Parafili

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Parafili[a] er en biomedisinsk betegnelse for å beskrive seksuelle uttrykksformer eller preferanser som objekter, situasjoner eller individer som anses for å avvike fra det normale, det vil si seksualitet som ikke er vanlig hetero-, bi- eller homoseksuell, som for eksempel samleie og onani.

Kjønnsorientering (homo-, bi- eller heteroseksualitet) og kjønnsidentitetsproblemer defineres ikke lenger som parafilier.[trenger referanse] Det er et spørsmål hva man egentlig skal regne for normalt og unormalt. Mye som tidligere ble sett på som unormalt av mange mennesker, er i dag noe flere i stor grad ser på som alternative former for seksuell adferd eller samliv. Det gjelder for eksempel homofili. Homoseksuell aktivitet anses derfor i mange samfunn ikke som en parafili. [trenger referanse]

Mange mennesker har en seksuell preferanse som de kun bruker i fantasien uten at dette er til sjenanse for andre. Andre setter sin seksuelle preferanse ut i livet og kan komme i konflikt med andre individer, grupper eller samfunnet som helhet. En lang rekke seksuelle uttrykksformer er harmløse, for eksempel det å onanere. Andre uttrykksformer kan være farlige, skadelige eller nedverdigende og også ulovlige og straffbare for utøveren og andre. Normalitetsbegrepet er avhengig av hva som regnes for sosialt akseptabelt og er i mange sammenhenger et moralsk spørsmål.

Parafili innebærer gjentatte, intense seksuelle tilskyndelser, fantasier og handlinger som inkluderer objekter som mange normalt ikke knytter til seksuelle aktiviteter eller situasjoner. Den avvikende seksualiteten kan i tillegg til lystfølelse og tenning ofte også medføre følelse av skam og skyldfølelse hos den det gjelder og forakt, avsky og fordømmelse fra omgivelsene.

Ikke alle parafilier karakteriseres som sykdom i dag. Parafilier kan være variere fra ulike tenningsmønstre som inngår i den vanlige menneskelige seksualitet til grunnleggende, følelsesmessige forstyrrelser i seksualiteten, hvor betegnelsen sykdom er korrekt.

Parafilier har siden slutten av 1800-tallet vært undersøkt og beskrevet av psykologer. Begrepet ble første gang brukt på 1920-tallet, men ble så gradvis erstattet av begrepet perversjon. I 1980 ble imidlertid betegnelsen parafili igjen tatt i bruk i faglig sammenheng, blant annet i den psykiatriske diagnoselisten DSM-IV.

Se også[rediger | rediger kilde]

Fotnoter[rediger | rediger kilde]

Type nummerering
  1. ^ fra gresk para «annerledes» og philia «kjærlighet, vennskap»[1]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Beech, A. R. & Harkins, L. (2012). DSM-IV paraphilia: Descriptions, demographics and treatment interventions. Aggression and Violent Behavior, 17, 527-539.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]