Hopp til innhold

Rektangel

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Rektangel hvor den korte siden er a, og den lange siden b.

Et rektangel er et spesialtilfelle av parallellogrammet hvor alle vinklene er 90°. Derav følger at:

  • Begge de to parene av motstående linjestykker er parallelle
  • Begge de to parene av motstående linjestykker er like lange
  • Diagonalene mellom motstående hjørner deler hverandre på midten.

Parallellogrammets krav om at motstående vinkler er like store vil også være tilfredsstilt i og med at alle vinkler er 90°.

I Euklides "Elementa" (Bok 1, Definisjon 22) beskrives et rektangel enten som et "oblong" eller et kvadrat, der et "oblong" er et rektangel som ikke er et kvadrat.