Lilandsvatnet naturreservat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Lilandsvatnet
Kommune(r)Hamarøy
VernetemaVåtmark
FaunaHekkeområde for:

Beite- og rasteplass for:

Også observert:

FloraVannvegetasjon og skog:
 • elvesnelle
 • flaskestarr
 • flyteblad
 • furu- og blandingsskog
 • gråorsumpskog
 • Totalareal2 383 dekar
  Land-areal1 277 dekar
  Vann-areal1 106 dekar
  OmfatterLandomr. rundt Lilandsvatnet
 • Gardøysundet
 • del av Lilandsholmen
 • Brannøya
 • del av Naustholmen
 • Opprettet19. desember 1997[1]
  Lilandsvatnet naturreservat ligger i Nordland
  Lilandsvatnet naturreservat
  Lilandsvatnet
  Lilandsvatnet naturreservat (Nordland)
  68°04′07″N 15°30′54″Ø

  Lilandsvatnet naturreservat ligger sør for Liland og øst for Haukås, i den østlige delen av halvøya Hamarøya i Nordland.

  Naturreservatet har et totalt areal på 2 383 dekar, hvorav ca. 38% av arealet utgjør bar- lauv og blandingsskog, ca. 8% utgjør myr og 46,4% er vann[2], hvorav den største innsjøen er selve Lilandsvatnet som er 526 daa.

  I likhet med Steinslandsvatnet naturreservat, er dette et viktig delområde i et større våtmarkssystem i den vestre delen av Kaldvågfjorden.

  Reservatet ligger i et flatt myrlandskap med tilgrensende jordbrukslandskap mot nord og vest. De tette sivområdene i buktene og vikene domineres av elvesnelle, flaskestarr og brede belter med flytebladvegetasjon. I øst inngår marine gruntvannsområder og mindre partier med strandeng og strandsump. Fattige jordvannsmyrer deles opp av skogkledde knauser og rygger. Området opprettholder en betydelig hekkebestand av ender, horndykkere, storlom og vadearter. Det er også en viktig beite- og rasteplass i trekktidene.

  Formålet med fredningen er «å bevare et rikt våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv, særlig av hensyn til områdets rike fugleliv.»[3]

  Lilandsvatnet ligger under Statens naturoppsyns lokalkontor i Fauske.

  Se også[rediger | rediger kilde]

  Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Regjeringens dokumentarkiv: Verneplan for våtmarkar i Nordland. Besøkt 01. juni 2011.
  2. ^ Markslagstatistikk[død lenke] fra Norsk institutt for skog og landskap. Besøkt 04. august 2017.
  3. ^ Lilandsvatnet naturreservat i Miljødirektoratets nettsted Naturbase: Direktoratet for Naturforvaltning. Besøkt 01. juni 2011.

  Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]