er godt gjennomført og publisert i anerkjente medisinske tidsskrifter. Utvalgets konklusjon er derfor at en effekt av healing ikke kan avvises. Metoden må anses som kanskje effektiv, men det er ikke mulig å si noe om effekten på enkelte sykdommer eller sykdomsgrupper.»

En nyere metaanalyse antyder at healing kan ha beskjeden effekt i forbindelse med smertelindring, men at forskningsmaterialet fortsatt er for mangelfullt til å trekke konklusjoner.[2] En annen metastudie på healing av akutte sår viste at de studier som er gjennomført har for store svakheter til å kunne konkludere med effekt.[3] Religionshistoriker Asbjørn Dyrendal uttalte til Dagbladet i 2009 at jo bedre blindingen av studiene på healing blir, jo mindre effekt kan man påvise.[4]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]