Hopp til innhold

Mjølkeråen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Oversiktsbilde over Mjølkeråen, tatt fra Toppenipa.

Mjølkeråen (av norrønt mjólkrá = melk, og á = elv, bekk)[1] er et boligområde i Åsane bydel i Bergen, oppkalt etter elven Mjølkeråen. Området er omgitt av Byfjorden i vest, Salhus i nord, Morvik i sør, Nyborg og Ulset i øst.

Fra rundt 1970 ble området utviklet som boligstrøk med Mjølkeråen skole, eneboliger, rekkehus, blokkbebyggelse og næringsvirksomheter, blant disse Åsane Byggsenter. I området ligger det fremdeles noen gårdsbruk, og i nordøst ligger fjellet Veten. Hovedveiene er Morvikvegen, Slettestølsvegen og Salhusvegen.

Før det ble funnet steinalderboplasser på Hylkje i 2010, var lite kjent om Åsanes eldste historie. I juli 2011 foretok Hordaland fylkeskommune arkeologiske undersøkelser av det populære friområdet langs elven Mjølkeråen ned mot fjorden. I stikkprøver ble det funnet rester etter boplasser. Ved gamleveien mellom Slettestølen og Salhusveien grov en seg ned til morenen og fant at nederste jordlag var svart, dvs. at de første jordbrukerne i området drev svedjebruk. For 9.000 år siden gikk strandbredden 22 meter over nåværende nivå, og det ble hogd til økser, pilespisser og kniver av flint som det fremdeles var rikelig av. For 7.500 år siden gikk strandbredden 15 meter over nåværende nivå. Litt lenger nede, ved en 5.500 år gammel boplass, ble det funnet pilespisser av rhyolitt fra Bømlo. Der terrenget går bratt ned i sjøen, er rester av en 4.500 år gammel boplass. Da var det ikke lenger mye flint å finne, så lokal stein var i bruk. [2] En gravhaug fra yngre jernalder viser tegn til å ha vært plyndret, og i nyere tid delvis ødelagt fordi tyskerne satte opp en maskingeværstilling under krigen.[3]

Frem til 1600-tallet hørte Mjølkeråen til Allehelgenskirkens gods,[4] men gikk fra rundt 1750 over i bondeselveie.[5]

Mjølkeråen er poststed for grunnkretsene Hitland, Lokketo, Mjølkeråen, Toppe, Slettestølen og Søre Toppe, som hadde til sammen 3 584 innbyggere 1. januar 2012 og et areal på 7,36 km², av dette 0,09 km² ferskvann.

Strøk og boligområder i Bergen kommune.

Referanser[rediger | rediger kilde]