Skyldfølelse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Kain tok livet av sin bror og ble rammet av en overveldende skyldfølelse. Cain av Henri Vidal, i Tuilerie-hagen, Paris, 1896

Skyldfølelse er en kognitiv eller følelsesmessig opplevelse som oppstår når en person oppfatter eller tror, det være seg reelt eller ikke, at hen har brutt en eller annen moralsk standard, og har en vesentlig grad av ansvar for at denne overtredelsen har skjedd. Skyldfølelse er nært relatert til følelsen av anger.

Moralsk og juridisk[rediger | rediger kilde]

«Skyld» er forpliktet av en person som har krenket en moralsk standard å bære sanksjoner ved at moralske standard. I juridiske termer, er skyld det faktum av å ha blitt funnet å ha krenket en strafferettslig lov.

Psykologi[rediger | rediger kilde]

I psykologi, så vel som i vanlig språk, er skyld en affektiv tilstand der man opplever konflikt ved å ha gjort noe som man tror man burde ikke ha gjort (eller omvendt, ikke har gjort noe man tror man burde ha gjort ). Det gir opphav til en følelse som ikke forsvinner lett, drevet av "samvittighet '. Sigmund Freud beskrev dette som et resultat av en kamp mellom ego og superego foreldrenes imprinting. Freud avviste rollen Gud som Punisher i tider med sykdom eller lønner i tid av velvære. Mens fjerne en kilde til skyld fra pasienter, beskrev han en annen. Dette var bevisstløs kraft innenfor den enkelte som bidro til sykdom. Offer for en annens ulykke eller uflaks kan bli tilbudt kritikk, teorien er at offeret kan være feil for å ha tiltrukket den andre personens fiendtlighet. Skyld og dens årsaker, meritter, og demerits er felles temaer i psykologi og psykiatri. Det er ofte forbundet med depresjon, og noen ganger angst.

Manglende skyld psykopater[rediger | rediger kilde]

Psykopater mangler noen ekte følelse av skyld eller anger for skader de kan ha påført andre. I stedet, de rasjonalisere sin atferd, klandre noen andre, eller nekte det. Dette er sett på av psykologer som del av en mangel på moralsk resonnement (i sammenligning med de fleste mennesker), en manglende evne til å vurdere situasjoner i et moralsk rammeverk, og en manglende evne til å utvikle følelsesmessige bånd med andre mennesker.

Årsaker (etiologi)[rediger | rediger kilde]

Evolusjonsmessige årsaker[rediger | rediger kilde]

Noen evolusjonære psykologer theorize at skyld og skam hjulpet vedlikeholde gode relasjoner, for eksempel gjensidig altruisme. Hvis en person føler seg skyldig da han skader andre, eller selv unnlater å gjengjelde godhet, er han mer sannsynligvis ikke å skade andre eller blir for egoistisk. På denne måten reduserer han sjansene for gjengjeldelse fra medlemmer av hans stamme, og dermed øker sin overlevelse prospekter, og de av stammen eller gruppen. Som med alle andre følelser, kan skyld være manipulert for å kontrollere eller påvirke andre. Som en svært sosiale dyr som lever i store grupper som er relativt stabil, må vi måter å håndtere konflikter og hendelser hvor vi utilsiktet eller med vilje skader andre. Hvis noen forårsaker skade til en annen, og så føler skyld og viser anger og sorg, er personen skadelidende sannsynlig å tilgi. Dermed gjør skyldfølelse det mulig å tilgi, og hjelper holde sosial gruppe sammen.

Nevrologiske årsaker[rediger | rediger kilde]

Skyld er grunnlagt på vår empati system og speil neurons. Når vi ser en annen utføre en handling, gjennomfører vi handlingen selv i neuronal aktivitet, men ikke i åpenlys handling. Nervecellene som speil andre kalles speil nevroner. Når vi ser en annen person som lider, kan det også føre oss smerte. Dette utgjør vår kraftige system av empati, noe som fører til vår tenkning at vi burde gjøre noe for å lindre andres lidelse. Hvis vi ikke kan hjelpe en annen, eller mislykkes i vår innsats, vi opplever skyldfølelse. Fra perspektivet til gruppen utvalg, grupper som består av en høy prosent av co-operatører overgå grupper med lav prosent av co-operatørene i mellom-gruppen konkurranse. Folk som er mer utsatt for høye nivåer av empati-baserte skyldfølelse kan være sannsynlig at lider av angst og depresjon, men de er også mer sannsynlig å samarbeide og oppføre altruistisk. Dette antyder at skyldfølelse-proneness kan ikke alltid være gunstig på nivå med den enkelte, eller innen-gruppe konkurranse, men svært gunstig i mellom-gruppen konkurranse. Mal:Citation trengte

Andre årsaker[rediger | rediger kilde]

