I all sin glans nu stråler solen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Grundtvig malt i 1843 av C.A. Jensen.

I all sin glans nu stråler solen (dansk: I al sin glans nu stråler solen) er en dansk salme, som er skrevet av den danske dikterpresten og folkeopplyseren N.F.S. Grundtvig (1783–1872) før 1843/1853. Melodien er komponert av Henrik Rung (1807–71) i 1859.

Salmen er en typisk pinsesalme og omhandler det kommende Guds rike (himmelriket) som allerede nå blir virkelig gjennom pinseunderet.

Tekst[rediger | rediger kilde]

Grundvigs første utkast til salmen er fra 1843, hvor den het «Opblomstrer nu Guds Kirkevange». Den var med i hans lille salmebokstillegg, «Psalmeblade til Kirkebod». Det første vers lød:[1]

Opblomstrer nu Guds kirkevange,
genlyder trindt af lærkesange,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer blank og blid.

Salmen fra 1843 handler om håp om ny vekst for kirken, som skal igjen blomstre. Den endrer de neste 10 år karakter, til nå nå å handle om at Den hellige ånd er kommet i pinsen og virkeliggjør Guds rike her og nå. I 1853 har den fått navnet «I al sin Glands nu straaler Solen».[2]

Det ånder himmelsk over støvet,
det vifter hjemlig gjennom løvet,
det lufter liflig under sky.
Nu åpnes paradis på ny,
og yndig risler ved vår fot
en bekk av livets klare flod. (v3)

De tre første vers i salmen er rik på naturbilder: sol, sommer, nattergaler, løv, sky og bekk. Naturbildene viser til en dypere realitet. Solen for eksempel et bilde på Kristus, som er livslyset som fornyer naturen, dvs. livet. Han bringer pinseliljetid og sommer. Og f.eks. i vers 3 er løvet et bilde på menigheten.

I de følgende vers kommer tettere på den kristne trosbekjennelse. Skapelse, inkarnasjon og himmelfart trer i forgrunnen: «Ordet er det ord, som Gud skabte med i begyndelsen og som kom ind i verden ved Guds søn: Jesus Kristus. Og som lige før pinsen for til himmels».[3]

De to siste vers har «karakter av en vækkelse til lovsang». En lovsang til Kristus som har forsonet mellom mennesker og Gud. Menneskespråkene skal samles i lovprisningen, motsatt Babelsforvirringen. Lovprisningen er den eneste offergave mennesket kan tilbyde Gud. Når lovprisningen lyder i Jesu navn, vil alle de forskjellige modersmål smelte sammen i lovprisningen som et evigt lydende halleluja.

Grundtvigs salme er å finne i den norske salmebok på nummer 232, under pinse, i salmeboken fra 1985 på nummer 222 og i Den Danske Salmebog på nummer 290 [4]. Der har den 7 vers, mot 6 vers i den norske oversettelse. Det siste vers, som den norske oversettelse fra 1979 mangler er:

Vor Gud og Fader uden lige!
Da blomstrer rosen i dit rige,
som sole vi går op og ned
i din Enbårnes herlighed;
thi du for hjertet, vi gav dig,
gav os med ham dit Himmerig.

Salmen har seks verselinjer. Rimmønstret er AABBCC.

Melodi[rediger | rediger kilde]


{ \time 4/4 \tempo "Allegro" 4 = 146 \key f \major
  r4 c'4 f'4 g'4 | a'2 f'2 | bes'2 a'2 | a'2 g'2
  r4 c'4 f'4 g'4 | a'2 f'2 | c''2 bes'2 | bes'2 a'2
  r4 c''4 f'4 g'4 | a'2 c''2 | b'2 d''2 | c''2
  b'4( a'4) | g'2 f'2 | e'2 a'4( f'4) | e'2 d'2
  c'2 r4 c'4 | f'2 a'2 | g'2. c'4 | f'2 a'2
  g'2. g'4 | a'2 c''2 | bes'2 d''2 | f'2 e'2 | f'1
}
 \addlyrics {I all sin | glans nu strå -- ler | so -- len
 livs -- ly -- set | o -- ver | nå -- de -- sto -- len,
 nu er det pin -- se -- lil -- je -- tid, nu har vi som -- mer lys og blid,
 nu spår oss mer enn eng -- le -- røst i Je -- su navn en gyl -- len høst! 
}


Vurdering[rediger | rediger kilde]

Salmen kom inn i den norske salmebokstradisjon med Norsk salmebok 1985, og er raskt blitt en av de store pinsesalmer.[5]

Innspillinger og versjoner[rediger | rediger kilde]

Sparbu songlag fremførte salmen i forbindelse med NRKs utsendelse Salmeboka minutt for minutt i 2014[6].

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Sang-Værk til den danske Kirke. Salmer og kristelige Digte 1809-43. København: G .E .C . Gads Forlag. 1984. 
 2. ^ Jørgen Kjærgaard. «I al sin glans nu stråler solen». kristendom.dk. 
 3. ^ Kirsten M. Andersen (6. mai 2010). «I al sin glans nu stråler solen» (PDF). Grundtvigsk Forum. grundtvig.dk. [død lenke]
 4. ^ «I al sin glans nu stråler solen». Kirkeministeriet & Det Kgl. Vajsenhus' Forlag. 
 5. ^ Vidar Kristensen. «232 I all sin glans nu stråler solen» (PDF). kirken.no. 
 6. ^ I all sin glans nu stråler solen; nrk.no

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]