Mekanikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Mekanikk er den grenen av fysikken som omhandler bevegelse, forskyvninger, spenninger og stabilitet av partikler og legemer. Klassisk mekanikk viser hvordan årsaker og virkninger er knyttet sammen, og er et langt større fagfelt enn det de fleste elever møter. Som «sannheten om hvordan universet er laget» er klassisk mekanikk i dag erstattet av relativistisk mekanikk. De gamle klassiske teoriene er likevel de mest brukte verden over i hverdagen for ingeniører. Men for relativitetesfysikken er de klassiske teoriene bare et spesialtilfelle.

Ordet mekanikk brukes blant annet om:

  • Klassisk mekanikk er den mekanikken man først får møte i skolen. Da handler det gjerne om lodd og pendler, forsøk på å beskrive enkle prinsipper for hvordan gjenstander beveger seg.
  • Bruddmekanikk som er en gruppe teorier om hvordan materialer bryter sammen.
  • Bygningsmekanikk som er en gruppe teorier som danner grunnlaget for dimensjonering av bygninger, veier, maskiner, broer, skip, plattformer med mer.
  • Relativitetsteorien kom tidlig på 1900-tallet, og kan brukes til å håndtere langt mer avanserte ideer. Den er viktig for alt som beveger seg nær lysets hastighet.