Vogntog

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Et vogntog
Et vogntog

Et vogntog består av en motorvogn med en eller flere tilhengere tilkoplet. Det brukes for det meste om lastebiler med tilhenger, men defineres også som personbiler med tilhenger. Man kan enten ha lastebil med tilhenger eller trekkvogn med semitrailer. Førstnevnte kan innebære to typer tilhengere - slepevogn eller påhengsvogn.

- Påhengsvogn er det mest vanlige innen personbiltilhengere, hvor man har en eller flere akslinger på midten. Dette gjør at lastens plassering på tilhengeren kan påvirke bilen. Denne typen henger er mindre vanlig på lastebiler, der man istedet benytter såkalt slepvogn.

En slepvogn er en tilhenger der akslingene er plassert foran og bak, med sving på fremste aksling(er) slik at lastebilen kun sleper tilhengeren (derav navnet). Dette gjør at man ikke får vertikale krefter overført til bilen, uansett lastens plassering.

- Semitrailervogntog er en trekkbil med en semitrailer koplet til. Grunnen til at det kalles semitrailer er fordi det kommer fra det engelske ordet semi, som betyr halv - altså halvtilhenger. Det er fordi den framre delen av traileren ligger oppå trekkvogna, En semitrailer får stor akselavstand, slik at man må ta store svinger og låne plass for å komme fram uten å ta med seg skilt, fortauskanter osv.

I Norge har vogntog kun én tilhenger. Det er ikke ulovlig å ha flere, men lengdebegrensningen gjør det lite praktisk. Enkelte steder i Norge har man kunnet kjøre såkalte modulvogntog, som er en kombinasjon av to standard moduler. Enten en vanlig lastebil(forvogn) som trekker en semitrailer ved hjelp av en dolly(en liten påhengsvogn med svingskive) og blir da i realiteten som et vogntog med lang slepvogn. En annen kombinasjon er at en ordinær semitrailer trekker en påhengsvogn. Den tredje kombinasjonen blir betegnet som en link, og består av en kort semitralle med påmontert svingskive bak lasterommet, der det henges på en standard semitralle. Lengden på disse modulvogntogene blir 25,25 meter, Et ordinært vogntog på kontinenter er18,75m mens norske regler tillater 19,50 meter. Trekkvogn med semitralle er 16.5 m på kontinentet, mens norske regler tillatee 17,50 meter. I land som Australia har de gjerne mer. (Se bildene.)

Sikkerhet og tyveritiltak for vogntog[rediger | rediger kilde]

  • Sikre parkeringsanlegg: Bruk av sikre parkeringsplasser eller depoter med begrenset tilgang, overvåkingskameraer og riktig belysning minimerer risikoen for uautorisert innreise eller tyveri under nedetid.
  • Inngjerding: Installering av robust inngjerding rundt parkeringsområder skaper en fysisk barriere, hindrer uautorisert tilgang og gir et ekstra lag med sikkerhet.
  • Låser og segl: Utstyring av lastebiler med låser av høy kvalitet og manipulasjonssikre segl på lastedører og rom forhindrer uautorisert tilgang til verdifullt gods.
  • Immobilizers: Immobilizersystemer, enten mekaniske eller elektroniske, forhindrer lastebiler fra å kjøres uten autorisasjon ved å låse hjulene, styringen eller girkassen.
  • GPS-sporing: Installering av GPS-sporingsenheter i lastebiler muliggjør sanntids overvåking av deres posisjon og bevegelse, noe som letter rask respons i tilfelle tyveri eller uautorisert omkjøring.
  • Geo-merking: Oppsett av virtuelle grenser eller geofence for lastebiler utløser varsler hvis de krysser disse forhåndsbestemte grensene uten autorisasjon, noe som muliggjør rask handling.
  • Fjernstyrt overvåking: Implementering av et sentralisert overvåkingssystem muliggjør fjernstyrt sporing og overvåking av lastebiler, noe som gir verdifull innsikt i statusen deres og identifiserer eventuelle uregelmessigheter.
  • Sensorovervåking: Bruk av sensorer for å overvåke lastebildører, lasteområder og andre kritiske områder utløser varsler hvis dører åpnes eller lasteområdet manipuleres.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata