Næringslivets sikkerhetsråd

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) ble etablert den 21. november 1977 som Industriens Sikkerhetsutvalg (ISU).

Sikkerhetsutvalget skulle bestå av representanter for Norges Industriforbund, Norsk Arbeidsgiverforening og Industrivernet, med Industrivernet (senere endret til Næringslivets sikkerhetsorganisasjon) som sekretariat. En representant for Forsvarets overkommando/Sikkerhetsstaben skulle ved behov delta i utvalget på konsultativ basis. Administrerende direktør i Norges Industriforbund Jan Didriksen ble valgt som formann i det nyopprettede utvalget. Utvalget skulle begrense sin virksomhet til informasjon og veiledning overfor industribedrifter om beskyttelsestiltak mot industrispionasje.

Opprettelsen av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) førte til at Industriens Sikkerhetsutvalg endret navn til Næringslivets sikkerhetsråd i 1989.

Inntil 2004 var NSR integrert i NSO hvoretter NSR ble en selvstendig medlemsforening stiftet av NHO, Virke Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH), Sparebankforeningen, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Den Norske Krigsforsikring for Skib og Rederiforbundet. Året etter meldte Bedriftsforbundet seg som stifterorganisasjon. Siden 2010 er FNH og Sparebankforeningen representert av Finans Norge.

NSRs formål er å forebygge kriminalitet i og mot næringslivet. Dette gjøres gjennom et formalisert og aktivt nettverk mot politi og offentlige sikkerhetsmyndigheter, og mot næringslivet. I NSRs konsultative råd sitter representanter for:

NSRs motto er «Mot kriminalitet – for næringsliv og samfunn».

Bladet Kvartalsbrevet kom i 1985, senere (1994) avløst av bladet Sikkerhet som i dag er et felles blad for NSR og NSO.