En annen vanlig forestilling er at skyld er tildelt av sosiale prosesser, for eksempel et juryrettssaker; i. e. at det er en strengt juridisk begrep. Dermed blir dommen fra en jury som O.J. Simpson eller Julius Rosenberg var "skyldig" eller "ikke uskyldige" er tatt som en faktisk vurdering av hele samfunnet at de må handle som om de var det. Ved konsekvens kan dommen at en slik person er "ikke skyldig" ikke være så tatt, på grunn av asymmetri i antakelsen om at man er antas uskyldig inntil bevist skyldig, og foretrekker å ta risiko for å befri en skyldig part over overbevisende uskyldige. Atter andre-ofte, men ikke alltid, teister av en type eller en annen, mener at opprinnelsen til skyld kommer fra brudd på universelle prinsipper om rett og galt. I de fleste tilfeller, folk som tror dette også erkjenne at selv om det er riktig skyld fra å gjøre «galt» i stedet for å gjøre "rett" folk tåle alle slags skyldig følelser som ikke stammer fra brudd på universelle moralske prinsipper.

Filosofi[rediger | rediger kilde]

Filosofen Martin Buber understreket forskjellen mellom freudiansk. Oppfatningen av skyld, basert på interne konflikter, ogeksistensiell skyld, basert på faktiske skade påført andre.

Kollektiv skyld[rediger | rediger kilde]

Kollektiv skyld, som skyldfølelse, er det ubehagelig følelsesmessig reaksjon som resulterer blant en gruppe individer når det oppleves at gruppen illegitimately skadet medlemmer av en annen gruppe. Det er ofte et resultat av "dele en sosial identitet med andre hvis handlinger representerer en trussel mot positivitet av at identitet". Ulike intergrupperelasjoner ulikheter kan føre til kollektiv skyld, som for eksempel mottar ufortjent fordeler og privilegier eller påføre mer ekstreme former for skade på en outgroup (inkludert folkemord). Individer er generelt motiverte for å unngå kollektiv skyld for å opprettholde en positiv sosial identitet. Det er mange måter å redusere kollektiv skyld, som nekter skade eller rettferdiggjøre handlinger. Kollektiv skyld kan også føre til positive resultater, for eksempel å fremme intergrupperelasjoner forsoning og redusere negative holdninger mot outgroup.

Det er flere årsaker til kollektiv skyld, fremtredende gruppe identitet, kollektive ansvar, og oppfatningen av urettferdige ingroup handlinger. For en individuell å oppleve kollektiv skyld, må han identifiserer seg selv som en del av ingroup. "Dette gir en perseptuell skifte fra å tenke på seg selv i form av" jeg "og" meg "til" oss "eller" vi "." Bare når en person er fremtredende med ingroup kan de oppfatter ansvar for de skadelige handlingene til gruppen, fortid og nåtid. I tillegg til ingroup salience, vil en person bare føle kollektiv skyld hvis de se ingroup som ansvarlig for skadelige handlinger gjort til outgroup. For eksempel, i to studier av den amerikanske Mosaic Project, var rasemessig ulikhet i USA innrammet som enten "Black Ulempe" eller "White Privilege". Når begrepet "svart ulempe" ble brukt for å beskrive rasemessig ulikhet, følte hvit deltakere mindre kollektivt ansvarlig for skade gjort til outgroup, som lessened kollektiv skyld. Til sammenligning, når "hvite privilegiet" ble brukt hvitt deltagerne følte seg mer kollektivt ansvar for skadevirkningene som økte kollektiv skyld.

Til slutt, har en person til å tro handlinger forårsaket av ingroup var uforsvarlig, uforsvarlig og utilgivelig. Hvis en person kan rettferdiggjøre handlingene til ingroup dette vil minske kollektiv skyld. Bare når et individ oppfatter ingroup handlinger som kritikkverdig vil at den enkelte føler seg kollektiv skyld. Kollektiv skyld er ikke bare et resultat av følelsen empati for outgroup. Det kan også være forårsaket av selvbevisste følelser som stammer fra utspørring av moral i ingroup.

