Nymarxisme

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Nymarxisme er et ideologisk tankesett med ulike teoretiske tilnærminger som oppstod mellom 1950 og 1980, og som ønsket å modifisere og/eller utvide marxismen. Ofte ble inspirasjonen hentet fra andre intellektuelle tradisjoner, som psykoanalyse eller kritisk teori utviklet i Frankfurtskolen.

En av nymarxismens viktigste teoretikere er den amerikanske sosiologen Erik Olin Wright, som særlig har jobbet med å definere begrepet sosial klasse, avsløre motsetninger og hente inspirasjon fra den kritiske kriminologien, anarkismen og Max Webers tanker.

Økonomene Ernest Mandel, Paul A. Baran og Paul Sweezy har alle innledet nymarxistiske retninger, ofte kjent ved fellesbetegnelsen «Radical Political Economy», og har presentert tesene sine i tidsskrifter de selv har grunnlagt, som for eksempel: New Left Review, Monthly Review og Review of Radical Political Economics.

Andre nymarxistiske grupper har oppstått med sikte på å fylle påståtte mangler ved dialektisk materialisme og mer ortodoks marxisme, noen ganger for å eliminere ateisme og koble marxismen med kristne idéer (se kristen kommunisme). Mange psykologer, filosofer og sosiologer har vært tilhengere av slike bevegelser. En av dem er Herbert Marcuse.