Klaffebro

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Illustrasjon av en klaffebro

Klaffebro er en type bevegelig bro med en kontravekt som kontinuerlig balanserer spennet som kan løftes opp i loddrett eller nesten loddrett posisjon.

Klaffebroer åpnes og lukkes for gjennomgående skipstrafikk. Fordelen ved denne type broer er at skip og båter kan passere gjennom broen uten at en behøver å tenke på seilingshøyder under broene.

I moderne klaffebroer kontrolleres som oftest mekanismen med elektrisk styring.

Denne type broer har vært i bruk siden eldgamle tider. Men det var ikke før i 1850 at en konstruerte dem slik at det var mulig å åpne forholdsvis lange og tunge spenn på en hurtig og effektiv måte.

Nikolajevskijbroen i St. Petersburg var den første store klaffebroen. Den ble åpnet i 1850.

Skansenbroen, som er en jernbanebro langs Dovrebanen, ble bygd som klaffebro. Denne type klaffebro har en kontravekt opphengt i et stangparallellogram, samt motorer og tannhjul for å løfte og senke klaffen på broen. Broen er konstruert av Joseph B. Strauss, som også var ansvarlig for den verdenskjente broen Golden Gate Bridge i San Francisco. Broen ble tatt i bruk for jernbanetrafikk 22. mars i 1918 og er den første av sin type i Norge.

Noen klaffebroer[rediger | rediger kilde]