Sør-Afrikas nasjonalsang

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Sør-Afrikas nasjonalsang (instrumentalversjon)
Sør-Afrikas flagg

Sør-Afrikas nasjonalsang har siden 1997 vært en sang som kombinerer elementer fra «Nkosi Sikelel' iAfrika» (xhosa for «Gud velsigne Afrika») og «Die Stem van Suid-Afrika» (afrikaans for «Sør-Afrikas stemme»). Den nye sangen er skrevet på fem av Sør-Afrikas elleve offisielle språk og består av to deler i ulike tonearter.

Historie[rediger | rediger kilde]

«Nkosi Sikelel' iAfrikas» ble skrevet i 1897 av skolelæreren Enoch Sontonga, opprinnelig som en salme. Flere vers ble tilført i 1927 av poeten Samuel Mqhayi, og i 1942 ble den gjendiktet på sesotho av Moses Mphahlele. Sangen ble en populær salme, som etterhvert også ble sunget på politiske møter, og den utviklet seg til å bli en viktig kampsang for antiapartheidbevegelsen.

«Die Stem van Suid-Afrika» var Sør-Afrikas nasjonalsang i apartheidtiden, med tekst av forfatteren C. J. Langenhoven i 1918 og melodi av presten M. L. de Villiers i 1921. Sangen ble sunget offentlig første gang 13. mai 1928 i forbindelse med at Sør-Afrikas flagg ble heist offisielt for første gang, men den ble ikke antatt som landets nasjonalsang av regjeringen før 2. mai 1957. Senere ble den gjendiktet på engelsk som «The Call of South Africa».

Da apartheidregimet opphørte i 1994, ble først «Nkosi Sikelel' iAfrika» sidestilt med «Die Stem», slik at Sør-Afrika fikk to nasjonalsanger. For å samle hele befolkingen og understreke forsoningen ble en ny nasjonalsang lansert i 1997 basert på de to tidligere sangene. Nasjonalsangens første del har melodi fra «Nkosi Sikelel' iAfrika» og siste del fra «Die Stem van Suid-Afrika».

Sangtekst[rediger | rediger kilde]

De to første avsnittene er fra «Nkosi Sikelel' iAfrika». De to første linjene i det første verset er oversatt til zulu, mens de to siste linjene er beholdt på xhosa. Det andre verset er på sesotho, mens tredje og fjerde vers er hentet fra «Die Stem» og synges henholdsvis på afrikaans og engelsk.

Engelsk oversettelse
Zulu/Xhosa
Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,

Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

God bless Africa
May her glory be lifted high
Hear our petitions
God bless us, Your children
Sotho
Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa South Afrika - South Afrika.

God we ask You to protect our nation
Intervene and end all conflicts
Protect us, protect our nation
Nation of South Africa, South Africa
Afrikaans
Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,

Ringing out from our blue heavens,
From our deep seas breaking round,
Over everlasting mountains,
Where the echoing crags resound,
Engelsk
Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom,
In South Africa our land.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]