Det finnes ulike metoder for å redusere kollektiv skyld. Noen av disse metodene er å fornekte ingroup skadelige handlinger, å nekte ansvar, hevder handlinger ved ingroup var bare, med fokus på positive aspekter forårsaket av den skadelige handlingen, og påpeker positive ting i andre områder for å motvirke den skade. Først ved å benekte ingroup skadelige handlinger, eller tonet ned alvorlighetsgraden av skade, er effekten av kollektiv skyld lessened. Hvis den enkelte eller gruppen kan unnlate å observere skader forårsaket av sine handlinger, enten bevisst eller ubevisst, da enkelte ikke vil føle kollektiv skyld. Dersom en person ikke føler at ingroup er ansvarlig for skader forårsaket av handlinger, vil kollektiv skyld være dårligere. I tillegg, hvis en person tror at bare individer er ansvarlige for sine egne handlinger, og ikke en kollektiv gruppe, enn de kan benekte eksistensen av kollektivt ansvar, og dermed redusere følelsen av kollektiv skyld. Et individ kan rasjonalisere handlingene til ingroup. Hvis den enkelte mener at det var bare grunner for skade påført, er kollektiv skyld trolig bli redusert. For eksempel er outgroup dehumanization ett effektivt middel mot begrunner ingroup handlinger. Ved å fokusere på de positive sidene ved ingroup handlinger snarere enn skadelige effekter, kan kollektiv skyld reduseres. For eksempel kan en person eller gruppe velger å fokusere på fordelene ved høye nivåer av produksjon og forbruk, og ikke på dens skadelige virkninger på miljøet.

Kulturelle visninger[rediger | rediger kilde]

Tradisjonell japanske samfunnet, koreanske samfunnet og antikke greske samfunn er noen ganger sagt å være "skam-basert" heller enn "skyld-basert", ved at de sosiale konsekvensene av "bli tatt" er sett på som viktigere enn de enkelte følelser eller opplevelser av agent (se arbeidet til Ruth Benedict). Dette kan føre til mer fokus på etikette enn etikk som forstått i vestlig sivilisasjon. Dette har ledet noen i vestlige sivilisasjoner å spørre hvorfor ordetethosble tilpasset fra gresk med slike enorme forskjeller i kulturelle normer. Kristendom og Islam arve fleste forestillinger om skyld fra jødedom, Persia n og Romerske ideer, mest som tolket gjennom Augustine, som er tilpasset Plato 's ideer til kristendommen. Den Latin ordet for skyld erculpa, et ord noen ganger sett i lov litteratur, for eksempel imea culpasom betyr "min feil (skyld)".

Etymologi[rediger | rediger kilde]

Skyldfølelse, fra OEgylt"forbrytelse, synd, skyld, fine," av ukjent opprinnelse, men noen mistenker en forbindelse til OE Gieldan"til å betale for, gjeld", men O.E.D. redaktører finne denne "godtas phonologically". Den feilaktige bruk for "følelse av skyld" er første registrerte 1690. "Skyld av foreningen" er først registrert i 1941. "Guilty" er fra O.E. Gyltigfragylt.

I litteraturen[rediger | rediger kilde]

Skyldfølelse er et sentralt tema i John Steinbeck sEast of Eden, Fjodor Dostojevskij sForbrytelse og straff , Tennessee Williams 'A Streetcar Named Desire, William Shakespeare' s spille Macbeth, Edgar Allan Poe ' s "The Tell-Tale Hjerte» og «The Black Cat", og mange andre litterære verker. Det er et viktig tema i mange verker etter Nathaniel Hawthorne, og er en nesten universell bekymring for romanforfattere som utforske indre liv og hemmelig s.

I Bibelen[rediger | rediger kilde]

Skyld i den kristne Bibelen er ikke bare en følelsesmessig tilstand, men er en juridisk tilstand av fortjener straff. Det hebraiske Gamle Testamentet har ikke et unikt ord for skyld, men bruker et enkelt ord for å betegne:. "Synd, skyld det, straffen grunn til det, og et offer for det". Den greske Nye Testamentet bruker et ord for skyld som betyr "å stå utsatt for dom for synd" (f.eks Romerbrevet 3:19). Skyld ikke kan utbedres i Bibelen som synd må alltid bli straffet. Enkeltpersoner kan unnslippe skyld på grunn av dem bare med en annen ta straff i stedet for dem, som Jesus Kristus gjorde på korset.

Rettsmidler[rediger | rediger kilde]

Skyldfølelse kan noen ganger avhjelpes ved: straff (en felles handling og rådet eller påkrevd i mange legal og moralske koder); tilgivelse (som i transformativ rettferdighet), noe som gjør det godt igjen (se oppreisning (lovlig) eller handlinger oppreisning), eller oppriktig anger (som med skriftemål i katolisisme eller restorative rettferdighet). Skyld kan også avhjelpes gjennom intellectualisation eller kognisjon. Law vanligvis ikke godta agentens self-straff, men noen gamle koderfikk: i Athen, de tiltalte kunne foreslå sin egen rettsmiddel, som kan faktisk være en belønning, mens anklageren foreslått en annen, og juryen valgte noe i mellom. Dette tvang de tiltalte til å effektivt satse på sin støtte i samfunnet, som Socrates gjorde da han foreslo "kost og losji i rådhuset" som sin skjebne. Han tapte, og drakk hemlock, en gift, som anbefalt av anklager hans.

Se også[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata